Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Beekstraat 3+3A (C 159)

1635
Jan de Vos

1653
Weduwe Johan de Vos met drie dochters.

1664
Eigenaren: Erven van Jan de Vos.

ca. 1700
Eigenares: Christina de Vos

1707
Jan Pannekoek,
geh. met Marritien Gerbrigs.

15-06-1709
Wemma de Vos, weduwe Dibbolt Meyer, verkoopt voor f 340.- aan Jan Stevensen en Marrigjen Gerberighs een doorgaand huis aan de Beekstraete, noordwaarts Evert Dietsemers en zuidwaarts Alert ten Busch.

1725
Jan Pannekoek

1730
Eigenares: weduwe Jan Pannekoek

1749
Weduwe Jan Pannekoek, herbergierster.
Daarna eigenaren Willem Hengeveld en vrouw Aaltje Pannekoek.

1774
Eigenaren: Gerrit Hengeveld en vrouw Maria Geertruijd Boduinx.

07-06-1780
Gerrit Hengeveld en Maria Geertruid Bouduinx, echtelieden, verkopen voor f 5000.- aan Lambert Benekamp en Gerrigjen van der Goot, echtelieden, een doorgaand huis en achterhuis, staande aan de Beekstraat tussen de huizen van Cornelis van Hulzen en Evert Looze, staande het achterhuis in de Stege, en nog voor f 2000.- en zes zilveren vorken een grutterije in 't zelve huis staande, met toebehoren zo paarden als anders.

29-09-1783
Van burgemeesteren, schepenen en raad verkocht voor f 4045.- aan Arend Wijnne en Johanna Vos voor de eene en aan Johan Top voor de andere helft een huis aan de Beekstraat naast de huizen van Cornelis van Hulsen en van Everd Loos met de grutterij in 't zelve huis.

29-04-1784
Arend Wijnne en Johanna Vos, echtelieden, hebben overgedragen uit pure liberaliteit aan hun kinderen Hendrik Arend Wijnne en Hermina Top een huis aan de Beekstraat met de grutterij en achterhuis staande naast het huis van Cornelis van Hulsen en van Everd Loos uit de boedel van Lambert Benekamp verkregen.

06-05-1793
H.A. Wijnne en Harmina Top verkopen dit huis dan weer aan hun zoon Everhardus Wijnne en Wijntje Top, echtelieden, voor 4800.- alsmede een kleine woning en schuur in de steeg achter de grutterij.

1798
Huisnr. 95
Evert Wijnne, grutter, gehuwd, 35 jaar.

1818
Huisnr. 105
Eigenaar: Everhardus Wijnne, paardegrut-molenaar.
Huis met 11 deuren en vensters.

1829
Oost 105
Hermanus Berghuijs, zilversmid, grutter
geh. Johanna Wijnne

1830
Kadastraal eigenaar: Hermanus Berghorst, grutter.
geh. Johanna Wijnne.

1839-1849
Oost 105 b
Ezechiel de Lange, koopman.
geh. Betje de Vries.

Oost 105
Hendrik Stoffer, geb. Elburg, dagloner, 54 jaar.
geh. Gerritje van de Gerste, geb. Elburg, 47 jaar.

Hermanus Berghuijs, grutter.
geh. Johanna Wijnne.

1850-1860
Oost 105 b
Gerhardus Schenk, geb. 1817 Epe, karman.
geh. Hendrikje ten Hoope, geb. 1820 Elburg.

Oost 105a
Ezechiel de Lange, koopman.
geh. Elizabeth de Vries.

Oost 105
Hermanus Berghuijs, deurwaarder.
geh. Johanna Wijnne, geb. 1795 Elburg.

1860-1875
Oost 105 K
Hermanus Berghuys, geb. 21-12-1795 Kampen, deurwaarder, wednr.

Oost 105 a K
Ezechiel de Lange, geb. 1802 Goor, koopman, ovl. 27-01-1865 Elburg.
geh. Elizabeth de Vries, geb. 18-01-1808 Apeldoorn.

Willem Westerink, geb. 20-10-1802 Elburg, metselaar.
geh. Aaltje Zwep, geb. 28-12-1801 Elburg.

Oost 105 K
Johan Wilhelm Krümberg, geb. 10-01-1811 Osnabrück (D), docent.

1875-1900
Oost 15
Cornelis van der Grient, onderwijzer.
geh. Lucia Maria C. Gaass.

1900-1920
Oost 15
Cornelis van der Grient, geb. 20-07-1827 Delft, onderwijzer.
geh. Lucia Maria C. Gaass, geb. 19-11-1822 Zwolle.

Beekstraat 3
Sigarenfabriek

ca. 1930
Beekstraat 3a
Jacob Westerink Gzn.


Beekstraat 3a

16-04-1948 Frederika J. Westerink (d. van Jacob, geh. met Jan Winters).
05-04-1949 Jan Winters vorig adres Schagen (NH).
14-05-1954 Vertrokken naar Mheenpoortstraat 4.

08-10-1965 Jacob Gzn Westerink vertrokken naar Julianastraat 18.Kerkgebouw "Kerkbelang" samengevoegd met nummer 3.

Beekstraat 3


16-09-1963 Jacob Zwep vertrokken naar Nijenbeekstraat 35.

24-07-1958 Fenna Zwep ev Kroon (dr).
01-09-1958 Vertrokken naar Doornspijk.

02-04-1959 Willem Koersen vorig adres Schiedam.
19-03-1960 Vertrokken naar Schiedam.

15-07-1968 Kerk Hervormde Gemeente

1987
Beekstraat 3
Kerk Hervormde Gemeente