Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Van Kinsbergenstraat 6 (C 166)

1628
Eigenaar: Pieter Herbertsen


11-05-1649
Geysien Thomas, weduwe van Peter Harbersen leende f 50.- . Als pand haar huis, staande in de Kerckstraete. Oostwaarts, Henrick Coopsen, zuidwaarts de straat en west- en zuidwaarts de Stege.

1664
Eigenares: weduwe Peter Herbertsen

ca. 1700
Eigenaar: Willem Jansen van der Horst

1707
Willem van der Horst


14-05-1729
Eigenaar: Dirk van Diepen

1747
Eigenaar: Hendrik Kruithof

1749
Hendrik Kruythof, tabaksverkoper/daghuurder met zijn vrouw.


14-10-1758
Comparant Hendrik Kruythoff en Geertje Teunis Trip, echtelieden, die een huis hebben, staande in de Kerkstraat tussen de Steeg en het huis van Hendrik van Sitteren.


29-01-1772
Hendrik Kruithof en Geertje Trip hebben publiekelijk verkocht voor f 440.- aan Teunis Trip een huis over ’t Raadhuis tussen het huis van Hendrik van Sittert en de Gemeene Stege, bezwaard met een jaarlijkse verponding van 1-1-14 en een uitgang aan de Stad 1-:- en aan Collegie als van ouds 3-13-

 
04-05-1781
Teunis Trip verklaart voor f 180.- verkocht te hebben aan Jacobus Doesburg en Weimpje Benekamp, echtelieden, een huis, staande tegenover het Raadhuis tussen het huis van Hendrik Sittert en de Stege.

 
05-05-1783
Comparant Jacobus van Doesburg en Weimpje Benekamp die verklaarden voor f 600.- verkocht te hebben aan Teunis Trip een huis tegenover het Raadhuis, staande op de hoek, laatst door H. Molenberg bewoond geweest, en een huisje met open plaats daarnaast. Teunis Trip verkoopt dit huis dan weer aan Willem Janszen van Werven en Teuntje Peters, echteluiden.

1798
Huisnr. 104
Willem van Werven


1818

Huisnr. 114
Eigenaar: Willem van Werven Vinke

1823
Nr. 2467
Transport van huisje voor f 400.- van D.J. Vinke, staande in de Kerkstraat OK nr. 114 met de winkelgereedschappen aan Willem van Werven Vinke, schipper.

1824
Dirk Jan Vinke

1829
Hendrik van Laar, geboren te Amsterdam (NH), timmerman, 26 jaar
geh. Anna Margreta Knottenbelt, geboren te Elburg, 29 jaar.

1830
Kadastraal eigenaar: Hendrik van Laar, timmerman.

1839-1849
Oost 114
Eibertus Johannes Mendel, geb. Elburg, schipper, 37 jaar.
geh. Johanna Wilhelmina Groen, geb. Enkhuizen , 37 jaar.
In 1840 mei naar nr. 349.

Hermannus Berghuis, grutter.
geh. Johanna Wijnne.
In 1840 mei van nr. 105.

Hermen Hulst, geb. Elburg, stadsbode, 26 jaar.
geh. Lutgertje van de Beek, geb. Elburg, 28 jaar.

1850-1860
Oost 114
Jan van der Beek, geb. 1787 Doornspijk, blauwverver, wednr.

1860-1875
Oost 114K
Hendrik Zwart, geb. 04-02-1824 Elburg, schipper.
geh. Maria Willemina Vinke, geb. 14-02-1824 Elburg.

Gerrit Jan Westerink, geb. 12-07-1827 Elburg, polderontvanger.
geh. Maartjen Essenburg, geb. 03-05-1834 Harderwijk.

1875-1900
Oost 46
Weduwe Maria Seidel-Doesburg, geb. 26-01-1828 Vollenhove.
Kind:
 - Jan Gerrit Seidel, geb. 16-05-1862 Vollenhove, candidaat-notaris.

Hendrik Jan Groen, geb. 15-01-1841 Kampen, koperslager.
geh. Sara van den Noort, geb. 02-08-1850 Kampen.

Eibert Stoffels, geb. 12-09-1860 Elburg, schoenmaker.
geh. Trijntje Visscher.

1900-1920
Oost 46
Van Kinsbergenstraat 6
Eibert Stoffels, geb. 12-09-1860 Elburg, schoenmaker.
geh. Trijntje Visscher, geb. 27-03-1859 Elburg, Ovl 19-03-1901 Elburg.

Everhardus D. Hartkamp, geb. 13-09-1884 Elburg, machinist.
geh. Maria van den Esschert, geb. 23-01-1881 Epe.

Ivo Pieter Bouwman, geb. 01-04-1848 Grouw.
geh. Elisabeth Susanna Hopmans, geb. 15-02-1854 Bergen op Zoom.

ca. 1930
Van Kinsbergenstraat 6
B. van de Wetering


01-12-1943 Lubbertus Zwep vorig adres Smeesteeg 15.
10-03-1949 Vertrokken naar Bas Backerlaan 4.

 
17-04-1968 Albertus van de Wetering overleden.
17-04-1968 Jannetje Mulder (wed. van Albertus van de Wetering)
22-06-1976 Vertrokken naar Ledige Stede 6.

28-02-1977 Jannes te Velde vorig adres Ellestraat 39.
25-11-1977 Vertrokken naar Rijsaert 1.

01-12-1977 Barend Bosman vorig adres Schapesteeg 14.
27-08-1979 Vertrokken naar Lange Wijden 3.

18-04-1978 Willem H. de Jong vorig adres Schapesteeg 14.
29-12-1978 Vertrokken naar Barneveld.

01-12-1980 Hendrik P. Kruithof vorig adres Zuiderkerkstraat 5.
28-03-1990 Vertrokken naar Nunspeterweg 7.

20-04-1990 Hendrik Schuijn en egn. Eibertje vand er Heide vorig adres Noorderkerksttaat 2.

1987
Van Kinsbergenstraat 6
H.P. Kruithof