Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Zuiderwalstraat tegenover nr. 12 (C 258)

Mheenpoortstraat 2
Dit is nu een zogenaamd muurhuisje en als fietsenstalling in gebruik bij het gemeentemuseum. 
 

ca. 1930
Lubbertus Pruis, geb. 19-05-1877 Elburg, opzichter.
geh. Johanna Maria de Gunst, geb. 02-05-1880 Elburg.
Er zijn 2 kinderen vermeld.
 

1994
Mheenpoortstraat 4
M.C. Pruis

Johannes Lambertus Klaassen, geb. 11-03-1908 Amsterdam.
geh. Matje Cornelia Pruis, geb. 08-09-1907 Elburg.


Mheenpoortstraat 6

ca. 1930
Aalt Pruis, geb. 04-02-1874 Elburg, timmerman.
geh. Johanna Christina Zwart, geb. 09-05-1879 Elburg.
Er zijn 6 kinderen vermeld.

Wed. van Hendrik Zwart, Maria Hederika v.d. Wolde, geb. 25-04-1848 Elburg.


1995

Bert en Henriëtte Junte.

P. Jaarsma

Zuiderwalstraat 19A

07-01-1902 Annigje Knoop (wed. van H. Zwep) vorig adres Doornspijk.
30-12-1948 Ovl. Annigje Knoop.


30-12-1948 Jan Knoop (zoon van Annigje Knoop).
13-11-1961 Vertrokken naar Doelenlaan 19.


30-12-1948 Albert Knoop (broer van Jan).
31-10-1952 Vertrokken naar Zuiderkerkstraat 3.


Samengevoegd met Zuiderwalstraat 19.

Zuiderwalstraat 18 (C 188)

1627
De woning van de predikant.


1664

Een overgebleven stuk van de Weeme.


1676

Schoorsteengeld: Kerckenhuijsinge.
Willem Petersz, custos.
Huis met één vuurstede.


ca. 1700

Eigenaar: de Kerk


1725

Willem ten Hove


1730

Eigenaar: de Kerk tot Elburg, van de Weeme


1749

Huis van de Kerk
Hendrik ten Hove, custos, met zijn vrouw.


1798

Nr. 112
Abram Hengevelt, koster, 36 jaar geh., 4 kinderen.

Jacob Pruis, klokluider, 26 jaar ongeh.


1829

Oost 123
Abraham Hengeveld, geb. Elburg, kleermaker, 67 jaar.
geh. Grietje Smee, geb. Elburg, 65 jaar.


1830

Oost 123
Eigenaar: Hervormde Kerk


1839-1849

Oost 123
Hendrik Hengeveld, koster.
geh. Jansje Beerts.


1850-1860

Oost 123
Hendrik Hengeveld, koster.
geh. Jansje Beerts.


1860-1875

Oost 123 K
Hendrik Hengeveld, geb. 06-10-1788 Elburg, koster, ovl. 24-01-1864 Elburg.
geh. Jansje Beerts, geb. 27-06-1792 Elburg.

Nicolaas Veldhoen, geb.19-01-1828 Elburg, koster.
geh. Barendina Geerlofs, geb. 17-10-1829 Elburg, ovl. 30-07-1874 Elburg.


1875-1900

Oost 109
Hendrik Zwart Hzn. geb. 06-01-1860 Elburg, schipper, koster.
geh. Naatje Veldhoen, geb. 01-12-1857 Elburg.


1900-1920

Zuiderkerkstraat 6
Hendrik Zwart


ca. 1930

Zuiderwalstraat 18
Weduwe van Hendrik Zwart.


13-05-1949
Albert Koops vertrokken naar Zuiderwalstraat 14.


13-05-1949
Hendrik Grootkarsijn vorig adres Kapelstraat 4.
24-10-1955 Vertrokken naar Wilhelminaweg 18.


23-05-1951 Rudy Wilhelm de Vlugt (schoonzoon) vorig adres Enschede.
25-04-1953 Vertrokken naar Wilhelminaweg 18.


29-02-1952
Frederik M. de Vlugt (kostganger) vorig adres Enschede.
08-06-1954 Vertrokken naar Enschede.


21-10-1955
Rudy Wilhelm de Vlugt vorig adres Wilhelminaweg 18.
05-08-1957 Vertrokken naar Geleen.


22-11-1957
Jan Westerink vorig adres Westerwalstraat 5.
16-07-1966 Vertrokken naar Doornspijk.


11-09-1967
Hendrik M. Langevoort vorig adres Twello.
11-09-1969 Vertrokken naar Deventer.


18-09-1970
Jacob Klein vorig adres Oude Bleeksweg 5.
15-12-1971 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 55.


18-11-1971
Gerrit van den Bosch vorig adres Oldebroek.
01-08-1975 Vertrokken naar Hanzestraat 34.


01-08-1975
Rijk van Helderen vorig adres Elst.
19-12-1980 Vertrokken naar Arent toe Boecoplaan 30.


30-12-1980
Geraldine J.A. Pieren (egn. van Bob Abrahamse) vorig adres Amersfoort.
08-09-1982 Bob Abrahamse vorig adres Utrecht.
01-10-1993 Vertrokken naar Ooststellingwerf.


06-07-1981
Robertus G.M. Duschatteau vorig adres Almelo.
07-09-1982 Vertrokken naar Almelo.


14-12-1993
Roland Klein vorig adres Nunspeet.
14-12-1993 Monique Waterham (egn. van Roland Klein) vorig adres Nunspeet.

Zuiderwalstraat 19 (C 189)

05-01-1620
Joest Henricks en Aeltgen Rijcks transporteren aan Aert Beertsen en Benne Jans, echtelieden, het achterste deel van het huis, beginnende van den Kerckhof en strekkende tot de Stege, waaraan oostwaarts het huis van de predikant, noordwaarts de helft der coopers en zuidwaarts de erfgenamen van Kersken Baeck.


16-05-1627

Aert Beertsen en Fenne Jans, echtelieden, transporteren aan Beert Goessens en Jenne Wolters zijn vrouw, een achterhuis, beginnende bij het kerckhoff tot aan de achterstrege, oostwaarts de predikant.


03-04-1632

Hermen Aertsen als momber van de kinderen van zijn broeder Dirck transporteert aan Aert van Triest het huis aan het Kerckhoff, oostwaarts de kosterye en westwaarts het arme weduwenhuis.


26-02-1636

Aert Aertsen van Triest en Otthe zijn vrouw transporteren aan Jan Feith Berentsz en Sybilla Sacks, zijn vrouw, een huis, staande aan het kerckhof oostwaarts de kosterije, westwaarts de Olde Weduwen, strekkende van het kerkhof tot aan de Achterstege.


1829

Oost 124
Wed. Grietje Broekhuizen-Denekamp.


1839-1849

Oost 124
Wed. Grietje Broekhuizen-Denekamp, geb. Kampen, 51 jaar.

Hendrik Jan Best, verwer.
geh. Hendrika Zoet.


08-11-1850

Nr. 2770
Van Barend Hengeveld en Engeltje van Werven aan de diakenen Hartger Rensen Balk, Gerrit van de Beek en R.I. Benten de huizen C 189 en C 187 voor f 925.- staande tussen het kerkhof en Graaf-Hendriksteeg De vrouw eigenaresse door erfenis van haar moei Grietje Mulder weduwe Bullink, 19-08-1843.


1850-1860

Oost 124
Hendrik Jan Best, geb. Kampen, schildersknecht.
geh. Hendrika Zoet, geb. 1800 Elburg.

Meindert Wijna, kleermaker.
geh. Frederika Carolina Otto.


1860-1875

Oost 124 (a) K
Johannes ten Hoope, geb. 07-09-1823 Elburg, dagloner.
geh. Anna Hendrika Egeling, geb. 06-07-1810 Amsterdam.

Meindert Wijna, geb. 06-02-1809 Elburg, dagloner.
geh. Frederika Carolina Otto, geb. 08-01-1800 Leeuwarden.

Gerrit Witter, geb. 10-03-1810 Elburg, kleermaker.
geh. Aaltje Speldekamp, geb. 01-03-1815 Elburg.


1875-1900

Oost 108 (124g)
Hermanus Westerink, geb. 25-12-1840 Elburg, karman.
geh. Willemina Kuiper, geb. 26-07-1846 Ermelo.


1900-1920

Zuiderkerkstraat 7 (Oost 108)
Hartger Ruys, geb. 02-04-1861 Elburg, visser.
geh. Margrietha Visscher, geb. 08-02-1863 Elburg.


14-03-1952
Geert ten Have (zoon van wed. Ten Have, geh. met H. de Zwaan).
19-10-1953 Vertrokken naar Graaf Hendriksteeg 11.


13-09-1960
Weduwe B. ten Have-Ponstein vertrokken naar Harderwijk.


13-09-1960
Gerrit J. ten Have (inwonende zoon van wed. ten Have).
01-12-1990 Ovl. Gerrit J. ten Have 


02-04-1991
Petronella Hoff vorig adres Beekstraat 47.


18-05-1992
Geertje de Jong vorig adres Tuinstraat 6.

Zuiderwalstraat 17 (C 187)

ca. 1930
Johanna van Dragt

Geen aansluiting


08-05-1942 Wed. Aart Bosman vertrokken naar Oldebroek. 


28-04-1942
Gerrit Hoeve vorig adres Assen.
15-06-1945 Vertrokken naar Assen.


19-07-1945
Johannes van Ommen vorig adres Doelenlaan 13.
19-10-1959 Vertrokken naar Nijenbeekstraat 26.


16-08-1948
Goossen van Ommen en gezin (geh. broer van Joh. van Ommen) vorig adres Doelenlaan 13.
17-02-1949 Vertrokken naar Graaf Hendriksteeg 3.


29-02-1960
Jacob K. Koops vorig adres Zuiderwalstraat 14.
13-03-1967 Vertrokken naar Zuiderwalstraat 13.


31-03-1967
Wilhelmina Vroon-Maertzdorff vorig adres J.P. Broekhovenstraat.
13-06-1977 Vertrokken naar Molenkampdwarsstraat 1.


05-04-1967
Adriaan A. Vroon (egn.van Wilhelmina Maertzdorff) vorig adres Nijmegen.
08-03-1982 Vertrokken naar Tiendmaatweg 15 samen met Janny Gortx (gekomen 05-08-1977).


25-02-1982 Johannes Heijnen vorig adres Zwolle.
03-06-1987 Vertrokken naar Kiezelstraat 19.


1987

J. Heynen


16-05-1986
Yvonne Kaales (egn. van Joh. Heijnen) vorig adres Apeldoorn.
03-06-1987 Vertrokken naar Kiezelstraat 19.


01-07-1987
Henriëtte T. Kamphorst vorig adres Oldebroek.
30-11-1990 Vertrokken naar Vicariestraat 12.


01-02-1991
Cornelisje Bisschop vorig adres Parallelweg 1.