Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Oosterwalstraat 7 (C 144 en C 145)

1664
Eigenaar: Heijmen Heijmensen

ca. 1700
Wagthuijs van het garnizoen. Van hieruit had men uitzicht over de gehele Beekstraat.


1730

De Wagte en huijsjes


1749

Militairen van het garnizoen


1798

Huisnr. 8
Jan Drost, kleermaker, 76 jaar.
geh. Rijkje Hendriks (stadsvroedvrouw)


1815

Noord 9
Riekje Drost, vroedvrouw


1818

Huisnummers 9 en 10
Eigenaren: Rein de Valk en Wijnand van Leeuwen.
Wijnand van Leeuwen was toen arts in Elburg, maar woonde daar niet.


1829

Noord 9
Rein de Valk, geb. Nunspeet, 63 jaar, tuinman.


1832

Kadastrale eigenaren: Rein de Valk en Wijnand van Leeuwen


18-06-1838

Notarieel archief:
Nr. 689
Van Rein Valk aan Grietje Wijna het huis C. 143 voor F.100-.

1839-1849
Noord 9
Weduwe Aartje Drost geb. Nunspeet, 72 jaar, winkelierster
Op 01-05-1840 vertrokken naar Feithenhof.


04-08-1840

Notarieel archief:
Nr. 964
Van Rik de Valk aan Albert Kok een huisje C.144 voor F.166-.


1850-1860

Noord 9
Hendrikus Tijdeman, geb. 1835 Elburg, dagloner.
geh. Aartje Weijenberg geb. 1825 Elburg.


01-10-1859

Notarieel archief:
Nr. 4194
Van Dorothea Hendrika Muller, weduwe Albert Kok aan Adam van den Noord te Kampen de helft van het huisje C.144.


10-07-1868

Notarieel archief:
Nr. 5618
Van Dorothea Hendrika Muller, wed. Albertus Kok aan Harmen Zwep het huis C.144 voor F.100-.


1860-1875

Noord 9 K
Aris de Ruijter, geb. 25-01-1806 Bovenkarspel, klerk.
geh. Hermina Kroeze, geb. 26-08-1810 Kampen, Ovl. 23-11-1869 Elburg.


1875-1900

Noord 16
Gerrit Veldkamp, geb. 10-08-1807 Elburg, ovl. 15-01-1881 Elburg, weduwnaar.


12-05-1886

Notarieel archief:
Van familie Hendrik van de Wolde aan Harmen van de Wolde: Huis "de Wachte" staande tegen de Stadsmuur voor F.350-.


1900-1920

Noord 16
Jacoba Veldkamp, geb. 11-10-1846 Elburg.

Oosterwalstraat 13
Gerrit Jan ten Hoope, geb. 03-11-1832 Elburg, metselaar.

Oosterwalstraat 15
Pakhuis D.J. Zwanepol.


Garage G. van den Wetering


Samengevoegd met Mheenpoortstraat 2.