Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Zuiderwalstraat 19 (C 189)

05-01-1620
Joest Henricks en Aeltgen Rijcks transporteren aan Aert Beertsen en Benne Jans, echtelieden, het achterste deel van het huis, beginnende van den Kerckhof en strekkende tot de Stege, waaraan oostwaarts het huis van de predikant, noordwaarts de helft der coopers en zuidwaarts de erfgenamen van Kersken Baeck.


16-05-1627

Aert Beertsen en Fenne Jans, echtelieden, transporteren aan Beert Goessens en Jenne Wolters zijn vrouw, een achterhuis, beginnende bij het kerckhoff tot aan de achterstrege, oostwaarts de predikant.


03-04-1632

Hermen Aertsen als momber van de kinderen van zijn broeder Dirck transporteert aan Aert van Triest het huis aan het Kerckhoff, oostwaarts de kosterye en westwaarts het arme weduwenhuis.


26-02-1636

Aert Aertsen van Triest en Otthe zijn vrouw transporteren aan Jan Feith Berentsz en Sybilla Sacks, zijn vrouw, een huis, staande aan het kerckhof oostwaarts de kosterije, westwaarts de Olde Weduwen, strekkende van het kerkhof tot aan de Achterstege.


1829

Oost 124
Wed. Grietje Broekhuizen-Denekamp.


1839-1849

Oost 124
Wed. Grietje Broekhuizen-Denekamp, geb. Kampen, 51 jaar.

Hendrik Jan Best, verwer.
geh. Hendrika Zoet.


08-11-1850

Nr. 2770
Van Barend Hengeveld en Engeltje van Werven aan de diakenen Hartger Rensen Balk, Gerrit van de Beek en R.I. Benten de huizen C 189 en C 187 voor f 925.- staande tussen het kerkhof en Graaf-Hendriksteeg De vrouw eigenaresse door erfenis van haar moei Grietje Mulder weduwe Bullink, 19-08-1843.


1850-1860

Oost 124
Hendrik Jan Best, geb. Kampen, schildersknecht.
geh. Hendrika Zoet, geb. 1800 Elburg.

Meindert Wijna, kleermaker.
geh. Frederika Carolina Otto.


1860-1875

Oost 124 (a) K
Johannes ten Hoope, geb. 07-09-1823 Elburg, dagloner.
geh. Anna Hendrika Egeling, geb. 06-07-1810 Amsterdam.

Meindert Wijna, geb. 06-02-1809 Elburg, dagloner.
geh. Frederika Carolina Otto, geb. 08-01-1800 Leeuwarden.

Gerrit Witter, geb. 10-03-1810 Elburg, kleermaker.
geh. Aaltje Speldekamp, geb. 01-03-1815 Elburg.


1875-1900

Oost 108 (124g)
Hermanus Westerink, geb. 25-12-1840 Elburg, karman.
geh. Willemina Kuiper, geb. 26-07-1846 Ermelo.


1900-1920

Zuiderkerkstraat 7 (Oost 108)
Hartger Ruys, geb. 02-04-1861 Elburg, visser.
geh. Margrietha Visscher, geb. 08-02-1863 Elburg.


14-03-1952
Geert ten Have (zoon van wed. Ten Have, geh. met H. de Zwaan).
19-10-1953 Vertrokken naar Graaf Hendriksteeg 11.


13-09-1960
Weduwe B. ten Have-Ponstein vertrokken naar Harderwijk.


13-09-1960
Gerrit J. ten Have (inwonende zoon van wed. ten Have).
01-12-1990 Ovl. Gerrit J. ten Have 


02-04-1991
Petronella Hoff vorig adres Beekstraat 47.


18-05-1992
Geertje de Jong vorig adres Tuinstraat 6.