Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Zuiderkerkstraat 2 (C 198)

1653
Hermen Jansen en Gerrichjen Francken


1664
Eigenaar: Hermen Jansen


1676
Schoorsteengeld: Hendrick Munick, gerichtsdienaar 


02-05-1679
Weesmeesters Lambert Evertsen en Aert Lucassen Bolt transporteren aan Henrick Jansen Munnick en Marrigjen Dircks, echtelieden, een huis aan 't Kerkhoff, aangekocht van Hermen Jansen en Gerrichjen Francken, gelegen naast huijsinge van Scholtis Ernst Bigge. 


26-07-1695
Evert Diesemerts koopt een huis van Henrick Munnick geweest, staande op de hoek van de Kerkstraet t.o. de Thoorn, naast het huis van scholtis Ernst Bigge.


09-06-1703

Burgemeester schepenen en raad verkopen voor f 50.- aan Wilhelm Hendriksen, doodgraver alhier, en Wobbetjen Peters, echtelieden, 't huis van Henrik Munnink op de hoek bij de Thoorn, staande in de Kerkstraat neffens de huizen van scholt Ernst Bigge en Henrik Sun.


1749

Van de Stad, staat leeg


1829

Oost 126
Thomas de Vries, geb. Elburg, 59 jaar, schildersknecht.
geh. Samelina de Ruiter, geb. Elburg, 47 jaar.


1839-1849

Oost 126
Hermen Foks, barbier, weduwnaar.


1850-1860

Oost 126a
Harmen Foks, geb. 1769 Hattem, barbier.
geh. Zwaantje Gerrits, geb. 1772 Elburg.

Heimen Stoffels, schoenmaker.
geh. Dirkje Bullink.


1860-1875

Oost 126a K
Heimen Stoffels, geb. 15-07-1830 Elburg, schoenmaker.
geh. Dirkje Bullink, geb. 27-11-1829 Elburg.

Teunis Hendrik Hoekman, geb. 5-11-1811 Deventer, politiedienaar.
geh. Driesje Bullink, geb. 25-06-1820 Elburg.


1875-1900

Oost 126
Aard Zoet, geb. 19-05-1853 Elburg, ijzersmid.
geh. Magdalena ten Hoope, geb. 18-05-1852 Elburg.


1875-1900

Oost 56
Willem Straatman, geb. 15-10-1845 Elburg, schoenmaker, gemeentebode
geh. Barentje Stoffer, geb. 11-03-1851 Elburg


1900-1920

Oost 56
Hendrik Wulfsen, geb. 24-06-1885 Putten, koopman.
geh. Geertruida Westerink, geb. 27-05-1886 Elburg.

Zuiderkerkstraat 1
Pieter Schuijn, geb. 14-02-1891 Elburg, koopman.
geh. Aaltje Witter, geb. 09-03-1893 Elburg.


ca. 1930

Zuiderkerkstraat 1
Piet Schuijn


1987

Zuiderkerkstraat 2
A.H. Blok