Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Van Kinsbergenstraat 7 (C 207)

09-07-1625
Gerrit Aeltsen transporteert aan Jan Jansen de helft van een huis in de Kerkstraat, westwaarts verkopers helft, zuidwaarts Aelt Nucke cum suis, oostwaarts Stadshuisstege.


1628

Eigenaar: Jan Jansen


1635

Jan Jansz. van Ossenbrugge en vrouw


1653

Jan Jans van Ossenbrugge


1664

Eigenaar: Jan Jans van Osnabrugge


ca. 1700

Eigenaar: Rhijnvis Feith en kinderen


1707

Albert Feith


1725

Lubbertus de Haas, wijnkoper


31-05-1743

Comparant de heer Rijnvisch Feith als mede erfgenaam van zijn vader burgemeester Peter Feith zal. en verklaarde te hebben verkocht voor 400 Caroli guldens aan Barend Feith een huis in de Kerkstraat, staande tussen de Stege en het huis van Thomasjen Feith.


1749

Weduwe E. Prins, winkelierster


17-10-1753

Johan Rudolph Smit en Elisabeth Drossart, echtelieden, hebben een huis in de Kerkstraat staande tussen het huis van Thomasjen Feith en de Stads Steege


27-03-1756

Comparant Johan Roedolph Smith en Elisabeth Drossard die hebben verkocht aan Hendrik Benekamp en Heiltje van Hulsen een huis in de Kerkstraat op de hoek van de Stege naast het Stadhuijs en het huis van Hendrikje Hannis.


15-06-1763

Gerrit Claassen en Griete Ormelink, Tijs Claassen en Janna Ormelink, Berent Berentsen en Ariana Claassen dragen over aan de vijf onmondige kinderen van wijlen Hendrik Benekamp bij hun lieder zuster Heiltje van Hulsen gewonnen, o.a. een huis, staande in de Kerkstraat op de hoek van de Steege aan het Raadhuis, thans bewoond door weduwe Reyn Stuurman.


19-04-1773
Comparant Christoffel Boeduinx en Johan Top, voogden over de kinderen van Hendrik Benekamp en Heiltje van Hulsen met name Hendrik, Claas, Lambertus, Petronella en Weimpje en verkochten o.a. een huis in de Kerkstraat, staande tussen het huis van Willem Feith en de Stadhuissteege voor f 1105.- aan Weduwe van den Handel, nu getrouwd met de heer T.O. Tulleken.


05-05-1795
Comparant burgemeester J.B. Tulleken en heeft uit pure liberaliteit aan mevrouw Willemina van de Sande overgedragen een huis in de Kerkstraat op de hoek van de Bloemsteeg, naast het huis van Menzo Bokhorst, thans bewoond door Eibert Hoen tegen f 350.- uit hoofde en consideratie van haar langen dienst en waarnemen der huishouding van desselfs overleden broeder, de heer Oswald Theodorus Tulleken, in leven heer van Rijswijk.


1798

Huisnr. 130
Jacob Hendrik Cahlbaut, gepensioneerd vaandrig, geh., 48 jaar.


19-05-1801

Jan Willem van der Zande te Woudrichem en Helena van der Zande te Berkel verkopen voor f 475.- aan Van Drachstett een huis, in de Kerkstraat staande, naast het huis van Menzo Bokhorst, op de hoek van de Bloemsteeg, zoals laatst door Willemina van der Zande is bezeten.


1818

Huisnr. 141
Eigenaar: Frederik Lodewijk Ferdinand van Drachstadt.
Een huis met zeven deuren en vensters.

Daarna aan Steven Albert Arendsen Hein


1829
Oost 141
Waldrich Okken, geb. Leer, 42 jaar
geh. Meika Goudschaal, geb. Leer, 37 jr.


1839-1849

Oost 141
Lammert van de Kamp, geb. 1803 Doornspijk.
geh. Judith Margaretha Wolterson.

1860-1875
Oost 141 K
Lammert van de Kamp, geb. 09-02-1803 Doornspijk, schipper.
geh. Margaretha Wolterson, geb. 22-07-1806 Elburg.

Coenraad Pruis, geb. 10-06-1849 Elburg, metselaar.
geh. Wolterdina Wijna, geb. 12-01-1853 Elburg.

1875-1900
Oost 44
Hendrik de Vries Jzn. geb. 20-11-1839 Elburg, beurtschipper.
geh. Johanna Gijsbartha van de Kamp, geb. 23-07-1837 Elburg.

25-07-1885
Nr. 1528
Boedelscheiding familie van de Kamp: Het huis C 207 voor f 1500.- aan Hendrik de Vries Jansz. en Johanna Gijsbertha van de Kamp.

1900-1920
Van Kinsbergenstraat 9 (Oost 44)
Hendrik de Vries, koopman
geh. Johanna Gijsbartha van der Kamp.

Johannes Tavenier, geb. 08-04-1872 Wolfaartsdijk, veldwachter.
geh. Elsje de Weerd, geb. 27-11-1882 Olst.

Hendrik Jan Hoeve, geb. 22-07-1884 Doornspijk, conducteur.
geh. Klaasje Driegen, geb. 22-09-1880 Stad-Vollenhove.

 
02-09-1933 Catharina G. Janssen vorig adres Amsterdam.
22-03-1944 Ovl. Catharina G. Janssen


25-02-1945 Ovl wed. J. Janssen-Kalsbeek 


25-02-1945 Hein Janssen (zoon van wed. J. Janssen).
12-03-1946 Vertrokken naar Hilversum.

 
21-05-1946 Gerrit Jan van Koot vorig adres Beekstraat 21.
23-04-1969 Ovl. Gerrit Jan van Koot


22-08-1946 Jan H. van Tongeren vorig adres Smeesteeg 7.
22-09-1952 Vertrokken naar Van Kinsbergenstraat 8.


23-04-1969 Stijntje Zwep (wed. van Gerrit Jan Koot).
16-11-1988 Vertrokken naar Zwolle.


16-11-1988 Welma van Koot (d. van Stijntje Koot-Zwep).


15-12-1992
Emmanouil Krotsis vorig adres Griekenland.
15-03-1993 Vertrokken naar Griekenland.