Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Jufferenstraat 29 (C 225)

1653
Bruenis Bartholsen met zijn vrouw

1664
Eigenaar: B. Bartholsen


06-11-1705
Stijntje Bruenis, gehuwd met Isaac Boiroij heeft een huis in de Schoolstraat, op de hoek van de Stege, naast het huis van Henrik Bosch bij hun bewoond.


17-01-1710
Stijntjen Bruens, weduwe van Isaac Boinoij en Lubbertje Boinoij zijn f 100.- schuldig aan Adam Veltkerken en Willemtje Hengelen. Als pand hun huis op de hoek van de Stege, naast het huis van Henrik Henriksen.


19-10-1715
Stijntje Bruenis neffens haar dochter Lubbertje verkopen voor f 130.- aan Antonij Hoomoed en Maria Pek een huis, staande in de Susterenstraat tussen de huizen van Henrik Bosch en Rein Nucke.


24-12-1720
De erven van Antonij Hoomoed verkopen voor f 100.- aan Harmanus Koudijs een huis in de Susterenstraat, oostwaarts het huis van Henrik Bosch en noordwaarts van Rein Petersen Nucke.


03-04-1731
Harmen Coltijs en Grietjen Everts, echtelieden dan nog Jan Hofman als momber over de kinderen van Aaltje Lubberts verkopen voor f 220.- aan Jan Lipke en Aaltje Boswinkel, echtelieden, een huis, staande in de Susterenstraat, alwaar de Stege westwaarts, noordwaarts van der Heijde en oostwaarts Henrik Bosch.


14-04-1735
Jan Lipke transporteert dit huis weer voor f 230.- aan Gijsbert Been en Eesjen Gerrits, echtelieden.

1749
Gijsbert Been, timmerman, met zijn vrouw.


07-10-1758
De kinderen van Gijsbert Been hebben een huis in de Susterenstraat, naast de Stege en het huis van Aleijda Bosch.


19-06-1779
Hendrik Roelofszen en Geertjen Beens hebben verkocht voor f 150.- aan Dirkjen Beens, weduwe Lambert Gijsbertsen een half huis in de Zusterenstraat tussen het huis van Cornelis Lansbergen en de Stege, waarvan koopster de andere helft toebehoort.

1818
Huisnr. 155
Eigenaar: Gerrit ten Brink

1830
Kadastraal eigenaar: Willem van Triest


05-10-1830
Notarieel archief:
Nr. 3294
Transport van drie woningen in het OK, staande op de hoek Zusterenstraat-Bloemsteeg, van Maria Sassenberg en H.A. Hein aan Willem van Triest en Maria Jacoba Tijdeman voor f 650.-

1848
Notarieel archief:
Nr. 2519
Van Maria Jacoba Tijdeman, overleden 10-01-1848 het huis en stal op de hoek Zusterenstraat-Schapesteeg C. 225, C. 226 en C. 227, waarde f 800.- en aangekocht 05-10-1830.


01-05-1878
Notarieel archief:
Nr. 408
Van Mejuffrouw Seret en Hendrik Seret stal met kelderkamer, de huizen C. 225, C. 226 en C. 227.
 


Nadien afgebroken. Momenteel is de grond een onderdeel van de tuin van C. 231, Jufferenstraat 29.