Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Jufferenstraat 9 (C 246)

1628
Steven van Coeth


31-10-1636
Eigenares: Weduwe Steven van Cooth

Johan Baeck transporteert aan Henrich Uilenbroek en Margaretha Warmonts, echtelieden, sampt Rutger Uilenbroek een huis, staande in de Susterenstraat oostwaarts Graef Henricks huijsinge, zuidwaarts de straat, westwaarts Marten Jochemsen en noordwaarts de steeg. van zijn zuster Hegeman als van die andere eigenaren gekocht, weder aan voorseide Uilenbroek verkocht.


08-07-1650
Willem Condewijn en Mechteld Louwermans, erfgenamen van Margaretha Baeck, weduwe van Coeth, transporteren aan Hendrick Uilenbroeck en Maria Warmonts met Rutger Uilenbroeck hun huis, staande in de Susterenstraat oostwaarts Graef Hendricks huijsingen, noordwaarts de Steege, westwaarts Marten Jochemsen, voorts een huis aan Joan Baeck.

1653
Henrick Elenbroeck met zijn vrouw


23-09-1654
Rutger Ulenbroeck en Geertruijdt Taeckels transporteren hun halve huis aan hun vader Gerrit Ulenbroeck en Jenneken Gerrits, staande in de Susterenstraat tussen de huizen van Gravinne van de Berg en Marten Jochemsen, noordwaarts de steege en zuidwaarts de straat.

1664
Eigenaar: Bartolt van Wilsum

1676
Schoorsteengeld: erven van Wilsum voor drie schoorstenen.

ca. 1700
Eigenares: Johanna van Wilsum


23-04-1711
Henrick Eeckhout burgemeester te Campen, erven juffrouw van Wilsum en Gerrit Baeck verkopen voor f 600.- aan Arnoldus Fabrituis, predikant te Doornspijk een doorgaand huis in de Susterenstraat, staande tussen de huizen van erven Dirk toe Water en Wessel van Eibergen.

1725
Ds. Arnoldus Fabritius


06-12-1741
Transport van Heer George Julien van het huis in de schoolstraat, staande tussen de huizen van de Heer burgemeester D.G. van Hoeclum en de weduwe Reijn Stuurman, en de huizen van de erven van Wessel van Eijbergen en Romboud de Vries van der Heijde.

1749
Capt. luit. Julien met zijn vrouw


28-11-1782
Erfmagescheid van familie Julien: de heer Julien o.a. een huis in de Kerkstraat. Pieter Julien een huis bij het kleine poortje.

1798
Huisnr. 153
E.J.W. van Dompseler, gehuwd, 24 jaar rentenier.

Beert Eiberts, gehuwd, 34 jaar daghuurder.

Dirk Broekhuizen, weduwnaar 70 jaar, visser.


14-02-1807
Pierre Julien verkoopt een huis voor f 2300.- aan Helena Wijnne, staande bij de Kleine poort, naast het huis van Harmen Hulst en Genhardt, uitkomende in de Graaf Hendriksteeg, bewoond door Beert Eiberts en de weduwe van ds. Hacquet.

1818
Huisnr. 164
Eigenares: Helena Wijnne
Een huis met 17 deuren en vensters.

1829
Oost 164
Helena Wijnne, geb. Elburg, 62 jaar ongehuwd.

1830
Kadastrale eigenaar: Barend Wolff

1850-1860
Oost 164
Johannes Staverman, geb. 1809 Kolderveen, apotheker.
geh. Catharina Petronella Bisschop.

1860-1875
Oost 164K
Klaas Hendricus Justus Koker, geb. 22-08-1843 Broek in Waterland, collaborator.

Hendrik Willem Greven, geb. 02-01-1825 Zwolle, burgemeester te Doornspijk.


07-04-1862
Vertrokken naar Doornspijk.
Remmelt Staverman, apotheker.

1875-1900
Oost 82 (164) 
Remmelt Staverman, geb. 1821 Nijeveen, apotheker met zijn zuster, weduwe Geertruida Staverman, geb. 19-03-1811 Nijeveen.

1900-1920
Jufferenstraat 11
Aalt van de Poll, geb. 01-01-1847 Putten, graanhandelaar.
geh. Aaltje van Ganswijk, geb. 27-12-1839 Putten.

Oost 82
Dirk Karel Landaal, geb. 22-06-1875 Apeldoorn, grutter.
geh. Aaltje van de Poll, geb. 25-04-1875 Doornspijk.

ca. 1930
Jufferenstraat 13.
Gerrit van de Poll


08-09-1942 Jan Hup vorig adres Jufferenstraat 16.
10-03-1952 Vertrokken naar Beekstraat 27.
19-11-1947 Anna D. de Reuver (dienstbode) vorig adres Nunspeet (echtgenote van Jan Hup).
17-01-1952 Vertrokken


17-03-1952 Arend Hulsman vorig adres Kapelstreeg 5.
20-12-1971 Vertrokken naar Coragestraat 12.


06-02-1958 Johannes Hulsman vorig adres Jufferenstraat 20.
22-09-1972 Vertrokken naar Omloop 75.


Traktatiehuis LINA


1977 (februari) 
Stomerij 


24-08-1983 Tijmen Spek en egn. Jannetje Polinder vorig adres Veenweg 4.
03-02-1987 Vertrokken naar Jufferenstraat 11.


VVV kantoor

1987
Jufferenstraat 11
T. Spek

1994
Winkel "Over den Brugh"