Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Beekstraat 31 (C 220)

1628
Eigenaar: Henrick Lucass

1635
Henrick Lucassen en vrouw (Mensjen Aarts)

1653
Mensjen Aarts met haar zoon

1664
Eigenares: Mensjen Aarts

1676
Schoorsteengeld: Aart Lucassen voor twee schoorstenen.

ca. 1700
Eigenares: weduwe Aert Lucassen Bolt

1707
Weduwe Bolts en kinderen

1725
Alida en Maria Bolt

1730
Eigenaar: Arnolt Bolt

1749
Maria Bolts, rentenierster.
(Haar zuster Alida, begr.18-08-1753 Elburg als weduwe
van Ds. Johannes van Wessel, predikant te Oosterwolde.)

1767
Eigenares: juffrouw Thomasina Rutgerdina Duponsau


04-12-1773
Comparant Maria Anna van Donschen (?) die verklaarde te hebben verkocht voor fl 915.- aan Willem Staal en Maria Hendriks, weduwe van Herbert van Sitteren, een doorgaand huis met plaats, staande aan de Beekstraat, tussen de huizen van Weduwe Rutger van der Heijde en Rutgerus Jansen.


09-09-1779
Willem Staal en Maria Hendriks verklaren fl 150.- schuldig te zijn aan Weduwe Gerrit Jansen. Als pand hun huis aan de Beekstraat.


24-04-1784
Willem Staal heeft een doorgaand huis op de Beekstraat, staande tussen de huizen van Rutgerus Janszen en Gerrit Witteveen, staande hun huwelijk gekocht voor fl 915.- en merkelijk verbeterd met het aanbouwen van een schuur.


10-05-1790
Comparant Willem Staal en Stijntje Willems die transporteren aan Harmen Lammert Dijkhuizen en Fennetje Beerts een huis aan de Beekstraat, staande tussen de huizen van Rutger Jansen en Willem Top voor fl 725.-

1798
Huisnr. 139
Harmen Dijkhuijzen, wagenmaker, 39 jaar.
geh. Fennigje Beertsz en 2 kinderen

Frederik van der Heide, 57 jaar weduwnaar, daghuurder, 2 kinderen.

1818
Huisnr. 150
Eigenaar: Harmen van Dijkhuizen.
Een huis met vijf deuren en vensters.

1829
Oost 150
Johannes Ruis, geb. Elburg, 42 jaar.
geh. Gerritje Dijkhuizen, geb. Elburg, 38 jaar.

1830
Kadastraal eigenaar: Johannes Ruis, veehouder

21-02-1840
Notarieel archief:
Nr. 892
Van Johannes Ruijs en Gerritje Dijkhuizen aan Lambert Top het huis en stal C. 220.
 

1839-1849
Oost 150
Johannes Ruis, geb. Elburg, 53 jaar, landbouwer.
geh. Gerritje van Dijkhuizen, geb. Elburg, 48 jaar.
 

1840
Notarieel archief:

1850-1860
Oost 150
Willem Gerhardus Top, geb. 1821 Elburg, bakker.
geh. Arnolda Wolterson, geb. 1818 Elburg.

1860-1875
Oost 150
Willem Gerhardus Top met echtgenote.

1875-1900
Oost 2 (150) 
Lambert Top Wgzn. geb. 30-10-1852 Elburg, bakker.
geh. Johanna Maria Scholten, geb. 05-09-1849 Heerde, ovl. 18-12-1895 Elburg.

Oost 150
Willem Gerh. Top en echtgenote

1900-1920
Beekstraat 29
Evert Johannes Gelderman, geb. 01-02-1878 Amsterdam, banketbakker.
geh. Barbara Sina Kruitbosch, geb. 05-05-1880 Brummen.

1919
Henri Docter, geb. 07-02-1892 Elburg, bakker.
geh. Johanna Geertruida Wigger, geb. 14-07-1893 Elburg, 4 kinderen.

Leonard Ruyter, geb. 26-09-1901 Elburg, fitter/meteropnemer gasfabriek.
geh. Hendrika Wiggers, geb. 27-01-1909 Elburg, 2 kinderen.

15-12-1941 Leonard Ruijter vertrokken naar Doelenlaan 4.


18-12-1941 Hendrik Bosman vorig adres Assen.
27-07-1945 Vertrokken naar Assen.


01-11-1945 Herman G. Docter vorig adres Beekstraat 31.
12-01-1971 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 30.


12-01-1971 Henri Docter vorig adres Hellenbeekstraat 65.
13-05-1992 Vertrokken naar Nunspeterweg 28.


Controle leegstand: 10-11-1992

1994
H. Docter

Samengevoegd met Schapesteeg 16.