Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Beekstraat 7 (C 162)

1628
Eigenaar: Cragt Stuurman

1635
Aalbert Crafts en twee zusters.

1653
Aalbert Craftsen met vrouw en meid.

1664
Eigenaar: Albert Cragtsen Stuyrman, kerkmeester.

1676
Schoorsteengeld betaald door Rijck Stuurman voor twee schoorstenen.

ca. 1700
Eigenaar: Alerd ten Bus

1707
Alert ten Bus 

31-07-1723
Comparant Antonius Johannes Persoon, mitsgaders Jacob Winter de Graaf, burgemeester te Harderwijk, caverende voor Reiniera Geertruijda Persoon, sijn edele gemalinne en verkoopt voor f 225.- aan Beert Lubbertsen en Geertje Jans een doorgaand huis, staande tussen de huizen van Jan Pannekoek, Andries van Zittert en Sijmon Wissinks erfgenamen.

1725
Beert Lubbersen, kuijper.

1749
Beert Lubbersen, kuijper, met zijn vrouw en een militaire kostganger.

23-08-1756
Comparant Beert Lubbertsen Cuijper en verklaarde verkocht te hebben aan Jan Lubbertsen Cuijper en Aaltjen Gerritsen een doorgaand huis aan de Beekstraat.
Staande naast de woning van Jan Witteveen jr. en van Willem Hengeveld voor f 600.-

30-05-1780
Comparant Jan Lipke sr. en Trijntje Gerrits, echtelieden, en Everd van Vaassen die verkochten voor f 1150.- aan Cornelis van Hulsen en Debora Munnikhuijzen, echtelieden, een doorgaand huis aan de Beekstraat, staande tussen het huis van Jan Amptmeyer en Lambert Benekamp Schuldig aan Everd van Vaassen f 600.-

1798
Huisnr. 96
Bewoners: M.L. van Coehoorn, 44 jaar, gepensioneerd rotmeester met zijn vrouw

1801
Eigenaar: Cornelis van Hulsen

1818
Huisnr. 106
Eigenaar: Cornelis van Hulsen
Een huis met 7 deuren en vensters.

1829
Oost 106
Hendrik Jan Frielink, geb. Almelo , 34 jaar.
geh. Jans de Jong, geb. Vianen , 34 jaar.

1829
Oost 106
Jacob de Gunst, geb. Elburg, daghuurder, 46 jaar.
geh. Machteldje Hendriks, geb. Doornspijk , 42 jaar.

1830
Kadastraal eigenares: Weduwe C. van Hulsen, tapster

1839-1849
Oost 106
Antony Hooghordel, geb. Elburg, schilder, 37 jaar.
geh. Johanna Geerlofs, geb. Elburg, 41 jaar.

1850-1860
Oost 106
Charles Rutger Vincent, geb. 1785 Batavia, gepensioneerd.
geh. Johanna Maria C. van Rooijen, geb. 1810  te 's Gravenland.

Hendrik Frederikse, schilder.
geh. Johanna Drost

Johannes Antonius Fr. Claeys, opzichter.
Geh. Johanna Albertha Stroman, geb. 1826 Zutphen.

1860-1875
Oost 106 K
Hendrik Frederikse, geb. 31-12-1824 Scherpenzeel, schilder.
geh. Johanna Drost, geb. 21-09-1824 Nunspeet.
Op 15-02-1866 vertrokken naar Noord-Amerika.

14-02-1866
Nr. 5246
Van Hendrik Frederikse aan T.A.F. Claeys het huis C 162 voor f 1275.-

1860-1875
Oost 106 K
Johannes Antonius Fr. Claeys, geb. 10-05-1828 Terneuzen, opzichter rijkswaterstaat, wednr.

1875-1900
Oost 13
Abraham Beem, geb. 09-03-1847 Elburg.
geh. Santjen Vromen, geb. 16-03-1848 Lochem.

Izaak Davidson, geb. 31-12-1860 Steenwijk, Isr. onderwijzer.
geh. Fronica de Lange, geb. 25-02-1860 Bolsward.

1900-1920
Beekstraat 7
Joseph Hes, geb. 03-03-1879 Amsterdam, godsdienstleraar.
geh. Jetchen Hony, geb. 24-12-1875 Laasphe (D).

ca. 1930
Beekstraat 7

15-03-1928 Gerrit Jan van den Bosch vorig adres Oldebroek.
15-12-1962 Vertrokken naar Nijenbeekstraat 17.

08-11-1951 Aleida Catharina van den Bosch (geh. met C.G. Verschoor).
09-11-1951 Vertrokken naar Rotterdam.

04-06-1957 Arend J. van Nes vorig adres Doornspijk.
15-09-1958 Vertrokken naar Bloemstraat 24a.

12-12-1963 Gerrit Bos vorig adres Doornspijk.
04-06-1982 Vertrokken naar Jufferenstraat 22.

03-12-1963 Jentje van Spijkeren-Schoonhoven (schoonmoeder) vorig adres Doornspijkstraat 2.
01-10-1968 Vertrokken naar Ellestraat 15.

04-06-1982 Jacobus van Hese + gezin vorig adres Mheenstraat 2.
26-06-1986 Vertrokken naar Assen.

24-06-1986 Albertus G.M. Muller en egt. Trientje J. Meima vorig adres Rotterdam.
29-08-1989 Vertrokken naar Harderwijk.
 

Izaak Waaker, Pastorie Israëlitische Gemeente.

1987
Beekstraat 7
A.G.M. Mulder

18-10-1989 Jantje Strijk vorig adres Elsakkerweg 21.
11-06-1990 Vertrokken naar Dordt.

15-11-1989 Annie Verhagen vorig adres Mast 32.
25-06-1991 Vertrokken naar Zwolle.

18-06-1991 Cornelis de Ligt en egt. Jacoba G. Oosterheerd vorig adres Alphen a/d Rijn.