Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Beekstraat 11 (C 209)

1628
Eigenaar: Evert Lambertsen

1653
Weduwe Evert Lambertsen
 

1676
Eigenaars: de erfgenamen van Evert Lambertsen.

1676
Schoorsteengeld: voor 2 schoorstenen, betaald door Lambert Evertsz.

02-02-1702
Erschenen Dominee Gerhard Opgelder in Oene, mede namens zijn vrouw die hebben verkocht voor fl. 320.- aan Henrick Benecamp en Fennigje Peters een huis staande aan de Beekstraat op de hoek van de Kerkstraat naast het huis van Burgemeester toe Water.

26-07-1712
Henrick Benecamp heeft een huis aan de Beekstraete, staande naast het huis van luitenant Hoff.

01-05-1715
Burgemeester en Raad verkopen voor fl. 58.- aan scholtis B. Potgieter en Anna van Brienen, het huis van Henrick Benecamp aan de Beekstraat door achterstallige verponding aangekomen.

1725
Henrick Benecamps kinderen

15-12-1730
Nicolaas Potgieter en Jacomina Otters, echtelieden, verkopen aan Lubbertus de Haas en Johanna Heutink, echtelieden, een half huis en camer alwaar Willem Hof zuidwaarts en noordwaarts de gemeene strate en oostwaarts Berent Feith.

26-05-1731
Lubbertus de Haas verkoopt het halve huis weer aan juffrouw Eleonora Catharina Potgieter staande op de hoek van de Botermerkt naast het huis van Wilhelm Hof.

1749
Nicolaas Boot, schoenmaker, en zijn vrouw.

13-06-1754
Comparant juffrouw Eleonora Catharina Potgieter transporteert Aan Nicolaas Boot en Willemtje Hendriks, echtelieden, 3/4 part van een huis staand op de hoek van de Kerkstraat, naast het huis van Henrick Benecamp waarvan 1/4 part toebehoort aan de heer Bronckhorst, Groot Majoor, voor fl. 350.-.

1798
Huisnr. 132
Hendrik Boot, schoenmaker, 59 jaar, wednr.

Jan Lipke Jurriesz. orgeltreder, 43 jaar, geh.

14-07-1804
Familie Boot verkoopt voor fl. 1108.- aan Harmen Docter een huis staande aan de Beekstraat op de hoek van de Botermarkt naast van Drachstet.

1818
Huisnr. 143
Eigenaar: Harmen Docter, deurwaarder.
Een huis met 11 deuren en vensters.

1829
Oost 143
Willem Straatman, 32 jaar, bakker.
geh. Reintje van de Kolk, geb. Hasselt, 31 jaar.

1830
Kadastraal eigenaar: Willem Straatman jr., bakker

1839-1849
Hermanus Geerlofs, bakker.
geh. Gerritje Huijer.

Oost 143
Willem Straatman, geb. Elburg, 41 jaar.
geh. Hendrikje van der Kolk, 40 jaar.

02-11-1842
Notarieel archief:
Nr. 1315
Willem Straatman, veehouder en Hendrikje van de Kolk verkopen het huis C 209 voor fl. 1600.- aan Antoni Hooghordel, verver, staande op de hoek van de de Beekstraat, verkregen door koop van Harmen Docter 20-01-1821.

1850-1860
Hermanus Geerlofs, bakker, geb. 1792 Elburg.
geh. Gerrigje Huijer, geb.1806 Oldebroek.

1860-1875
Oost 143a K
Weduwe Aaltje Windhouwer Ponstein, winkelierster, geb. 14-11-1831 Elburg.

Oost 143b K
Kornelis van der Grient, geb. 20-07-1827 Delft , tekenmeester.
geh. Metta Hermina Crooswijck, geb. 17-07-1832 Rotterdam, ovl. 09-05-1865 Elburg.

Oost 143 K
Jan Willem Amptmeijer, bakker, geb. 31-07-1831 Elburg.
geh. Sophia Cornelia Hirsch, geb. 25-09-1839 Elburg.

1864
Notarieel archief:
Nr. 5057
Van Familie Amptmeijer aan W.G. Top een gedeelte van het huis C 209 staande aan de Beekstraat / Kerkstraat. Noordwestelijk deel als gemachtigde van Aaltje Ponstein, weduwe Windhouwer en het oostelijk deel als gemachtigde Marten Eilders. 1e deel fl. 850.- en 2e deel fl. 455.-

1875-1900
Oost 143a 11
Harm Jan Hoekman, kleermaker.
geh. Aaltje Ponstein.

1917
Hendricus Broekhuizen, geb. 13-08-1891 Elburg, schoenmaker.
geh. Jennigje Docter, geb. 19-04-1895 Elburg.
Ze hadden 6 kinderen.

1918-1931
Albert Brands, geb. 26-03-1875 Kampen, sigarenmaker.
geh. Arendje Grootenhuis, geb. 11-02-1875 Kampen.
Er zijn 3 kinderen bekend.

1920-1940
Johannes Smit, geb. 15-01-1904 te Elburg, schoenmaker.
geh. Aaltje Bosman, geb. 27-06-1908 Elburg.

Hendrika Albartha Windhouwer, geb. 03-05-1861 Elburg, naaister.

14-03-1942 Ovl.Geertruid Sipkes te Ermelo.

13-05-1951 Ovl. Hendricus Broekhuizen.

31-03-1944 Suzanna M. Nieuwenhuijze vorig adres Tholen.
16-04-1947 Vertrokken naar Kapelle.

18-01-1946 Levie Vischschraper vorig adres Amsterdam.
16-07-1947 Vertrokken naar Amsterdam.


13-05-1951
Jennigje Docter (wed. van H. Broekhuizen)
19-06-1963 Vertrokken naar Nijenbeekstraat 27.

06-05-1953 Wilhelmina H. van Dijk vorig adres Oldebroek.
19-02-1957 Vertrokken naar Doornspijk.

23-12-1952 Evert Broekhuizen (geh. zoon van J. Docter).
30-01-1953 Vertrokken naar Oldemarkt.

10-10-1955 Hendrika Broekhuizen (egt van L.H. Compaijen)
29-11-1955 Vertrokken naar Apeldoorn.

10-08-1961 Hendricus Broekhuizen (geh. zoon)
06-10-1961 Vertrokken naar Assen. 

26-09-1963 Aart van Triest vorig adres Noorderwalstraat 3.
03-04-1964 Vertrokken naar Havenkade 25.


25-08-1964
Adriaan M. Pyttersen vorig adres Heerde.
01-07-1965 Vertrokken naar Vackenordestraat 22.


30-10-1964 Firma “GrePha”.


02-06-1971 Lubbert Schreurs vorig adres Doornspijk.
15-05-1975 Vertrokken naar Passestraat 36.


11-06-1975 Gerrit Schenk vorig adres Houtrustweg 45.
13-12-1977 Vertrokken naar Speelbrinkweg 12.

Winkelpand kunstschilder Withaar 1978


23-10-1978 Reint G. Withaar vorig adres Apeldoorn.
06-04-1984 Vertrokken naar Epe.


09-02-1982 Bernadet Berveling (egt. van Willard) vorig adres Huizen.
28-10-1983 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 51.


08-11-1984
Martinus J.H. Roelofs vorig adres Zandsteenstraat 73.
21-03-1985 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 51. 

29-11-1984 Reint G. Withaar vorig adres Epe.
21-11-1989 Vertrokken naar Epe.

29-11-1984 Anna S. Willems (egt. van R.Withaar) vorig adres Epe.
21-11-1989 Vertrokken naar Epe.

30-05-1990 Jacobus C.M. Captein en egt. Frederika L. Withaar vorig adres Alphen a/d Rijn.

1994
R.G. Withaar