Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Jufferenstraat 35 (C 222)

1628
Eigenaar: Albert van Pijkeren

1635
Albert Jans met zijn vrouw
 

1653
Evert Alberts van Pijkeren
 

1664
Eigenaar: Evert van Pijkeren

Erschenen Aeltien Jacobs huisvrouwe van Jan Jacobsen, bakker, en Henrickien Everts haar dochter in echt geprocreerd bij Evert Pijkeren en bekennen schuldig te wezen aan de heer burgemeester Henrick Bigge en Antonia Reeffsen, eheluiden, de somme van drie hondert vijf en zeventig gulden. Tot cautie gesteld haar huis, staande op de Vismarckt, "daer aen gelegen aen de eene sijdt de erfgenamen van Jacob van Hattem, daer tegenwoordich Egbert Koster in woent, aen de andere sijde Frans Andriessen".
 

1676
Schoorsteengeld: Dirck Broekman: 1 schoorsteen 3 gulden betaald met verrekening wegens servitien (=erfdienstbaarheid) op 26 sept. 1676

22-03-1679
Comparant Aeltjen Jacobsen, laatst weduwe van Jan Jacobsen, neffens haar dochter Henrickjen Everts geass. met Frans Andriessen en hebben verkocht aan Dirck Broekman en Henrickjen Gerrits hun huis, door cooperen bewoond, staande in de Susterenstraat tussen de huizen van Jacob Jansen cum suis westwaarts en noordwaarts Aert Lucassen Bolt, oostwaarts Frans Andries van Cuinder, zuidwaarts de gemeente straete.


12-03-1707
De heer Eekhout verkoopt voor f 375.- aan Antonij Schreender en Rebecca Wollenberghs een huis in de Susterenstraat alwaar Rein Petersen Nucke en Andries Sacrowitsky aan gehuisd zijn.

1707
Antone Kistemaker

1725
Hendrick Bierman


16-03-1726
Gerhard Witte en Maria Catharina Feith verkopen voor f 315.- aan Henricus Bierman en Jannetje Stael, hun huis in de Susterenstraat, alwaar koper westwaarts en Bolts erfgenamen noordwaarts en Zakerowetsky oostwaarts aangehuisd zijn.


26-05-1781
Huisje van Menzo van der Heijde aan broeder Everd voor f 325.- staande in de Susterenstraat tussen de huizen van Gerrit Witteveen en Willemina Veltkerken

1782
Eigenaar: Gerrit Witteveen


27-09-1787
Gerrit Witteveen en Jacoba Hartgers, echtelieden, transporteren dan dit huis aan Willem Top.

1798
Huisnr. 141
Arentje Lipke, turfmeester, 39 jaar, gehuwd.

1818
Huisnr. 152
Eigenaar: Willem Top

1927
Jantje Dekker, geb. 25-05-1877 Elburg.

1830
Kadastraal eigenaar: Willem Top Gzn.

1920-1940
Geerling de Gunst, geb. 09-02-1891 Elburg.

Tijmentje Deetman, geb. 23-02-1898 Elburg.

1972
Tot februari winkel gezin Van den Bosch.

Vanaf februari Boekhandel Gorter.

1974
Drukkerij van Geest (december)

1978
Schoenhandel Wentzel (februari)
Met benedenpand van nr. 33 één pand. 

1981
Babywinkel Babynette (april)

1983
Foto Sneelvliet (voorjaar)

1994
Apollo Card en giftshop