Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Van Kinsbergenstraat (C 172 en C 173)

1628
Eigenaar: Jan Hendriks Coopsen

1649
Eigenaar: Henrick Coopsen


1653

Henrick Coopsen met zijn vrouw


1664

Eigenaar: Henrick Coopsen


ca. 1700

Eigenares: Hendrikjen Berens


14-05-1729

Marritje Willems en Asje Willems en vrouw Geertruid Meurs verkopen voor f 180.- aan burgemeester Bigge en vrouwe Wobbina van Eben, echtelieden, een huisje en plaatsje daarachter aan de Kerkstraat waar Dirk van Diepen westwaarts en Jan Hase oostwaarts aangehuisd zijn.

De volgende eigenaar is dan ritmeester Julien.


02-01-1747

Henrik van Sittert heeft betaald de 50e penning van ’t huisje en hof in de Kerkstraat, staande tussen het huis van Hendrik Nagelhoud en Hendrik Kruijthoff, al voor enige tijd gekocht van luitenant Julien en vrouwe Helena Bigge voor f 350.-


1749

Matthijs Zwart, daghuurder


31-05-1781

De erfgenamen van Hendrik van Sitteren verkopen voor f 317.- aan Jacobus van Doesburg een huis in de Kerkstraat, staande tussen de huizen van koperen en Willem Priester.


03-01-1785

De gezamenlijke erfgenamen van Teunis Trip verkopen voor f 757.- aan Wolter Fhilips en Matjen Peters, echtelieden, een nieuw getimmerd huis en open plaats in de Kerkstraat tussen de huizen van Willem Priester en Willem van Werven.


03-05-1785

Wolter Fhilips verkoopt dan dit huis weer voor f 757.- aan Hermen Janszen en Grietjen Franks, echtelieden, staande tegenover het Raadhuis, naast Willem van Werven en Willem Priester.


08-05-1789

Harmen Jansen en Grietjen Franks transporteren voor 1000 Caroli guldens aan Harmtjen Hoens, weduwe Tortius hun huis en plaats daarachter in de Kerkstraat staande.


1798

Huisnr. 105
Harmpje Hoen

1805
Voor f 950.- van Harmpje Hoen aan Willem van Werven.


Zie verder: Kadasternummer 172 en Kadasternummer 173