Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Van Kinsbergenstraat 3 (C 204)

1635
Lambert Top

1653
Lambert Top met zijn vrouw.


1664

Eigenaar: Lambert Wychmansen Top


ca. 1700

Eigenaar: Ernst Bigge, scholtus


1725

Hendrick Willemse


1749
Hendrik Christiaan Bigge, rentenier met zijn vrouw.


04-09-1780
Rutger van Oldenbarneveld en Johan B. Tulleken als schepenen en mede als geërfden van comparant H.C. Bigge verkopen voor f 2000.- aan Gerrit Rozeboom en mejuffrouw Sandberg, echtelieden, een huis in de Kerkstraat, staande tussen het Raadhuis en het huis van ritmeester Julien, nevens 't huis daarachter bewoond door Roelofjen Teunis staande in de Stege.

1798
Huisnr. 117
Johannes de Fluiter, chirurgijn, 55 jaar, geh.

Casper H. van Heijmenberg, oud-vroedschap, 74 jaar wednr.
 

1818
Eigenaar: Gerrit Rooseboom, kruidenier
Een huis met acht deuren en vensters.
 

1829
Oost 127
Hendrik Ernst Rooseboom, geb. Elburg, 60 jaar.
geh. Aaltje Groen, geb. Oldebroek 57 jaar.

1830
Kadastrale eigenaars: de erven Gerrit Rooseboom.

1839-1849
Oost 127
Simon Dik, geb. Wormerveer , 29 jaar
geh. Johanna J.D. Romswinkel, geb. Heemstede , 34 jaar.
In 1841 als onderwijzer naar Batavia (Indonesië).

Weduwe Wedekind- Staverman, geb. Kolderveen , 34 jaar.

1850-1860
Oost 127
Weduwe Aaltje Moojen- Rikkers, geb. 1793 Coevorden, rentenierster.

Gerrit Veldhoen, klerk,
geh. Alida Mathilda Sijrier.

1860-1875
Oost 127 K
Gerrit Veldhoen, rijksbelastingen,
geh. Alida Mathilda Sijrier.

1875-1900
Oost 50 (127) 
Gerrit Veldhoen, geb. 25-11-1825 Elburg, gemeenteontvanger.
geh. Alida Mathilda Sijrier, geb. 15-05-1825 Loenen.

1900-1920
Van Kinsbergenstraat 5 (Oost 50)
Jan Groot, geb. 09-11-1855 Edam, leraar
geh. Mietje Rins, geb. 30-09-1851 Purmerend.

Aaron Hartog de Lange, geb. 19-01-1851 Elburg, praktizijn.
geh. Esther Lam, geb. 29-06-1853 Amsterdam.

ca. 1930
Van Kinsbergenstraat 3
Thijs Janssen

18-07-1942 F.J. Vastert (kostganger) vorig adres Hilversum.
17-09-1942 Vertrokken naar van Kinsbergenstraat 3a.

 
18-01-1949 Ovl. Thijs Jansen
18-01-1949 weduwe van Thijs Jansen
10-10-1953 Ovl. Janna Heerding.

17-02-1954 Luurt Schuijn vorig adres Zuiderkerkstraat 4.
27-01-1958 Vertrokken naar Graaf Ottostraat 24.


01-02-1960 Herm van der Kolk vorig adres Molenpad 3b.
07-01-1979 Ovl. Herm van der Kolk


03-04-1981 Hendrik J. Vos vorig adres Wildemaetstraat 9.
16-12-1985 Vertrokken naar Nunspeterweg 15a.

1987
Van Kinsbergenstraat 3
Kantoor Stichting tot behoud van particuliere historische buitenplaatsen.