Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Van Kinsbergenstraat (C 173)

1829
Oost 115
Johannes Stephan, geb. Elburg, kleermaker, 30 jaar.
geh. Margaretha de Vries, geb. Elburg, 23 jaar.

1831- 1839
Oost 115
Jan Pruis, geb. 1801.
geh. Hermina ten Hove.


1839-1849

Oost 115
Azuerus Trip, geb. Elburg, metselaar, 72 jaar.
Geh. Antonia Pannekoek, geb. Wilp, 58 jaar.


1850-1860

Oost 115b
Hendrikje Bullink, geb. 1794 Elburg.


1860-1875

Oost 115a K
Hermanus Hagedoorn, geb. 15-12-1824 Elburg, dagloner.
geh. Annetje van Triest, geb. 20-09-1831 Elburg.

Dirk Stoffer, geb. 10-01-1838 Elburg, dagloner.
geh. Dientje Vos, geb. 19-01-1839 Elburg.


1875-1900

Oost 48
Jan ten Hoope, geb. 30-11-1856 Elburg, dagloner.
geh. Reintje Schenk, geb. 09-07-1852 Elburg, ovl 01-07-1883 Elburg.


1987

Van Kinsbergenstraat

Van Kinsbergenstraat (C 172 en C 173)

1628
Eigenaar: Jan Hendriks Coopsen

1649
Eigenaar: Henrick Coopsen


1653

Henrick Coopsen met zijn vrouw


1664

Eigenaar: Henrick Coopsen


ca. 1700

Eigenares: Hendrikjen Berens


14-05-1729

Marritje Willems en Asje Willems en vrouw Geertruid Meurs verkopen voor f 180.- aan burgemeester Bigge en vrouwe Wobbina van Eben, echtelieden, een huisje en plaatsje daarachter aan de Kerkstraat waar Dirk van Diepen westwaarts en Jan Hase oostwaarts aangehuisd zijn.

De volgende eigenaar is dan ritmeester Julien.


02-01-1747

Henrik van Sittert heeft betaald de 50e penning van ’t huisje en hof in de Kerkstraat, staande tussen het huis van Hendrik Nagelhoud en Hendrik Kruijthoff, al voor enige tijd gekocht van luitenant Julien en vrouwe Helena Bigge voor f 350.-


1749

Matthijs Zwart, daghuurder


31-05-1781

De erfgenamen van Hendrik van Sitteren verkopen voor f 317.- aan Jacobus van Doesburg een huis in de Kerkstraat, staande tussen de huizen van koperen en Willem Priester.


03-01-1785

De gezamenlijke erfgenamen van Teunis Trip verkopen voor f 757.- aan Wolter Fhilips en Matjen Peters, echtelieden, een nieuw getimmerd huis en open plaats in de Kerkstraat tussen de huizen van Willem Priester en Willem van Werven.


03-05-1785

Wolter Fhilips verkoopt dan dit huis weer voor f 757.- aan Hermen Janszen en Grietjen Franks, echtelieden, staande tegenover het Raadhuis, naast Willem van Werven en Willem Priester.


08-05-1789

Harmen Jansen en Grietjen Franks transporteren voor 1000 Caroli guldens aan Harmtjen Hoens, weduwe Tortius hun huis en plaats daarachter in de Kerkstraat staande.


1798

Huisnr. 105
Harmpje Hoen

1805
Voor f 950.- van Harmpje Hoen aan Willem van Werven.


Zie verder: Kadasternummer 172 en Kadasternummer 173

Van Kinsbergenstraat (C 174)

29-01-1628
Rein Segertsen en Eese zijn vrouw transporteren aan Gerrit Andriessen en Jutte Henricks hun huis in de Kerckstraete tussen de Weesen oostwaarts. en Jan Henricks Coopsen westwaarts van de straat tot de steeg van de Stadsmuur gelijk transporteren voorolders dat huis en plaats van joffer Johan to Bocop in den jaeren twee en tachentich den 26 April gecoft hebben en zij transporteren wederom vercoft hebben.

1635
Gerrijt Andriesz. mit sijn vrou.


05-09-1651
Aelbert Lambertsen, Jacob Dircksen, Cornelis en Jan Beersen, Jacob Albersen, Jan Gerberichsen, Gerrit Wijne van de boedel van Lambert Hendricks Uitslaeger, samen erfgenamen van Gerrit Andreesen transporteren aan Jan Jansen van Osnabrugge en vrouw Mense Jans een half huis staande in de Kerkstraat waarvan de wederhelft van Jan Herbersen Muller is strekkende tot aan de Stadsmuur, noord- en westwaarts Henrick Coopsen en oostwaarts het Weesenhuijs.

1664
Eigenaren: Gerrit Andriessens zijn erfgenamen.


25-07-1705
Burgemeesteren, Schepenen en Raad verkopen voor f 24 aan Willem Lubbertsen en Anna Haase een huis in de Kerckstraete, staande tussen het Weeshuis en de plaats van weduwe Willem Asse.

1707
Willem Haasse


16-02-1732

Aaltjen Dries, weduwe van Jan de Haas, verkoopt voor f 360.- aan Hendrik Nagelhoud en Woltertje Eijbertsen, echtelieden, een huis, staande in de Kerkstraat alwaar oostwaaarts de Wesen en noordwaarts de weduwe van burgemeester Bigge.


07-02-1747
Hendrik Nagelhoud en Jannigje Gerrits, echtelieden, hebben verkocht voor f 560.- aan Willem Berentsen en Annigje Berents, echtelieden, een huis, staande aan de Kerkstraat tussen het Weeshuijs en de woning met plaats van luitenant Julien.


03-05-1747
Willem Berentsen verkoopt dit huis dan weer voor f 450.- aan Jacob Jansen op Stelten.


05-05-1753

Jacob Jansen op Stelten en Grietjen Willems, echtelieden, hebben verkocht voor 380 Caroli guldens aan Willem Petersen Priester, een doorgaand huis in de Kerkstraat, staande tussen het Weeshuis en huis en plaats van den heer Julien.


15-05-1794

Willem Priester heeft verkocht voor f 622.- aan Eijbert Hoen en Hendrikje Jacobs, echtelieden, een doorgaand huis staande in de Oostersche Kerkstraat, tussen de huizen van de weduwe Peter
Tortius en dat van de Wesen, thans bij Peter Priester bewoond.


1798

Huisnr. 106
Eibert Hoen, timmerman, gehuwd, 33 jaar


1818

Huisnr. 116
Eigenaar: Eibert Hoen


1830

Kadastraal eigenares: weduwe Eibert Hoen 


28-03-1837

Nr. 470
Van T.E.W. van Dompseler aan Instituut van Opvoeding het huis C 174 voor f 1070.-.

Van Kinsbergenstraat (C 172)

1818
Huisnr. 115
Eigenaar: Hendrik van Laar

1829
Oost 115
Barnardus Bartels, geb. Amsterdam, horlogemaker, 28 jaar.
geh. Johanna Hooneman, geb. Amsterdam, 23 jaar.


1830

Kadastraal eigenaar: Hendrik van Laar jr.


1831-1839

Oost 115
Aartje van den Berg, geb. 1772.


1839-1849

Oost 115
Hendrik van Laar, geb. Elburg, kroeghouder, 70 jaar.
geh. Christina ten Hoope, 71 jaar.

Hendrik Stoffer, geb. Elburg, timmerman, 31 jaar.
geh. Johanna Steenbergen, geb. Heerde , 32 jaar.

Jan Meyer, geb. Amsterdam, kleermaker, 45 jaar.
geh. Johanna Sparreboer, geb. Elburg, 40 jaar.


1850-1860

Oost 115
Hendricus Bartus ten Have.
geh. Aleida Catharina Vonke, winkelierster.

Jan Hendrik Frielink, geb. 1794 Almelo.


1860-1875

Oost 115 K
Albertus Tijdeman, geb. 20-06-1838 Elburg, schipper.
geh. Hendrica Teekman, geb. 31-10-1835 Elburg, winkelierster.

Hendrikus Bartus ten Have, geb. 12-08-1820 Elburg, karman.
geh. Aleida Catharina Vonke, geb. 10-06-1816 Zwolle, ovl. 07-12-1864 Elburg.


1875-1900

Reintje van Hulzen, geb. 07-01-1831 Elburg.


1987

Van Kinsbergenstraat

Van Kinsbergenstraat (huis naast raadhuis C 204)

1628
Eigenaar: Jan van Wijnbergen


1635
Willem van Wijnbergen


1664

Eigenaars: Willem van Wijnbergens erfgenamen


1707

Peter Feyt


1725

Burgemeester Peter Feyt


1749

Jacob Bouwer, capitalist / rentenier en vrouw