Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Graaf Hendriksteeg 2C (C 248 t/m C 252)

Jufferenstraat 5 / Graaf Hendriksteeg 2C 

Aangezien dit pand twee kadasternummers heeft, wordt verwezen naar C 249. 

De kadasternummers 248, 249, 250, 251 en 252 vormen samen het complex van de voormalige synagoge.
Het wordt gebruikt voor allerlei culturele doeleinden.

1665
Frederik Munther en twee dochters

11-11-1636
Van Frederick Munther en zonen Hendrick, Jan, Frerick, Thomas, tegenwoordig absent, met Willemken, Hester, Geertruijd, transporteren aan Graef Hendrik van den Berg hun huis, staande achter in de Stege, noord- en oostwaarts de Stege, zuidw. de gewesen huijsinge van Hendrickgen Rijnvisch en westwaarts Cooths weduwe.


1653
Willemken Munther

1664
Eigenaar: Jan Munther

1676
Schoorsteengeld: Thomas Munther betaalde op 25-09-1676  3-0-0 voor drie schoorstenen, wegens huis daer hij selven woont. Overleden te Elburg 12-06-1684.


11-08-1686
Erschenen E: Henric Eeckholt als volmacht van zijn moeder Weduwe Frederick Munther, Daniel Hoedt nevens Dibbolt Meijer als erfgenamen van Jan Munther en bekenden verkocht te hebben voor fl 130.- aan Heijmen Lambertsen Penninck en Jannichjen Jans, echtelieden, een huis alwaar Dirck toe Water zuidwaarts, oostwaarts het nieuwenpoortensteegje en westwaarts Wilsums erfgenamen gehuisd zijn.

1707
Heijmen Penninck, overleden te Elburg 11-06-1722.


05-11-1732
Hilbert Bosch en Jannetje Penninck, echtelieden, item Geerlof Penninck en Eva Veltkerken, echtelieden, dan nog Wollem Stael en Johanna Penninck, echtelieden, allen erfgegenamen van Heijmen Penninck en Jannetje Jans, verkopen voor f 400.- aan Rein Stuurman en Henrikjen Vierholten, echtelieden, een huis vanouds genaamd het hof van de Graaf van den Berg alwaar van Hoekelum zuidwaarts ds. Fabritius westwaarts en noord- en oostwaarts de Stege gelegen.

1749
Jan Willemsen, daghuurder, met zijn vrouw

1769
Eigenaar: Johannes Stuurman


17-12-1808
Erven Johannes Stuurman verkopen voor fl 802.- een huis annex woningen en plaats, vanouds Graaf Hendrikshuis genaamd, ook plaatselijk genummerd 134 en 135, aan de directie werkhuis en armenschool.

1818
Huisnr. 134
Eigenaren: Lubbers en de Wolff

1830
Kadastraal eigenaar: Barend Lubbers


19-01-1855
Inwijding als synagoge door Rabbijn Jacob Lehmans.

1950
De gemeente Elburg neemt de synagoge over. De gebouwen hebben, tot nu toe, een culturele functie.


03-09-1993
Opening van de tentoonstelling "Joods leven in Elburg". Deze tentoonstelling was slechts van korte duur.