Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Jufferenstraat 31 (C 224)

1653
Anthonij Ceasar met twee zusters

1664
Eigenaar: Anthonij Ceasar

1676
Schoorsteengeld: Anthonij Ceasar

ca. 1700
Eigenares: Grietjen Gerrits

1725
Teunis Eijbrink


23-11-1739
Petronella van Grootvelt koopt dit huis voor f 250.- staande tussen de Steege en het huis van erven Andries Sacrowitsky.


20-08-1745
Comparant Jan Witteveen en Gerritje van Grootveld, echtelieden, die transporteren aan Hendrik Eijbrink en Geesje Henriks, echtelieden, 1/4 part in de helft van een huis in de Susterenstraat tussen de Stadssteege en 't huisje van Jacob Bouwer, voor 420 Caroli guldens.

1749
Teunis Eijbrink, spekkoopman, en zijn vrouw.
Twee militairen als kostgangers.

 
28-08-1765
Hendrik Eijbrink en Tijmon verkopen voor f 150.- aan zuster Geertruijd, zijnde de halfscheid van een huisje in de Susterenstraat op de hoek van de Steege.


04-09-1769
Maria Demp, weduwe Eijbrink, transporteert aan Hendrik Eijbrink en Maria Bruiningen haar aandeel van het huis voor f 150.-


22-12-1769
Hendrik Eijberink verkoopt voor f 200.- aan Jan van de Beek en Geertje van Emst dit huis, staande naast het huis van Willemina Veltkerken en naast de Steege, mits de eerste comp. stiefmoeder 't selve haar leven lang zal mogen bewonen.

1798
Huisnr. 143
Geen bewoning.

1818
Huisnr. 154
Eigenaar: Evert van de Beek
Een huis met vier deuren en vensters.

1830
Kadastraal eigenaar: Evert van de Beek

1839-1849
Oost 154
Manus Klaas Wetterman, geb. Franeker , 38 jaar Koopman,
geh. Gerritje ten Hoope, geboren te Elburg, 37 jaar overleden te Elburg in 1843. 

Gerrit Vos, geb. Elburg 33 jaar, schoenmaker.
geh. Elizabeth Visscher, geb. Doetinchem , 29 jaar.

1850-1860
Oost 154
Weduwe Beertje Vos-de Vries, geb. 1797 Elburg, winkelierster.

1860-1875
Oost 154K
Gerrit Veith, geb. 14-02-1814 Elburg, timmerman.
geh. Trijntje van de Beek, geb. 08-03-1818 Elburg.

1875-1900
Oost 74
Cornelis Zoet, schilder.
geh. Jacobje Westerink.

1900-1920
Jufferenstraat 27
Cornelis Zoet, schilder, geb. 11-05-1855 Elburg.
geh. Jacobje Westerink, geb. 17-09-1856 Elburg.

1920-1940
Jufferenstraat 31
Gerrit van der Wetering, geb. 04-07-1907 Elburg, horlogemaker.
geh. Johanna Hup, geb. 14-05-1907 Elburg.

24-10-1949 Gerrit van de Wetering vertrokken naar Doornspijk.


24-10-1949 Johanna van Nieuwenhuis vorig adres Doornspijk.
16-12-1952 Vertrokken naar Jufferenstraat 27.


16-12-1952 Hendrik Jan Docter vorig adres Beekstraat 31.
03-06-1953 Vertrokken naar Hattem.


31-07-1953 Gerrit van de Wetering vorig adres Doornspijk.
04-03-1980 Vertrokken naar Lange Wijden 48.

1987
Jufferenstraat 31
In gebruik bij juwelier G. van de Wetering Lange Wijden 48.

1994
Apollo- Geschenken