Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Van Kinsbergenstraat (C 174)

29-01-1628
Rein Segertsen en Eese zijn vrouw transporteren aan Gerrit Andriessen en Jutte Henricks hun huis in de Kerckstraete tussen de Weesen oostwaarts. en Jan Henricks Coopsen westwaarts van de straat tot de steeg van de Stadsmuur gelijk transporteren voorolders dat huis en plaats van joffer Johan to Bocop in den jaeren twee en tachentich den 26 April gecoft hebben en zij transporteren wederom vercoft hebben.

1635
Gerrijt Andriesz. mit sijn vrou.


05-09-1651
Aelbert Lambertsen, Jacob Dircksen, Cornelis en Jan Beersen, Jacob Albersen, Jan Gerberichsen, Gerrit Wijne van de boedel van Lambert Hendricks Uitslaeger, samen erfgenamen van Gerrit Andreesen transporteren aan Jan Jansen van Osnabrugge en vrouw Mense Jans een half huis staande in de Kerkstraat waarvan de wederhelft van Jan Herbersen Muller is strekkende tot aan de Stadsmuur, noord- en westwaarts Henrick Coopsen en oostwaarts het Weesenhuijs.

1664
Eigenaren: Gerrit Andriessens zijn erfgenamen.


25-07-1705
Burgemeesteren, Schepenen en Raad verkopen voor f 24 aan Willem Lubbertsen en Anna Haase een huis in de Kerckstraete, staande tussen het Weeshuis en de plaats van weduwe Willem Asse.

1707
Willem Haasse


16-02-1732

Aaltjen Dries, weduwe van Jan de Haas, verkoopt voor f 360.- aan Hendrik Nagelhoud en Woltertje Eijbertsen, echtelieden, een huis, staande in de Kerkstraat alwaar oostwaaarts de Wesen en noordwaarts de weduwe van burgemeester Bigge.


07-02-1747
Hendrik Nagelhoud en Jannigje Gerrits, echtelieden, hebben verkocht voor f 560.- aan Willem Berentsen en Annigje Berents, echtelieden, een huis, staande aan de Kerkstraat tussen het Weeshuijs en de woning met plaats van luitenant Julien.


03-05-1747
Willem Berentsen verkoopt dit huis dan weer voor f 450.- aan Jacob Jansen op Stelten.


05-05-1753

Jacob Jansen op Stelten en Grietjen Willems, echtelieden, hebben verkocht voor 380 Caroli guldens aan Willem Petersen Priester, een doorgaand huis in de Kerkstraat, staande tussen het Weeshuis en huis en plaats van den heer Julien.


15-05-1794

Willem Priester heeft verkocht voor f 622.- aan Eijbert Hoen en Hendrikje Jacobs, echtelieden, een doorgaand huis staande in de Oostersche Kerkstraat, tussen de huizen van de weduwe Peter
Tortius en dat van de Wesen, thans bij Peter Priester bewoond.


1798

Huisnr. 106
Eibert Hoen, timmerman, gehuwd, 33 jaar


1818

Huisnr. 116
Eigenaar: Eibert Hoen


1830

Kadastraal eigenares: weduwe Eibert Hoen 


28-03-1837

Nr. 470
Van T.E.W. van Dompseler aan Instituut van Opvoeding het huis C 174 voor f 1070.-.