Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Van Kinsbergenstraat 8 (C 165)

1653
Aeltjen Crafts

1664
Eigenares: Aeltjen Crafts


1700

Eigenares: Aeltjen Simons


1707

Jan de Graaf


1725

Eigenaar: Willem Vinke

 


1749
Hendrik Vinke, timmerman

Aeltjen Vinke


28-01-1750
Eigenaren: de erfgenamen van Willem Vinke.


15-09-1767
Eigenaar: Willem Vinke


20-04-1791

Comparant Hendrik Vinke en Beertjen Nieland, echtelieden, die verklaarden verkocht te hebben voor f 320.- aan Beert Vinke en Gerrigjen Windhouwer, echtelieden, een huis in de Kerkstraat, staande tussen het huis van burgemeester Julien en de Steege.


19-04-1794
Comparant Peter de Waal en Jacomina Moll, echtelieden, die f 200.- leenden. Als pand hun huis in de Kerkstraat, tussen de Stege en het huis van Julien.


1798

Huisnr. 99
Peter de Waal, hovenier, 56 jaar, geh.

1818
Huisnr. 109
Eigenaar: Peter de Waal
Een huis met zes deuren en vensters.


1829

Oost 109
Jacomina Mol, geb. Epe, 73 jaar, herbergierster,wed.


09-11-1830

Notatrieel archief:
Lambertus de Waal te Kampen transporteert een huis aan Harmen Docter en Klasina Ambtmeijer voor f 1165.- de herberg het "Wapen van Gelderland" OK. nr. 109 reeds door koperen bewoond, van Peter de Waal en Jacomina Mol, beide overleden, in eigendom verkregen.

1830
Kadastraal eigenaar: Harmen Docter


1831-1839

Oost 109
Herman Docter, deurwaarder.
geh. Klasina Ambtmeyer.


30-01-1836

Nr. 335
Van Herman Docter aan Maria, Margaretha en Lammertje Rozeboom te Oldebroek het huis C 165 voor f 1200.-


1839-1849

Oost 109
Herman Docter, geb. Elburg, 69 jaar, deurwaarder.
geh. Klasina Ambtmeijer, geb. Elburg, 54 jaar.

Heiman Vecht. slager
geh. Betje Bendise, geb. Lochem , 26 jaar.


1850-1860

Oost 109
Hyman Vecht
geh. Jette Bendise


1860-1875

Oost 109K
Heiman Vecht, geb. 16-02-1813 Elburg, slager.
geh. Jette Bendise, geb. Ahaus (Pruisen).


02-04-1862

Nr. 4628
Boedelscheiding wijlen M. Wolff het 1/3 van het huis C 165 in de Kerkstraat bewoond door Heiman Vegt, gekocht van Maria Rozeboom 26-05-1841.


30-07-1866

Nr. 5344
Van M. Wolff aan Jetje Abrahamson, weduwe Wolff de helft van het huis C 165, staande in de Kerkstraat voor f 300.-


10-06-1868

Nr. 5607
Van weduwe Immanuel Wolff het huis C 165 bewoond door Jacob ten Hoope 1875-1900.

Oost 38 (109) 
Hendrik Jan Teekman, schilder
geh. Maria Zoet.


30-05-1882

Nr. 1059
Aan Hendrik Jan Teekman het huis C 165 voor f 820.-


12-08-1882

Nr. 1104
Van Hendrik Jan Teekman aan Hein Straatman het huis C 165, staande op de hoek Kerkstraat en Schapensteeg voor f 900.-.


1900-1920

Van Kinsbergenstraat 8
Hendrik Jan Teekman sr. geb. 30-11-1840 Elburg, schilder.
geh. Maria Zoet, geb. 31-12-1837 Elburg.


ca. 1930

Van Kinsbergenstraat 8
Werkplaats H.J. Dijkslag

19-05-1930 Hendrik Jan Dijkslag vorig adres Olst.
12-11-1957 Ovl. Hendrik Jan Dijkslag.


16-06-1946
J. van Leeuwen (kostganger) vorig adres Den Haag.
04-03-1948 Vertrokken naar Heerde.


27-03-1947
Gezina H. Dijkslag (geh. dochter van H.J. Dijkslag).
16-04-1947 Vertrokken naar Apeldoorn.


29-04-1948
Hendrik Jan Dijkslag (geh. zoon van H.J. Dijkslag).
23-01-1950 Vertrokken naar Rozemarijnsteeg 13.


22-09-1952
Jan H. van Tongeren vorig adres van Kinsbergenstraat 7.
25-01-1961 Vertrokken naar Bas Backerlaan 7.


07-02-1961
Adrianus C. Verbeek vorig adres Doornspijk.
04-03-1961 Vertrokken naar Noordoostpolder.


15-03-1962
Aard de Vries vorig adres Doelenlaan 9.
16-09-1963 Vertrokken naar Ellestraat 31.


03-01-1973
Cornelia van der Velden (egn. van Gosselaar) vorig adres Bodegraven.
22-01-1974 Antonie J. Gosselaar vorig adres Van Kinsbergenstraat 10.


1987

Van Kinsbergenstraat 8
C. Gosselaar-van der Velden