Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Jufferenstraat 28 (C 356 en C 357)

1635
Jan Franckesen


1653

Johan Franckesen en vrouw.


1664

Eigenaar: Johan Franckesen


1676

Schoorsteengeld: Plechelmus Copius betaald voor vier schoorstenen.
Geh. met Aleida Franckesen.


ca. 1700

Eigenaar: Dries Gorris 


05-01-1738
Comparant Hendrikjen Lubberts weduwe van Dries Gorrissen, legaten en overdracht van testament aan o.a. haar zoon Jan Kuijpers bij haar wonende voor zijn diensten en moeiten, de halfscheid van een huis staande op de hoek van de Vismarkt, naast het huis van Hermanus Koutijs bij mij thans bewoond alwaar het ''Blauwe Kruijs'' uithangt.


02-05-1739
Comparant Gorris Kuijpers en Grietje van der Horst, Henrik Sassenberg en Aaltje Drees echtelieden, Jan Kuijpers, Johanna van Beek weduwe Novens als rechthebbende voor haar dochter Geertje van Emst, voormaals gehuwd met Lubbertus Kuijpers, en Andrees van Emst als momber van Andries Kuijpers zoon van zaliger Lubbertus allen als erfgenamen van van Andrees Gorrissen en Hendrikje Lubberts die verkopen voor 1025 Caroli guldens aan David Geerinx en Stevedina Brandenburg het voorste deel van het ''Blauwe Kruijs'' tot aan het kuipershuis toe, staande naast het huis van Hermanus Koutijs op de hoek van de Vischmarkt, komende de kuil van het secreet onder her kuiphuis, doch de ruimingen en reparatie zal geschieden op coperen were en kosten.


27-04-1784
Van Arnold Brandenburg voor 1000 Caroli guldens aan Menzo van der Heide.


1798

Huisnr. 198
J. van Sassenberg, 55 jr, schoenmaker.

G.van Sassenberg, 22 jr, ongeh. schoenmaker.

Loth la Faille 23 jr. ongeh. schoolmeester. 


15-03-1809
Van erven Menzo van der Heijde aan Johan van Sassenberg en Gerharda van der Heijde, een huis staande aan de Beekstraat op de hoek van de Vischmarkt bij Johan van Sassenberg bewoond, en een huis daarachter staande in de Zusterenstraat bewoond door Hendrik Vinke. ( Menzo van de Heijde vluchtte in 1789 naar Kampen en bleef daar wonen en aldaar begraven).


1818

Huisnr. 212
Eigenaren: Johan van Sassenberg cs.


1824

Niet gedane toeslag op het huis ZK 212 van Johan van Sassenberg en Berendina van der Heijde en mej. Gerhardina van der Heijde. staande op de hoek van de Zusterenstraat - Beekstraat te Elburg bij inzet F.900- en opgehouden voor F.1400-.


13-11-1829
Toeslag op de huizen van Johannes van Sassenberg, het huis op de Vischmarkt ZK 212 aan Louis Marcal voor F.1016- en ZK 211 voor Albertus van Sassenberg voor F.436-. In massa verkocht voor F.1642- aan Willem van Triest.


1829

Huisnr. 212
Johannes van Sassenberg geb. Elburg 87 jr. weduwnaar, schoenmaker.

Gerhardus Sassenberg 53 jr. ongeh. schoenmaker.


13-11-1829
Het huis C.356 en C.357 staande op de hoek Beekstraat - Zusterenstraat genaamd "De Haas" geschat op F.4000- aangekocht van Sassenberg.


1830

Kadastraal eigenaar: Willem van Triest, logementhouder.


1831-1839

Huisnr. 212
Willem van Triest, postmeester


1839-1849

Huisnr. 212
Willem van Triest geb. 54 jr. Elburg, logementhouder.
geh. Maria Tijdeman geb. 63 jr. Hattem, ovl. 1847 Elburg.
 - Inw.: Lucas en Hendrica Jacoba Knottenbelt.


05-10-1844
Nr. 2519:
Het huis van Maria Jacoba Tijdeman (ol.10-01-1848) staande in de Zusterenstraat - hoek Schapesteeg C.355 geschat op F.1000- aangekocht in 05-10-1844.
Het huis C 356 en C 357 staande op de hoek Beekstraat/Zusterenstraat genaamd “De Haas” geschat op F 4000,-- en aangekocht van Sassenberg 13-11-1829.
Het huisje in de boog C 382 voor F 100,-- aangekocht 14-03-1826.


1850-1860

Huisnr. 212
Lucas Knottenbelt ongehuwd paardenpostmeester.

Hendrika Jacoba Knottenbelt is verhuurster van rijtuigen.

Hendrik Vinke, geb. 1822 Elburg, ongeh. postillon


1860-1875
Huisnr. 212
Lucas Knottenbelt geb. 23-11-1803 Elburg, ol. 27-03-1872 Elburg, logementhouder/postillon.

Hendrika Jacoba Knottenbelt (zuster van L. Knottenbelt) geb. 18-04-1808 Elburg.


11-05-1872
Bernardus Christiaan Boks vorig adres Zwolle.


1875-1900

Huisnr. 1 (212) 
Bernardus Christiaan Boks geb. 10-03-1847 Schiedam.
geh. Helena Christina Idsinga geb. Zwolle.


1914-1918

Huisnr. 26
Bernardus Christiaan Boks, caféhouder


ca. 1930

Huisnr. 26
Hendrik Jan Hoeve geb. 22-07-1884 Doornspijk, slager.
geh. met Klaasje Driegen geb. 22-09-1880 Vollenhove.

Slagerij J. Hoeve Jufferenstraat 26.

Huisnr. 28
Gekomen op 12-04-1929 Remmelt Timmerman van Epe, caféhouder.
Op 29-12-1949 vertrokken naar Jufferenstraat 14.
Remmelt Timmerman geb. 16-07-1881 Ruinerwold.
geh. Dina Eissen geb. 07-11-1878 Ruinerwold.


14-11-1966 Johannes C.W. van Drie vorig adres Ermelo.
29-06-1970 Vertrokken naar Ermelo.


04-12-1967 Hans W. Swaneveld (kostganger) vorig adres Harderwijk.
23-06-1970 Vertrokken naar Vicariestraat 10.


10-04-1970 Hendricus Westerbos vorig adres Bergen (Noord-Holland).
10-05-1976 Vertrokken naar Oldebroek (Stronken Bar).


10-05-1972 Josephus Westerbos (broer van Hendricus) (kostganger) vorig adres Mijdrecht.
01-03-1973 Vertrokken naar Ellestraat 20.


15-03-1976 Pierre M. Bakker (kostganger) vorig adres Utrecht.


06-05-1976 Arnoldus J. Bakker (broer van Pierre) (kostganger) vorig adres Amsterdam.
07-12-1976 Vertrokken naar Amsterdam.


14-04-1945 G. van de Wetering (huishoudster) vorig adres Rozemarijnsteeg.
03-01-1950 Vertrokken naar Jufferenstraat 35.


30-01-1952 Gerrit Vos (schoonzoon) vorig adres Nunspeterweg 25.
10-05-1957 Vertrokken naar Jufferenstraat 24.


19-01-1958 Gerrit Willem Binnekamp vorig adres Schapesteeg 4.
08-01-1962 Vertrokken naar Nunspeterweg 3.


07-10-1959 Aleida H. Bosch-Binnenkamp (dochter van Gerrit Willem Binnenkamp).


17-11-1961 Adriana C.W. van Grootveld (kostganger) vorig adres Amsterdam.
26-12-1961 Vertrokken naar Jufferenstraat 28.


12-10-1959 Johannes M. Bosch vorig adres Amsterdam.
07-12-1959 Vertrokken naar een salonwagen aan de Kamperdijk.


20-12-1961 Hendrik Binnenkamp (zoon van Gerrit Willem Binnekamp).
02-01-1967 Vertrokken naar Vackenordestraat 76.


01-12-1962 Nada C. van Grootveld (schoonzus) (kostganger) vorig adres Amsterdam.
01-02-1966 Vertrokken naar Amsterdam.


20-11-1967 Hendrik Binnekamp vorig adres Vackenordestraat 76.
03-02-1969 Vertrokken naar Vackenordestraat 76.


24-01-1969 Johannes M. Bosch vorig adres Nunspeterweg 3.
01-04-1971 Vertrokken naar Doornspijk.


18-01-1971 J. van Schepen (kostganger) vorig adres Menaldumadeel.
20-10-1971 Vertrokken naar Menaldumadeel.


05-04-1971 Nada C. Salati-van Grootveld vorig adres Reimerswaal.
11-02-1972 Vertrokken naar Jufferenstraat 28.


05-05-1971 Antonie H. de Heus (kostganger) vorig adres Biddinghuizen.
11-02-1972 Vertrokken naar Jufferenstraat 24.


18-01-1972 Dirk Bijl vorig adres Hoogezand-Sappemeer.
29-03-1974 Vertrokken naar Duitsland.


08-02-1973 Klaas H. Huisman (kostganger) vorig adres Groningen.
17-01-1978 Vertrokken naar Dronten.


09-08-1974 Antje Bijl-Bart echtgenote van Dirk Bijl vorig adres Duitsland.
28-03-1980 Vertrokken naar Orgelkampstraat 10.


In gebruik bij café restaurant “De Vischpoort”.


Beschermd monument.31-01-1992 Alex Hendriks vorig adres Nunspeet.


28-06-1994 Hendrike G. Versteeg vorig adres Apeldoorn.  

 

Jufferenstraat 24 (C 355)

1635
Johan Franckesen


1653

Johan Franckesen


1664

Eigenaar: Johan Franckesen

ca. 1700
Eigenaar: Dries Gerritsen

1707
Dries Gerritsen en zijn vrouw.


1725

Weduwe Dries Gorris.


1730

Eigenaar: Dries Gorris.
Hierin betaald David Geerinx een deel, en ook Jan van de Beek.
Aan Jan Lipkij het huijphuijs en agterhuijs agter het voornoemde voor F.475-.

02-05-1739
Jan Lipkij verkoopt voor 250 Caroli guldens aan Jan Vierhout en D.M. Lonckhuijzen het achter huis achter het ''Blauwe Kruijs'' naast het kuiphuis en uitkomende in de Steeg naast de plaats van Dr. Wolfsen.


13-11-1739
Jan Lipkij verkoopt aan Cornelis Hagen en Gerrigjen van den Hardenberg echtelieden een huisje in de Susterenstraat naast het huis van David Geerink en de schure van Jan Vierhout voor 270 Caroli guldens.


10-06-1741
Jan Vierhout transporteert het achterhuis dan weer aan Egbert van Baar en Magteltje Theunis echtelieden.


1749

Eén huis, drie woningen:
Jan van de Beek met zijn vrouw.
Johanna Loefsen, gedeeltelijk rentenierster.


17-04-1784
Comparant Dr. C. van Manen als volmachtigde van Arnold Brandenburg die verklaarde verkocht te hebben voor 1000 Caroli guldens aan Menzo van der Heijde een huis aan de Vischmarkt op de hoek naast het huis van Helmig Koudijs. Dezelfde verklaarde mede verkocht te hebben voor F.432- een huisje bij de Vischmarkt naast het grote huis in de straat nu door H.A. ten Hove bewoond, naast Jan van de Beek, door wijlen Stevedina Brandenburg weduwe van Daniel Gerinks met de dood ontruimd.


1798

Huisnr. 196
Evert van de Beek, 45 jr, geh. koopman.


1818

Huisnr. 210
Eigenaar: Evert van de Beek


1829

Huisnr. 210
Evert van de Beek, geb. Heerde, 73 jr.
geh. Wobbina Magdalena Bigge, geb. Oene, 74 jr.


1830

Kadastraal eigenaar: Evert van de Beek


1839-1849

Huisnr. 210
Evert van de Beek , schippersknecht.
geh. Beertje Nagelhout.


1850-1860

Huisnr. 210
Evert van de Beek, schipper.
geh. Beertje Nagelhout


1860-1875

Huisnr. 210
Evert van de Beek, geb. 04-03-1813 Elburg, schipper.
geh. Beertje Nagelhout, geb. 20-08-1814 Elburg.

Hendrik Zwart, geb. 04-02-1824 Elburg.
geh. Maria Wilhelmina Vinke, geb. februari 1824 Elburg, ovl. 25-09-1875 Elburg.


1875-1900

Huisnr. 45
Arend van de Wetering,geb. 21-02-1858 Elburg, koetsier.
geh. Beertje ten Hoope, geb. 04-12-1855 Elburg, ovl. 18-07-1893 Elburg.


1914-1918

Huisnr. 26
Weduwe Helena Christina Boks-Idsinga.


1930-1940

Huisnr. 24
Thomas v.d. Wetering geb. 16-12-1879 Elburg schoenmaker.
geh. Rijkje Goris vrouw geb. 11-10-1880.
Kinderen:
 - Jan geb. 16-09-1915.
 - Thomas Andreas geb. 02-12-1909.
 - kleinzoon Thomas geb. 30-10-1921.

Antonia v.d. Wetering, geb. 14-07-1873 Elburg weduwe van Aart v. Triest

Joseph v. Duuren, geb. 15-04-1849 Groningen.
geh. Cornelia A.D. v. Heuvel, geb. 17-06-1846 Delfzijl.

Date Miedema geb. 01-02-1914 Bedum, typograaf.

Jan Steenhuis geb. 10-08-1909 Delfzijl, typograaf.
geh. Reinholina Knapper geb. 06-06-1906 Slochteren.

Michiel Dietvorst, geb. 20-08-1914 Zevenbergen, drukker.


1985

Huisnr. 24
City Bar 

Jufferenstraat 20 (C 351)

1635
Joachim Loeffsen met zijn vrouw.

1653
Joachim Loeffsen met zijn vrouw.


1664

Eigenaren: de erfgenamen van Maria Lutteken.
Daarna aan Willem toe Water. 


ca. 1700
Eigenares: weduwe Toe Water


1707

Juffrouw Klarenbeek
 

1725
Heimerick toe Water

1730
Heimerick toe Water, secr.


1749

Weduwe Toe Water, rentenierster.


1798

Huisnr. 194
Ditmer Jacobs, 24 jr, gehuwd, postrijder


1802

Willem Straatman, bakker.


1818

Huisnr. 208
Eigenaar: Willem Straatman
Een huis met 13 deuren en vensters.


1829

Huisnr. 208
Willem Straatman Sr. geb. Elburg 66 jr. koopman
geh. met Hendrikje Willems geb. Doornspijk 57 jr.


1830

Eigenaar: Willem Straatman


1839-1849

Huisnr. 208
Cornelis Amptmeyer, vleeshouwer.
geh. Marrigje Straatman.
Inw: zijn schoonvader Willem Straatman 76 jr. ovl. 1841 Elburg weduwnaar.


1850-1860

Huisnr. 208
Cornelis Amptmeijer geb. 1810 Elburg, slager.
geh. Marrigje Straatman geb.Elburg 1797

Christiaan G. Klamberg geb. 1803 Leeuwarden, gepensioneerd.
geh. Harmken Berckenhoff geb. 12-07-1819 Elburg.
Op 30-04-1860 vertrokken naar Barneveld.


1860-1875

Huisnr. 208
Sake Dozy geb. 28-02-1825 Spanbroek, muziekmeester.
geh. Lamberta de Fluiter geb. 10-08-1833 Elburg.

Dirk Bernardus Idsinga, winkelier
geh. Jannetta de Fluiter


1875-1900

Huisnr. 47 (208) 
Dirk Bernardus Idsinga geb. 1840 Zwolle
geh. Jannetta de Fluiter geb. 14-09-1836 Elburg.

Jacob Bennema geb. 03-02-1865 Groningen, winkelier/houthandelaar
geh. Maria Barkemeijer geb. 18-10-1877 Amsterdam


1914-1918
Huisnr. 22
Gerrit Bosman, bakker.


ca. 1930-1940

Huisnr. 20
Gerrit Bosman geb. 20-07-1885 Elburg, kleermaker.
geh. Johanna G. van Ommen geb. 16-04-1887 Elburg.
12-01-1955 Gerrit is vertrokken naar Nunspeterweg 1.


18-04-1946 Wilhelmina Bosman(dienstbode)(geh. met H.J. van Koot) vertrokken naar Nunspeet.


19-02-1947 Tijmen Hengeveld vorig adres Jufferenstraat 33.
13-07-1953 Vertrokken naar Nunspeet. (Hij woonde boven).


18-07-1953 Elise H.J.M.L.A. Pellemans (wed. van W.F. Riet) vorig adres Doornspijk.
28-01-1957 Vertrokken naar Soest.


30-12-1954 Pieter Leendert J. Melissen vorig adres Heerde.
14-12-1960 Vertrokken naar Enschede.


15-05-1956
Jan Hendrikus Teunissen (kostganger) vorig adres Ede.
11-05-1957 Vertrokken naar Ede.


20-03-1957 Johannes Hulsman vorig adres Jufferenstraat 13.
06-02-1958 Vertrokken naar Jufferenstraat 13.


19-03-1958 Jacob Hulsman vorig adres Vispoortstraat 24.
14-09-1959 Vertrokken naar Jufferenstraat 27.


30-09-1959 Barend Bosman vorig adres Noorderwal 1.
24-10-1960 Vertrokken naar Heerdeboersstraat 4.


07-01-1961 Aalt van de Schootbrugge vorig adres Doornspijk.
24-10-1961 Vertrokken naar Doornspijk.


25-10-1961 Marten Albada vorig adres Molenkampdwarsstraat 6.
21-08-1966 Vertrokken naar Hanzestraat 74.


14-10-1966 Hendrik Berghorst kwam uit Olderbroek.
29-05-1968 Vertrokken naar Epe.


31-07-1968 Aart van Renselaar vorig adres Molenstraat 11.
11-08-1983 Vertrokken naar Nunspeet.


11-08-1983 Jenco G. van Renselaar (zoon van Aart van Renselaar).
14-09-1989 Gerritje Leusink ev. van Jenco G. van Renselaar vorig adres Hertogstraat 7. 

 

Jufferenstraat 22 (C 354)

1628
Eigenares: Joffer toe Boecop
 

1635
Ernst toe Boecop mit sijn mecht.


05-06-1652
Jr Christoffel toe Boecop en broeder Jr Ernst van Boecop en zusters Juffr. Margaretha en juffr. Helena van Boecop verkopen aan Arent van Heuklum, scholtis tot Doornspijk en juffr. Anna van Suijlen zijn huisvrouw een huis staande in de Susterenstraete waarnaast oostw. Joachim Loeffsen gehuisd is, en zuidw. en westw. de Stege en noordw. de straat.


1653

Arent van Heuclum met zijn vrouw.


1664

Eigenaren: de erfgenamen van Arent van Heuclum.


1676

Schoorsteengeld: burgemeester A. Wolfsen voor 6 schoorstenen.


ca. 1700

Eigenaar: Johan Burchard Wolfsen


1707

Meneer Wolfsen met nog 5 personen.


1725

Arnold Wolfsen


1730

Eigenaar: burgmeester D.C. Tulleken


1749

Heer Schrassert, secr. met zijn vrouw.


16-08-1762
Van Dirk Christiaan Tulleken aan ds. Diederick Heinekens en juffr. Theodora Segerina van Lom, echtelieden een doorgaand huis staande in de Susterenstraat tussen het huis van weduwe toe Wateren de Steege.


1798

Huisnr. 195
A.H.C. Staring, 55 jr, ongeh. oud-kaptein

Jan Roos, 47 jr, huisknecht geh.


15-09-1802
Bernardus Becker en Johanna Heineken verkopen voor F.2220- aan Jacobus van Doesburg een huis in de Zusterenstraat op de hoek van de Bloemsteeg, staande naast het huis van Willem Straatman, laatst bewoond door J.H. Krudop.


13-01-1804
Jacobus van Doesburg verkoopt voor F.2150- dit huis weer aan Joseph Abrahams.


1818

Huisnr. 209
Eigenaar: Joseph van Hamburg
Een huis met 27 deuren en vensters.


1822

Niet gedane toeslag op het huis ZK 209 in de Zusterenstraat staande tussen het huis van Willem Straatman en de Bloemsteeg laatst door de overleden hr. Hamberg bewoond. Ingezet door Jurrien Lipke voor Fl.1429-.


12-06-1824
Transport van het huis van M.J. Hamberg aan Gerrit Noordink te Deventer voor F.2400- het huis ZK 209 bewoond door baron Plettenberg.


1828

Het huis van Gerrit Noordink aan Jan Koopsen voor F.1800-.


1829

Huisnr. 209
Jan Koopsen geb. Harderwijk 56 jr. wiskunde leraar.
geh. Johanna W.S. Conradis geb. Elburg 42 jr.


1830

Kadastraal eigenaar: Jan Koopsen, onderwijzer.


1839-1849

Huisnr. 209
Julius L.W. Seijffardt, ontvanger
geh. Alijda Geertruida van Marle.


1850-1860

Huisnr. 209
Julius Lodewijk Willem Seijffardt geb. 1795 Kampen, ontvanger.
geh. Alida Geertruida van Marle, geb. 1790 Oosterwolde, ovl. 25-08-1861 Elburg.
Op 05-10-1861 vertrokken naar Amsterdam.


1860-1875

Huisnr. 209
Jan Jacob Wichers geb. 17-10-1834 Groningen, kapitein-luitenant ter zee.
geh. Wilhelmina Catharina Beugel geb. 29-03-1824 Den Helder.
In 1863 gekomen uit Vlissingen,
Op 08-07-1870 vertrokken naar Hellevoetsluis.


1875-1900

Huisnr. 46 (209) 
Jhr. Coenraad Wilhelm van Weiler geb. 05-09\-1825 Zevenaar, wednr, ontvanger.
In 1881 vertrokken naar Venlo.

Nicolaas Jan van der Maaten geb, 17-05-1842 Elburg, koopman.
geh. Hermina Woutera Harmsen geb. 18-09-1842 Leeuwarden.


1914-1918

Huisnr. 24
Jurjan Lipke, timmerman.


ca. 1930

Huisnr. 22
Jurjan Lipke geb. 28-02-1864 Elburg timmerman


1930-1940

Huisnr. 22
Jurjan Lipke, ovl. 10-02-1959
geh. Albertje Kuil geb. 30-06-1859 Veendam


19-06-1963 Hendrika Lipke ( ongh. dochter van Jurjan) vertrok naar Neijenbeekstraat 25.


14-08-1963 Gesinus Greveling vorig adres Noordoost-Polder
28-09-1964 Vertrokken naar Korte Wijden 2. 


Winkelpand van (Greveling) Bos.


04-06-1982 Gerrit Bos vorig adres Beekstraat 7.
06-07-1982 Vertrokken naar Gregorystraat 12.  

 

Jufferenstraat 18 (C 349)

1664
Eigenaren: de erfgenamen van burgemeester Lutteken.


ca. 1700

Eigenaar: Rijks Lubbe


1707

Rijks Lubbe


1725

Henrick Rijksen


1749

Peternella Jannetje Jelis en Jacob Lange in dienst. Zijn vrouw is tapperse.


01-10-1753
Willem van Cooth en Geertje Hagens echtelieden transporteren voor F.245- aan Gerrit Knippenberg en Josina Fergerbosch echtelieden een huis en camer daaraan, staande in de Susterenstraat tussen de huizen van mevrouw weduwe Toewater en van de weduwe van Isaak Levi.


04-11-1766
Gerrit Knippenberg en Judith Boele verkopen voor F.575- aan Hermen Prins en Helena van Sittert een huis in de Schoolstraat naast het huis van Jan Velthoen en de gang van Gerrit Top, thans bij Hermen Hulst bewoond.


12-02-1779
Comparant Hermen Prins en Helena van Sittert echtelieden die verklaarden verkocht te hebben voor F.520- aan Dirk ten Hove, een huis staande in de Schoolstraat tussen de gang van Gerrit Top en het huis van Jan Velthoen.


1798

Huisnr. 193
Cornelis ten Hove, 25 jr, geh. chirurgijn

Dirk ten Hove, 53 jr, ongeh. schoenmaker


1808

Eigenaar: Reier van Triest


1818

Huisnr. 207
Eigenaar: Gerrit Boerendans, bouwman
Een huis met 6 deuren en vensters.


1829

Huisnr. 207
Albertus Sassenberg geb. Elburg 49 jr. heelmeester
geh. Magteld Margaretha Melo geb. Harderwijk 49 jr.


1830

Kadastraal eigenares: weduwe Gerbrig Boerendans 


04-04-1835
De stal aan de Kapelsteeg C.350 van Anna Top aan Lambert Top voor F.562-.


1839-1849

Huisnr. 207
Gerrit Jan Potgieter geb. Elburg 48 jr. ovl. 1849 Elburg, kleermaker
geh. Margaretha Huyer 53 jr.


1850-1860

Huisnr. 207
Weduwe Margrietha Potgieter-Huyer

Brand Visscher geb. 1836 Elburg
geh. Naatje Margrietha Potgieter, geb. 1835 Elburg.


17-01-1862
Van Willem Boerendans, Gerrit Bokhorst, Lubbert, Hendrik Jan en Meindert Boerendans en Filip van de Kamp en Sientje Boerendans aan Hendrik van de Maaten het huis C.349 staande in de Zusterenstraat voor F.930-.


28-05-1873
Van Harmen ten Hove, Hermina ten Hove weduwe Pruis, Dirk Bokhorst en Aaltje ten Hove het huis aan de Zusterenstraat C.349 voor F.1020-.


1860-1875

Huisnr.207
Hendrik van der Molen geb. 29-09-1795 Oosterwolde ovl. 18-04-1873 Elburg, opzichter.
geh. Grietje van den Berg.

Eise Eisinge van der Kam geb. 02-09-1825 Franeker, zilversmid.
geh. Enke Teekers Tuinstra geb. 04-04-1829 Franeker.

Anne Lourens geb. 03-01-1834 Doornspijk, visser.
geh. Pieternelle Hengeveld geb. 08-12-1830 Elburg.

Weduwe Margrita Potgieter-Huyer geb. 06-06-1792 Zwolle, winkelierster.


1875-1900

Huisnr.48
Willem Gerhardus Top geb. 30-12-1821 Elburg ovl. 16-07-1899 Elburg, bakker, landbouwer.
geh. Arnolda Woltersen geb. 19-11-1818 Elburg ovl. 12-03-1887 Elburg.


1914-1918

Huisnr. 20
Lambert Top geb. 30-10-1852 Elburg.
Kinderen:
 - Arnolda geb. 2-10-1852 Elburg.
 - Hermina v. Triest geb. 23-04-1912 Elburg


1930-1940

Huisnr.18
Egbert Grootkarsijn geb. 24-01-1901 Elburg, groentehandelaar.
geh. Maria Westerink geb. 02-07-1903 Elburg


ca.1940

Huisnr.18
Evert Bierling geb. 20-01-1909 Winsum, kapper.
geh. B. Nagy geb. 17-11-1912 Hongarije


18-08-1954 Hendrik Grootkarsijn (geh. zoon van Egbert GrootKarsijn).
01-12-1977 Vertrokken naar Tuinstraat 10.


19-02-1981 Egbert Groot Karsijn wordt hoofdbewoner.
06-04-1985 Vertrokken naar Noertcamplaan 4.


1985

H. Grootkarzijn