Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Jufferenstraat 13 (C 242)

16-05-1649
Eigenaar: Marten Jochemsen

1664
Eigenaar: Marten Jochimse


06-08-1680
Burgemeesteren, Schepenen en Raad verkopen aan Henrick Petersen, metselaar, een vervallen huis, verkregen wegens nalatige verponding en toebehoord hebbende aan Marten Jochimsen, staande in de Schoolstraete tussen de huizen van Rector Habbel en Rutger van Wilsum

ca. 1700
Eigenaar: Wessel Gerritsen van Eijbergen


24-02-1702
Erschenen Wessel van Eijbergen en Hermina Jans, die verklaarden schuldig te zijn aan moeder Margaretha Gerrits, weduwe van Jan Heijmansen een som van f 110.-. Als pand hun huis in de Schoolstraat, staande tussen de huizen van Jan Gijsbertsen en juffrouw van Wilsum.

1707
Wessel van Eijbergen

1725
Wessel van Eijbergen


28-05-1744
Comparant Jan van der Beek en Geertje Hendriks die hebben getransporteerd aan Wessel Gerrits van Meegen de halfscheijd van een huis in de Schoolstraat, staande tussen het huis van luitenant Julien en van Hendrik Wijchmans, welke andere helft kopers toebehoort.


24-02-1748
Jan Dreesen van de Beek en Geertjen Hendriks verkopen dit huis voor f 200.- car. guldens aan Jacob Trip en Johanna de Graaf, echtelieden

1749
Jacob Trip, klompenmaker, met zijn vrouw


04-03-1778
Van Jacob Trip aan zoon Willem Trip voor f 225.- een huis in de Zusterenstraat tussen de huizen van ritmeester Julien en Willem Hendriks met een open plaats bij hen bewoond.


07-03-1788
Jacob Trip en Hendrina Leving verkopen voor f 400.- aan Harmen Hulst en Janna Geerlofs een huis in de Susterenstraat, staande tussen de huizen van Pierre Julien en Jan Lunterman en thans bij Geerlof Oldenhoff bewoond.

1798
Elburg nr. 152
Gerrit Bokhorst, schipper, geh., 43 overleden

Jan Barendsen, schippersknecht, ongeh., 21 overleden

1818
Huisnr. 163
Eigenaar: Dirk van Lente
Daarna Jan Westerink sr.

1829
Oost 163
Jozeph Schenk, geb. Schoneveld , gepensioneerd matroos, 48 overleden.
geh. Remkje Kremer, geb. Nimwegen, 48 overleden.

1839-1860
Oost 163
Albertus van Sassenberg, geb. 1780 Elburg, wednr., heelmeester artsenijmenger.


14-02-1856
Notarieel archief:
Nr. 3601
Van Barend Hengeveld aan Johanna Koning een huis aan de Zusterenstraat C 242 voor f 1050.- verkregen door koop 25-11-1853.


1860-1875
Bij C 241

1925
Gerrit van der Pol, electriciën, geb. 22-10-1891 Elburg.
geh. Petronella Everdina Hengeveld, geb. 29-09-1886 Elburg.

1931-1933
Diederik Pieter Medendorp, geb. 16-05-1897 Wildervank, rayonschef.
geh. Wilhelmina Hendrika Ykelen, geb. 12-08-1900 Zutphen

Weduwe Neeltje de Liefde-Sondorp, geb. 26-09-1869 Wijhe, 2 kinderen


08-12-1941 Hendrik J. Westerink vorig adres Doelenlaan 4.
07-01-1948 Vertrokken naar Jufferenstraat 15a.


08-12-1941 Wed. Aart Hollander (schoonmoeder) vorig adres Doelenlaan 4.
03-04-1949 Ovl. Aart Hollander.

24-10-1942 Albert Gruppen vorig adres Eindhoven.
05-10-1944 Vertrokken naar Beekstraat 25.


07-01-1948 Jan van Triest vorig adres Doelenlaan 19.
15-01-1966 Vertrokken naar Havenkade 25.


10-10-1960 Tijmen Bos (schoonvader) vorig adres Mheenpoortstraat 1.
25-08-1961 Ovl. Tijmen Bos.


09-04-1965 Maria Koster-van Triest (geh. dochter van Jan van Triest).
18-06-1965 Vertrokken naar Rotterdam.


02-03-1966 Arnold A. Sirag vorig adres Jufferenstraat 14.
25-03-1969 Vertrokken naar Amsterdam.


04-06-1969 Christiaan P. Sirag vorig adres Zuid-Afrika.
18-11-1969 Vertrokken naar Loenen.


12-01-1971 Gerrit Vos vorig adres Jufferenstraat 21.
03-06-1975 Vertrokken naar Paterijstraat 6.

 
20-02-1975 Aart Vos en echtgenote (zoon van Gerrit Vos) vorig adres Paterijstraat 6.
03-06-1975 Hoofdbewoner
18-10-1978 Vertrokken naar Jufferenstraat 15a.


18-10-1978 Gerrit W. Vos vorig adres Paterijstraat 6.

30-11-1978 Hannisje Nagelhout vorig adres Harderwijk.
16-01-1978 Verwezen wordt naar Gerrit W. Vos

1987
Jufferenstraat 13
G.W. Vos