Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Jufferenstraat 35 (C 222)

1628
Eigenaar: Albert van Pijkeren

1635
Albert Jans met zijn vrouw
 

1653
Evert Alberts van Pijkeren
 

1664
Eigenaar: Evert van Pijkeren

Erschenen Aeltien Jacobs huisvrouwe van Jan Jacobsen, bakker, en Henrickien Everts haar dochter in echt geprocreerd bij Evert Pijkeren en bekennen schuldig te wezen aan de heer burgemeester Henrick Bigge en Antonia Reeffsen, eheluiden, de somme van drie hondert vijf en zeventig gulden. Tot cautie gesteld haar huis, staande op de Vismarckt, "daer aen gelegen aen de eene sijdt de erfgenamen van Jacob van Hattem, daer tegenwoordich Egbert Koster in woent, aen de andere sijde Frans Andriessen".
 

1676
Schoorsteengeld: Dirck Broekman: 1 schoorsteen 3 gulden betaald met verrekening wegens servitien (=erfdienstbaarheid) op 26 sept. 1676

22-03-1679
Comparant Aeltjen Jacobsen, laatst weduwe van Jan Jacobsen, neffens haar dochter Henrickjen Everts geass. met Frans Andriessen en hebben verkocht aan Dirck Broekman en Henrickjen Gerrits hun huis, door cooperen bewoond, staande in de Susterenstraat tussen de huizen van Jacob Jansen cum suis westwaarts en noordwaarts Aert Lucassen Bolt, oostwaarts Frans Andries van Cuinder, zuidwaarts de gemeente straete.


12-03-1707
De heer Eekhout verkoopt voor f 375.- aan Antonij Schreender en Rebecca Wollenberghs een huis in de Susterenstraat alwaar Rein Petersen Nucke en Andries Sacrowitsky aan gehuisd zijn.

1707
Antone Kistemaker

1725
Hendrick Bierman


16-03-1726
Gerhard Witte en Maria Catharina Feith verkopen voor f 315.- aan Henricus Bierman en Jannetje Stael, hun huis in de Susterenstraat, alwaar koper westwaarts en Bolts erfgenamen noordwaarts en Zakerowetsky oostwaarts aangehuisd zijn.


26-05-1781
Huisje van Menzo van der Heijde aan broeder Everd voor f 325.- staande in de Susterenstraat tussen de huizen van Gerrit Witteveen en Willemina Veltkerken

1782
Eigenaar: Gerrit Witteveen


27-09-1787
Gerrit Witteveen en Jacoba Hartgers, echtelieden, transporteren dan dit huis aan Willem Top.

1798
Huisnr. 141
Arentje Lipke, turfmeester, 39 jaar, gehuwd.

1818
Huisnr. 152
Eigenaar: Willem Top

1927
Jantje Dekker, geb. 25-05-1877 Elburg.

1830
Kadastraal eigenaar: Willem Top Gzn.

1920-1940
Geerling de Gunst, geb. 09-02-1891 Elburg.

Tijmentje Deetman, geb. 23-02-1898 Elburg.

1972
Tot februari winkel gezin Van den Bosch.

Vanaf februari Boekhandel Gorter.

1974
Drukkerij van Geest (december)

1978
Schoenhandel Wentzel (februari)
Met benedenpand van nr. 33 één pand. 

1981
Babywinkel Babynette (april)

1983
Foto Sneelvliet (voorjaar)

1994
Apollo Card en giftshop

Jufferenstraat 33 (C 223)

1664
Eigenaar: Frans Andriessen

1676
Schoorsteengeld: betaald door Frans Andriessen.

ca. 1700
Eigenaar: Andries Sacrowitsky

1707
Geertruijt Frans

1725
Andries Kronkel

1730
Eigenaar: Jacob Brouwer

1749
Geertruijt Loefs, winkelierster.


04-04-1765
Comparant Arend Wijnne met volmacht van K.A. Bouwer, welke verklaarde voor f 348.- verkocht te hebben aan Juffrouw Wilhelmina Veltkerken een huisje in de Susterenstraat, staande tussen de huizen van Teunis Eijbrink en van Rutger van der Heijde.


26-01-1788
Comparant Gerrit Rooseboom als test. van Mejuffrouw Wilhelmina Alida Veltkerke, welke verkocht voor f 320.- aan Albert Toorman 't huis in de Schoolstraat, staande tussen de huizen van Gerrit Witteveen en Jan van der Beek.
Albert Toornman, weduwnaar verkoopt dit huis weer aan Immanuel Wolff van Buutenheim voor f 400.-

1798
Huisnr. 142
Geen bewoning.

1818
Huisnr. 153
Eigenaar: Manuel Wolff
Een huis met drie deuren en vensters.

1829
Oost 153
Weduwe Hendrika ten Hove-van Zuuk, geb. Epe, 58 jaar.
kind:
 - Hendrik ten Hove, baardscheerder en haarsnijder, geb. Elburg, 23 jaar.

1830
Kadastraal eigenaren: de erven Manuel Wolff.

1839-1849
Oost 153
Hendrik ten Hove, geb. Elburg, 33 jaar, barbier.
geh. Aaltje van Rulder, geb. Urk, 32 jaar.

Hendrik Hengeveld, kleermaker.
geh. Fenntje Potgieter van Doornspijk , 1842.

1850-1860
Oost 153
Hendrik Hengeveld met echtgenote.

1860-1875
Oost 153K
Hendrik Hengeveld, geb. 25-11-1818 Elburg, kleermaker.
geh. Fennetje Potgieter, geb. 28-10-1819 Elburg, ovl. 23-08-1866 Elburg.

1875-1900
Oost 73 (153) 
Abraham Hengeveld, pettenmaker.
geh. Willemientje van Triest.


20-01-1880
Notarieel archief:
Nr. 643
Van familie Hengeveld aan Abraham Hengeveld het huis C. 223 voor f 1000.-

1900-1920
Abraham Hengeveld, geb. 30-04-1854 Elburg, pettenmaker.
geh. Willemientje van Triest, geb. 17-01-1849 Elburg.

1921
Sikke de Jong, ambtenaar ter secretarie, geb. 21-07-1898 Purmerend.

1928-1936
Hendrik Jan Borst, geb. 08-01-1883 Hattem.
geh. Gerrigje van Dijk, geb. 01-02-1885 Elburg.

ca. 1930
Hendrik Hengeveld
In 15-07-1966 vertrokken naar Ermelo.


19-11-1945 H.H. Visser (kostganger) vorig adres Sloten.
16-03-1948 Vertrokken naar Zwolle.


20-08-1945 L.W. v.d. Born (dienstbode) vorig adres Beekstraat 20.
19-03-1946 Vertrokken naar Zwolle.


13-10-1947 Willen A. Jansen (kostganger) vorig adres Harderwijk.
07-06-1948 Vertrokken naar Harderwijk.


20-01-1953 Hendrik Jan Hengeveld (geh. zoon van Hendrik Hengeveld)
24-02-1953 Vertrokken naar Ermelo.


14-03-1955 Hendrik Jan Hengeveld vorig adres Ermelo.
02-01-1956 Vertrokken naar Olthuisstraat 1 in Nunspeet.


15-01-1967 Janny H. Schaafsma vorig adres Beekstraat 14b.
25-10-1967 Vertrokken naar Hilversum.


04-04-1968 Grada S. Nijman vorig adres Bloemstraat 24.
01-08-1968 Vertrokken naar Amstelveen.


05-08-1968 Ariadne W.H. Borrias vorig adres Utrecht.
20-10-1969 Echtgenoot van Anne Kolmer.

02-01-1970 Anne Kolmer vorig adres Utrecht.
13-12-1971 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 61.


20-03-1972 Derkje Pol vorig adres Nunspeet.
14-03-1974 Vertrokken naar Ermelo.

24-01-1975 Aantje Bos (egn. van Kroesen) vorig adres Ottoland.
01-12-1976 Vertrokken naar Kampen.


25-05-1977 Petrus Johannes van Loon vorig adres den Helder.
03-01-1979 Vertrokken naar Van Kinsbergenstraat 11.


21-05-1979 Rein T. Verbeek vorig adres Oldebroek.
26-09-1980 Vertrokken naar Lelystad.


07-11-1980 Frank van den Akker vorig adres Oldebroek.
22-06-1982 Vertrokken naar Klokbekerweg 120.


12-03-1982 Cornelis S. Verbeek vorig adres Oldebroek.
22-06-1982 Wordt hoofdbewoner.


22-06-1982 Cornelis S. Verbeek was inwoner.
13-01-1983 Vertrokken naar Klokbekerweg 76.

1987
Jufferenstraat 33
S. Kuiper

31-01-1983 Steven Kuiper vorig adres Bloemsteeg 9.
17-07-1989 Vertrokken naar Beekstraat 51.


17-07-1989 Alida R. Knikker vorig adres Oldebroek.
26-10-1990 Vertrokken naar Ledige Stede 9.


01-11-1990 Frédérique Koops vorig adres Harderwijk.
01-07-1991 Vertrokken naar Schokkerstraat 18.


01-07-1991 Jacolien van Triest vorig adres Ellestraat 35.


19-07-1993 Harmen van de Kamp vorig adres Oldebroek.

1994 
J. Triest

Jufferenstraat 29 (C 231)

1653
Henrick Jansen en vrouw

1664
Eigenares: Maria Engelen

ca. 1700
Eigenaar: Hendrik Hendriksen Bosch

1707
Hendrik Bosch
Daarna als eigenares Alida Bos.

1749
Wed. Bos en haar blinde dochter.

Hendrik Bosch (kostganger)


05-1769
Comparant Hendrik Bosch en Aartjen Coopman, echtelieden, Isaac uijt den Boogaart en huisvrouw Marrigje uijt den Boogaart, Gerbrigje en Barta Bosch, allen erfgenamen van Aleijda Bosch, die verklaarden verkocht te hebben voor f 425.- aan Reijer Cornelis Lansbergen en Beertjen Pruijs een doorgaand huis in de Susterenstraat, staande tussen de huizen van Gijsbert Beens erfgenamen en van A. Wolters.


11-06-1782
Comparant Jan Lansbergen en zijn zuster Maria Lansbergen, kinderen van wijlen Cornelis Lansbergen en Beertje Pruis, die verkochten voor f 750.- aan broeder Peter Lansbergen en vrouw 2/3 part van een huis in de Zusterenstraat, staande tussen de huizen van Antonij Nazelaar en weduwe Gijsbertsz, waarvan de koper het overige deel bezit.


10-08-1786
Hendrik Alberts Windhouwer en Gerrit Veltkamp in volmacht van Peter Lansbergen en Hermina Bunskerken, die hebben verkocht voor f 718.- aan Gerrit Derks en Stijne Jans, echtelieden, een huis in de Susterenstraat, staande tussen de huizen van weduwe Been en Naselaar.


13-01-1792
Cornelis van Hulsen met volmacht van Gerrit Dirksen van de Bosch en Stijntje Jans Swart, transporteren aan Hendrik Peters en Grietjen, echtelieden, een doorgaand huis met achterhuis, staande in de Susterenstraat, tussen de huizen van weduwe Been en weduwe Naselaar.


04-05-1798
Hendrik Petersen en Grietjen Hendriks Coops verkopen dit huis dan weer voor f. 1300.- aan Manuel Wolff en Sibylla Heimans.


1798
Elburg nr. 145
Emanuel Wolff, 55 jaar gehuwd, koopman.

Hartog Wolff, 22 jaar ongehuwd, koopman.

Mozes Heimans, 27 jaar ongehuwd, koopman.

1818
Huisnr. 156
Eigenaar: Emanuel Wolff

1829
Oost 156
Weduwe Sabilla Wolff-Heimans, geb. Ommen, 73 jaar.
Kinderen:
 - Barend, geboren te Elburg, 28 jaar
 - Mozes, geboren te Elburg, 27 jaar.

1830
Kadastaal eigenaar: de erven Manuel Wolff.

1839-1849
Oost 157
Mozes Wolff, 40 jaar
geh. Liepet Prins, 30 jaar 

Oost 156
Wed. S. Wolff-Heiman

1850-1860
Oost 157
Mozes Wolff, geb. 1802 Elburg, koopman.
geh. Liepet Prins, geb. 1813 Arnhem.

1860-1875
Oost 157K
Mozes Wolff, geb. 24-04-1802 Elburg, winkelier.
Geh. Liesbeth Prins, geb. 12-08-1812 Arnhem.

1875-1900
Oost 75 (157a) 
Barend Wolff, geb. 15-12-1857 Elburg, leerlooyer, effectenhandelaar.
geh. Henriëtte C. Meijers, geb. 14-10-1859 Amersfoort, ovl. 19-01-1892 Elburg.

1900-1920
Jufferenstraat 25
Barend Wolff, geb. 15-12-1857 Elburg, effectenhandelaar.

ca. 1930
Jufferenstraat 29
Barend Wolf


02-06-1938 Jan L. de Boer vorig adres Ermelo.
22-05-1947 Vertrokken naar Ermelo.


30-10-1940 Adriana Margaretha Visser (kostganger) vorig adres Rotterdam.
07-05-1946 Vertrokken naar Rotterdam.


04-02-1943 Hendrik J. Olthuis vorig adres den Haag.
05-09-1947 Wordt hoofdbewoner.
04-09-1947 Hendrik J. Olthuis was inwoner.
16-09-1959 Vertrokken naar Doorn.


04-02-1943 Johanna M. van Wijk (huishoudster) vorig adres den Haag.
16-09-1955 Vertrokken naar Doorn.


28-05-1947 Wilhelmina Westerink(wed. van L. Zoet) vorig adres Ellestraat 48a.
17-08-1949 Vertrokken naar Nieuwstadsweg 12.


28-05-1947 Leunis Melissant (kostganger) vorig adres Ellestraat 48a.
04-02-1948 Vertrokken naar Bergstraat 20 in Ede.


28-05-1947 Bastiaan C. Lokker (kostganger) vorig adres Ellestraat 48a.
09-01-1948 Vertrokken naar Voorburg.


27-05-1947 Ids Popma (kostganger) vorig adres Nijeberkoop.
20-01-1948 Vertrokken naar Oostendropstraat 1.


19-05-1948 Berend Jan Streuer (kostganger) vorig adres Assen.
17-08-1949 Vertrokken naar Nieuwstadsweg 12.


04-06-1948 Johan G. Jansen (kostganger) vorig adres Arnhem.
26-09-1949 Vertrokken naar Doornspijk.


17-08-1949 Gerard M. Braams vorig adres Haarlem.
08-04-1952 Vertrokken naar 's Gravenhage.


24-10-1949 Alice Smaling (dienstbode) vorig adres Velsen.
15-02-1951 Vertrokken naar Amsterdam.


09-02-1953 Jan Hoiting vorig adres Ellestraat 44.
04-09-1969 Vertrokken naar Ommen.


10-04-1970 Leendert L.M. Haksteen vorig adres Winschoten.
24-06-1973 Ovl. Leendert L.M. Haksteen.

24-06-1973 Marga Z. Zevenbergen (wed. van Leendert Haksteen)
29-11-1974 Vertrokken naar Omloop 1.


23-04-1974 Maarten W.G. Overbeeke vorig adres Zwolle.
02-03-1978 Vertrokken naar Ellestraat 39.


29-04-1980 Johanna J. Booij echtgenote van Fowler vorig adres Kenya.
02-06-1980 Vertrokken naar Schapesteeg 4.


In gebruik door notaris Overbeeke.


22-01-1982 Gerrit J. Top vorig adres Centrum 1.
16-11-1983 Vertrokken naar Staelsweg 12.


22-12-1983 Jan Vos vorig adres Hoeckelsweg 31.
22-12-1983 Jantje van Dieren (egt. van Jan Vos) vorig adres Kuimhagenweg 10.
23-01-1986 Vertrokken naar Hanzestraat 54.

1987 
Jufferenstraat 29
Notariskantoor Mr. M.W.G. Overbeeke.

05-09-1988 Coenraad van der Zwaag en egt. Johanna Weststeijn vorig adres Westerwalstraat 8.
25-10-1989 Vertrokken naar Kamperweg 6.


16-06-1993 Gert G.F. van Dijkhuizen vorig adres Harderwijk.
03-03-1994 Vertrokken naar Zuiderzeestraatweg Oost 85.


19-09-1994 Controle leegstand.

1994
G.G.F. van Dijkhuizen

Jufferenstraat 31 (C 224)

1653
Anthonij Ceasar met twee zusters

1664
Eigenaar: Anthonij Ceasar

1676
Schoorsteengeld: Anthonij Ceasar

ca. 1700
Eigenares: Grietjen Gerrits

1725
Teunis Eijbrink


23-11-1739
Petronella van Grootvelt koopt dit huis voor f 250.- staande tussen de Steege en het huis van erven Andries Sacrowitsky.


20-08-1745
Comparant Jan Witteveen en Gerritje van Grootveld, echtelieden, die transporteren aan Hendrik Eijbrink en Geesje Henriks, echtelieden, 1/4 part in de helft van een huis in de Susterenstraat tussen de Stadssteege en 't huisje van Jacob Bouwer, voor 420 Caroli guldens.

1749
Teunis Eijbrink, spekkoopman, en zijn vrouw.
Twee militairen als kostgangers.

 
28-08-1765
Hendrik Eijbrink en Tijmon verkopen voor f 150.- aan zuster Geertruijd, zijnde de halfscheid van een huisje in de Susterenstraat op de hoek van de Steege.


04-09-1769
Maria Demp, weduwe Eijbrink, transporteert aan Hendrik Eijbrink en Maria Bruiningen haar aandeel van het huis voor f 150.-


22-12-1769
Hendrik Eijberink verkoopt voor f 200.- aan Jan van de Beek en Geertje van Emst dit huis, staande naast het huis van Willemina Veltkerken en naast de Steege, mits de eerste comp. stiefmoeder 't selve haar leven lang zal mogen bewonen.

1798
Huisnr. 143
Geen bewoning.

1818
Huisnr. 154
Eigenaar: Evert van de Beek
Een huis met vier deuren en vensters.

1830
Kadastraal eigenaar: Evert van de Beek

1839-1849
Oost 154
Manus Klaas Wetterman, geb. Franeker , 38 jaar Koopman,
geh. Gerritje ten Hoope, geboren te Elburg, 37 jaar overleden te Elburg in 1843. 

Gerrit Vos, geb. Elburg 33 jaar, schoenmaker.
geh. Elizabeth Visscher, geb. Doetinchem , 29 jaar.

1850-1860
Oost 154
Weduwe Beertje Vos-de Vries, geb. 1797 Elburg, winkelierster.

1860-1875
Oost 154K
Gerrit Veith, geb. 14-02-1814 Elburg, timmerman.
geh. Trijntje van de Beek, geb. 08-03-1818 Elburg.

1875-1900
Oost 74
Cornelis Zoet, schilder.
geh. Jacobje Westerink.

1900-1920
Jufferenstraat 27
Cornelis Zoet, schilder, geb. 11-05-1855 Elburg.
geh. Jacobje Westerink, geb. 17-09-1856 Elburg.

1920-1940
Jufferenstraat 31
Gerrit van der Wetering, geb. 04-07-1907 Elburg, horlogemaker.
geh. Johanna Hup, geb. 14-05-1907 Elburg.

24-10-1949 Gerrit van de Wetering vertrokken naar Doornspijk.


24-10-1949 Johanna van Nieuwenhuis vorig adres Doornspijk.
16-12-1952 Vertrokken naar Jufferenstraat 27.


16-12-1952 Hendrik Jan Docter vorig adres Beekstraat 31.
03-06-1953 Vertrokken naar Hattem.


31-07-1953 Gerrit van de Wetering vorig adres Doornspijk.
04-03-1980 Vertrokken naar Lange Wijden 48.

1987
Jufferenstraat 31
In gebruik bij juwelier G. van de Wetering Lange Wijden 48.

1994
Apollo- Geschenken

Jufferenstraat 29 (C 225)

1653
Bruenis Bartholsen met zijn vrouw

1664
Eigenaar: B. Bartholsen


06-11-1705
Stijntje Bruenis, gehuwd met Isaac Boiroij heeft een huis in de Schoolstraat, op de hoek van de Stege, naast het huis van Henrik Bosch bij hun bewoond.


17-01-1710
Stijntjen Bruens, weduwe van Isaac Boinoij en Lubbertje Boinoij zijn f 100.- schuldig aan Adam Veltkerken en Willemtje Hengelen. Als pand hun huis op de hoek van de Stege, naast het huis van Henrik Henriksen.


19-10-1715
Stijntje Bruenis neffens haar dochter Lubbertje verkopen voor f 130.- aan Antonij Hoomoed en Maria Pek een huis, staande in de Susterenstraat tussen de huizen van Henrik Bosch en Rein Nucke.


24-12-1720
De erven van Antonij Hoomoed verkopen voor f 100.- aan Harmanus Koudijs een huis in de Susterenstraat, oostwaarts het huis van Henrik Bosch en noordwaarts van Rein Petersen Nucke.


03-04-1731
Harmen Coltijs en Grietjen Everts, echtelieden dan nog Jan Hofman als momber over de kinderen van Aaltje Lubberts verkopen voor f 220.- aan Jan Lipke en Aaltje Boswinkel, echtelieden, een huis, staande in de Susterenstraat, alwaar de Stege westwaarts, noordwaarts van der Heijde en oostwaarts Henrik Bosch.


14-04-1735
Jan Lipke transporteert dit huis weer voor f 230.- aan Gijsbert Been en Eesjen Gerrits, echtelieden.

1749
Gijsbert Been, timmerman, met zijn vrouw.


07-10-1758
De kinderen van Gijsbert Been hebben een huis in de Susterenstraat, naast de Stege en het huis van Aleijda Bosch.


19-06-1779
Hendrik Roelofszen en Geertjen Beens hebben verkocht voor f 150.- aan Dirkjen Beens, weduwe Lambert Gijsbertsen een half huis in de Zusterenstraat tussen het huis van Cornelis Lansbergen en de Stege, waarvan koopster de andere helft toebehoort.

1818
Huisnr. 155
Eigenaar: Gerrit ten Brink

1830
Kadastraal eigenaar: Willem van Triest


05-10-1830
Notarieel archief:
Nr. 3294
Transport van drie woningen in het OK, staande op de hoek Zusterenstraat-Bloemsteeg, van Maria Sassenberg en H.A. Hein aan Willem van Triest en Maria Jacoba Tijdeman voor f 650.-

1848
Notarieel archief:
Nr. 2519
Van Maria Jacoba Tijdeman, overleden 10-01-1848 het huis en stal op de hoek Zusterenstraat-Schapesteeg C. 225, C. 226 en C. 227, waarde f 800.- en aangekocht 05-10-1830.


01-05-1878
Notarieel archief:
Nr. 408
Van Mejuffrouw Seret en Hendrik Seret stal met kelderkamer, de huizen C. 225, C. 226 en C. 227.
 


Nadien afgebroken. Momenteel is de grond een onderdeel van de tuin van C. 231, Jufferenstraat 29.