Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Beekstraat 9 (C 163)

1628
Eigenaar: Gerrit Smit

1635
Gerrit Andriessen Smit mit sijn vrouw.

02-12-1648
Boedel zaliger Gerrit Andriessen Smidt, transporteert aan Warner Gerrits en Fennigje Gerrits een huis, staande aan de Beekstraat, waaraan oostwaarts Jan Ribbe zuid- en westwaarts de straat en noordwaarts Albert Crachts.

15-06-1650
Warner Gerritsen en vrouw transporteren aan Henrick Petersen en Fennegien Peters, echtelieden, hun huis, staande op de hoek van de Buttermerckt aan de Beekstraat waaraan noordwaarts Albert Craffsen, oostwaarts Jan Peters Ribben, zuid- en westwaarts de straat

30-01-1652
Juttien Beerts, weduwe van Gerrit Andriessen Smit heeft het recht om zonder enige huur te wonen op een caemer van het huis waar Henrick Peters in woont, verworven ten tijde dat het door Warner Gerrits werd gekocht.

1653
Henrick Petersen met vrouw en zuster.

1664
Eigenaar: Henrick Petersen

1676
Schoorsteengeld: Hendrick Petersen betaalt voor twee schoorstenen.

ca. 1700
Eigenaar: Cornelis Modderman

1707
Cornelis Modderman

1725
Andries van Zittert

23-05-1725
Andries van Zittert en Wijntje Modderman hebben een huis, staande op de hoek van de Botermerkt, alwaar oostwaarts het huis van Beert de Cuijper en zuidwaarts van erven Sijmen Wissink.

07-05-1736
Weijntje Cornelissen Modderman, weduwe van Andries van Zittert, verkoopt voor 600 Caroli gulden aan Gerrit Beukevelt en Maria Buijsman haar huis aan de Beekstraat op de hoek van de Botermerkt naast het huis van Beert Lubbertsen noordwaarts en dat van Willem Hengevelt oostwaarts

1749
Weduwe Beukevelt, winkelierster.

Op de kamer Jannetje Peters, breidster.

04-03-1750
Maria Buisman, weduwe van Gerrit Beukevelt, mede voor haar onmondige kinderen Gerrit Jan en Margarita Beukevelt, verkopen aan Johannes Witteveen jr. voor 950 Caroli gulden een huis aan de Beekstraat, op de hoek van de Botermarkt, naast het huis van Beerd Lubbertsen noordwaarts en van de heer Julien oostwaarts.

11-07-1755
Comparant Johannes Witteveen en Elisabeth Beunink, echtelieden, die verklaarden 400 gld. schuldig te zijn. Als pand een huis staande gedeeltelijk aan de Beekstraat en deels in de Kerkstraat bij comparant zelf bewoond, tussen de huizen van Beert Lubbertsen en burgemeester van Ommeren.

28-04-1764
Comparant Johannes Witteveen en Elisabeth Beunink, echtelieden, die verklaarden verkocht te hebben voor fl. 1200.- aan Cornelis Bunskerken een huis, staande aan de Beekstraat en Kerkstraat naast het huis van oud-burgemeester Van Ommeren en dat van Jan Lubbertsen Kuyper. Cornelis Bunskerken verkoopt dan voor fl. 600.- een huis aan Johannes Witteveen, staande op de hoek van de Vischpoortstraat en de Kruisstraat, tussen de huizen van weduwe de Vries en Henricus Bunskerken

06-01-1774
Cnelis Bunskerken en Jantjen Alberts van de Hul, echtelieden, verkochten voor fl. 1470.- aan Jacob Gelderman een huis aan de Botermerkt, waaraan oostwaarts het huis van burgemeester Julien en noordwaarts Jan Lubbertsen Kuyper.

02-01-1776
Jacob Gelderman verkoopt voor fl. 1175.- aan Jan Amptmeijer een huis aan de Beekstraat en Botermerkt naast het huis van Jan Lubbertsen Kuyper en van de heer Julien

1798
Elburg 97
Aswerus Amptmeijer, slager, ongeh.

Margrietje Mouw,17 jaar, naaister/breister

Weduwe, 54 jaar

1801
Van wijlen Jan Amptmeijer en Hendrika Bunskerken aan Aswerus Amptmeijer.

1818
Huisnr. 107
Eigenaar: Aswerus Amptmeijer
Een huis met 9 deuren en vensters.

1829
Oost 107
Warnardus Amptmeijer, geb. Elburg, winkelier, 36 jaar.
geh. Stijntje Vinke, geb. Elburg, 33 jaar

1830
Kadastraal eigenaar: Asuerus Amptmeijer

1839-1849
Oost 107a
Evert Hendrik van Koot, geb. Elburg, timmerman, 26 jaar.
geh. Bertha Berendina Heerkens, geb. Zwolle , 24 jaar.

Oost 107
Jan Knoop, geb. Gorinchem, rijksambtenaar.
geh. Helena van der Leede, geb. Leerdam, 62 jaar.

30-06-1846
Nr. 1971:
Van Cornelis Amtmeijer en Jansje Amptmeijer, gehuwd met Hendrik Jan Dokter, verwer, aan Henricus Schoemaker, timmerman te Elburg het huis C 163, staande op de hoek Beekstraat / Kerkstraat voor fl. 850.- Verkregen door erfenis van de ouders Aswerus Amptmeijer, eerst gehuwd met Hermina van Hulsen, later met Maria Rensen en van hun broeder Jan, overleden binnen weinige jaren te Elburg.

1850-1860
Oost 107
Henricus Schoemaker, winkelier.
geh. Johanna Binnekamp.

Oost 107a
Martinus Vermaat, geb. 1816 Nijmegen, gerechtsdienaar.
geh. Reiniera Broekhuizen, geb. 1824 Arnhem.

1863
Oost 107aK
Weduwe Beertje Staal-Leusink, geb. 14-08-1790 Elburg, winkelierster, ovl. 30-12-1863 Elburg.

1864
Oost 107K
Gijsbertha Frijlink, geb. 12-08-1790 Utrecht, ovl. 19-02-1864 Elburg, weduwe.

1873
Oost 107aK
Bartha Berendina Herkans, geb. 05-11-1823 Zwolle, winkelierster, ovl. 29-09-1873 Elburg, weduwe van Evert Hendrik van Koot.

Oost 107K
Hendricus Schoemaker, geb. 29-06-1810 Vriezeveen, winkelier.
geh. Johanna Binnekamp, geb. 18-09-1811 Oldebroek.

Oost 12
Jan Vaessen, koopman.
geh. Aaltje van Dorp.

1900-1920
Beekstraat 9
Dries Kroese, geb. 07-11-1887 Kamperveen, manufacturier.
geh. Marrigje Vaessen, geb. 12-08-1888 Elburg.

Jan Vaessen, geb. 26-01-1863 Oldebroek, koopman.
geh. Aaltje van Dorp, geb. 06-10-1854 Oldebroek.

ca. 1930
Beekstraat 9
Jan Deen

1987
Beekstraat 9
Rabobank (Boerenleenbank)