Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Beekstraat 33 (C 221)

1628
Eigenaar: Jacob Jansen

1635
Jacob Jansen, metselaar, met zijn vrouw.

1653
Jacob Jansen

1664
Eigenaar: Jacob Jansen van Hattem

1675
Eigenaren: de erfgenamen van Jacob van Hattem.

1676
Schoorsteengeld: Eibert Koster voor 4 schoorstenen.

ca. 1700
Eigenaar: Rein Peterse Nucke

1725
Evert Nucke en Rutger van der Heijde met vrouw Christina Nucke.

1749
Rutger van der Heijde, bakker/winkelier, met zijn vrouw.
Als kostgangers twee militairen weduwe Munnik.


23-06-1781
Comparant Everd van der Heijde als vader van de onmondige kinderen van vrouw Matjen Prins, die verklaarde verkocht te hebben voor fl 2040.- aan Gerrit Witteveen een huis, staande op de hoek van de Vischmarkt tussen het huis van Willem Staal en van verkoper.


27-09-1787
Gerrit Witteveen en Jacoba Hartgers, echtelieden, transporteren Voor f 1825.- een huis en bakkerij voor drie parten staande aan de Vischmarkt aan Willem Top en zijn vrouw.

1798
Huisnr. 140
Willem Top, 38 jaar, , bakker geh., 6 kinderen.

Hugo Moolemans, 18 jaar, ongeh., bakkersknecht

1818
Huisnrh. 151
Eigenaar: Willem Top, bakker
Een huis met 14 deuren en vensters.

1829
Oost 151
Lambert Top Willemszn., bakker.
geh. Wobbina Jozina Magdalena Domseler.

Gerrit Top Gerritszn. geb. Elburg, 18 jaar, knecht.

1830
Kadastraal eigenaar: Willem Top Gzn., rentenier

1839-1849
Oost 151
Lambert Top, geb. Elburg, 43 jaar, bakker.
geh. Wibbina J.M. Domseler, geb. Elburg, 44 jaar, ovl. 1847 Elburg.

1850-1860
Oost 151
Lambert Top, geb. 1796 Elburg, landbouwer.
geh. Wolterdina Wolterson, geb. 1813 Elburg.

1860-1875
Oost 151K
Lambert Top, geb. 19-04-1796 Elburg, lid van de raad, ovl.23-11-1864 Elburg.
Geh. Wolterdina Wolterson, geb. 08-12-1813 Elburg.

1900-1920
Beekstraat 31
Beert Straatman, geb. 15-09-1878 Elburg, slager, caféhouder.
geh. Gerrigje Bos, geb. 19-07-1886 Hattem.

ca. 1930
Beekstraat 33
H.J. Borst

1935
Kornelisje de Ruiter (dienstbode), geb. 28-09-1917 Elburg.

14-04-1928 Hendrik J. Borst vorig adres Oldebroek.
11-04-1953 Ovl. Hendrik J. Borst.

11-04-1953 Gerrigje van Dijk (weduwe van H.J. Borst).
22-10-1956 Vertrokken naar Jufferenstraat 14.


27-08-1946 J.W.F. Ditmarsch (zw) vorig adres Amsterdam.
02-10-1947 Vertrokken naar Utrecht.


29-02-1948 Hermanus Cramer vorig adres Amsterdam.
30-04-1948 Vertrokken naar Frankrijk.

 
09-04-1949 Frits Borst vorig adres Havenkade 31.
04-11-1977 Vertrokken naar H. van Puttenweg 14.


13-07-1960 Christina de Vries (kostganger) vorig adres Havenkade 30a.
21-10-1960 Vertrokken naar Oldebroek.


15-04-1977 Hans J. Brockmann vorig adres het Bildt.
23-03-1983 Vertrokken naar Molenweg 12.


09-05-1977 Cornelis Tjepkema vorig adres Ferwerderadeel.
01-03-1978 Vertrokken naar het Bildt.


08-06-1977 Aafke W. van der Molen vorig adres het Bildt.
01-03-1978 Vertrokken naar het Bildt.


18-06-1980 Aartje Hoogendijk vorig adres Kernhoopweg 71.
30-08-1982 Vertrokken naar Kernhoopweg 71.


23-03-1983 Joachim Brockmann vorig adres het Bildt.
11-10-1983 Mirjam J.C. Friesen vorig adres Kerkenland 48.
01-02-1985 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 69.


28-03-1985 Johannes Frederiks en egt. J. Frederiks vorig adres Heerde.
18-10-1990 Vertrokken naar Nunspeterweg 1.


15-01-1991 Jeanne A. Bloemhard van Heuven van Staereling vorig adres Deventer.

1994
E.W. Bloemhard

Beekstraat 31A

06-02-1948 Hendrik Jan Docter (geh. zoon van Johanna Wiggers)
16-12-1952 Vertrokken naar Jufferenstraat 31.


12-02-1952 Hendrika Wilhelmina Docter (dochter egt. van G. Eibrink)
10-09-1952 Vertrokken naar Oldebroek.


02-01-1968 Ovl. Johanna G. Wiggers (wed. van Henri Docter)


Samengetrokken met Beekstraat 31.

Beekstraat 29

21-10-1942 Brand van Norel vorig adres Stoopschaarweg 4
27-02-1951 Vertrokken naar Oldebroek.


12-02-1952 Aart van der Heide vorig adres Nunspeterweg 21.
01-12-1962 Vertrokken naar Ledige Stede 6.


03-12-1962 Jan Hup vorig adres Beekstraat 27.
04-04-1968 Vertrokken naar Bloemstraat 4.


03-04-1968 Herman Hulst vorig adres Beekstraat 40 (zie ook Beekstraat 27)


Samengevoegd met Beekstraat 27.

Beekstraat 31 (C 220)

1628
Eigenaar: Henrick Lucass

1635
Henrick Lucassen en vrouw (Mensjen Aarts)

1653
Mensjen Aarts met haar zoon

1664
Eigenares: Mensjen Aarts

1676
Schoorsteengeld: Aart Lucassen voor twee schoorstenen.

ca. 1700
Eigenares: weduwe Aert Lucassen Bolt

1707
Weduwe Bolts en kinderen

1725
Alida en Maria Bolt

1730
Eigenaar: Arnolt Bolt

1749
Maria Bolts, rentenierster.
(Haar zuster Alida, begr.18-08-1753 Elburg als weduwe
van Ds. Johannes van Wessel, predikant te Oosterwolde.)

1767
Eigenares: juffrouw Thomasina Rutgerdina Duponsau


04-12-1773
Comparant Maria Anna van Donschen (?) die verklaarde te hebben verkocht voor fl 915.- aan Willem Staal en Maria Hendriks, weduwe van Herbert van Sitteren, een doorgaand huis met plaats, staande aan de Beekstraat, tussen de huizen van Weduwe Rutger van der Heijde en Rutgerus Jansen.


09-09-1779
Willem Staal en Maria Hendriks verklaren fl 150.- schuldig te zijn aan Weduwe Gerrit Jansen. Als pand hun huis aan de Beekstraat.


24-04-1784
Willem Staal heeft een doorgaand huis op de Beekstraat, staande tussen de huizen van Rutgerus Janszen en Gerrit Witteveen, staande hun huwelijk gekocht voor fl 915.- en merkelijk verbeterd met het aanbouwen van een schuur.


10-05-1790
Comparant Willem Staal en Stijntje Willems die transporteren aan Harmen Lammert Dijkhuizen en Fennetje Beerts een huis aan de Beekstraat, staande tussen de huizen van Rutger Jansen en Willem Top voor fl 725.-

1798
Huisnr. 139
Harmen Dijkhuijzen, wagenmaker, 39 jaar.
geh. Fennigje Beertsz en 2 kinderen

Frederik van der Heide, 57 jaar weduwnaar, daghuurder, 2 kinderen.

1818
Huisnr. 150
Eigenaar: Harmen van Dijkhuizen.
Een huis met vijf deuren en vensters.

1829
Oost 150
Johannes Ruis, geb. Elburg, 42 jaar.
geh. Gerritje Dijkhuizen, geb. Elburg, 38 jaar.

1830
Kadastraal eigenaar: Johannes Ruis, veehouder

21-02-1840
Notarieel archief:
Nr. 892
Van Johannes Ruijs en Gerritje Dijkhuizen aan Lambert Top het huis en stal C. 220.
 

1839-1849
Oost 150
Johannes Ruis, geb. Elburg, 53 jaar, landbouwer.
geh. Gerritje van Dijkhuizen, geb. Elburg, 48 jaar.
 

1840
Notarieel archief:

1850-1860
Oost 150
Willem Gerhardus Top, geb. 1821 Elburg, bakker.
geh. Arnolda Wolterson, geb. 1818 Elburg.

1860-1875
Oost 150
Willem Gerhardus Top met echtgenote.

1875-1900
Oost 2 (150) 
Lambert Top Wgzn. geb. 30-10-1852 Elburg, bakker.
geh. Johanna Maria Scholten, geb. 05-09-1849 Heerde, ovl. 18-12-1895 Elburg.

Oost 150
Willem Gerh. Top en echtgenote

1900-1920
Beekstraat 29
Evert Johannes Gelderman, geb. 01-02-1878 Amsterdam, banketbakker.
geh. Barbara Sina Kruitbosch, geb. 05-05-1880 Brummen.

1919
Henri Docter, geb. 07-02-1892 Elburg, bakker.
geh. Johanna Geertruida Wigger, geb. 14-07-1893 Elburg, 4 kinderen.

Leonard Ruyter, geb. 26-09-1901 Elburg, fitter/meteropnemer gasfabriek.
geh. Hendrika Wiggers, geb. 27-01-1909 Elburg, 2 kinderen.

15-12-1941 Leonard Ruijter vertrokken naar Doelenlaan 4.


18-12-1941 Hendrik Bosman vorig adres Assen.
27-07-1945 Vertrokken naar Assen.


01-11-1945 Herman G. Docter vorig adres Beekstraat 31.
12-01-1971 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 30.


12-01-1971 Henri Docter vorig adres Hellenbeekstraat 65.
13-05-1992 Vertrokken naar Nunspeterweg 28.


Controle leegstand: 10-11-1992

1994
H. Docter

Samengevoegd met Schapesteeg 16.

Beekstraat 27 (C 218)

1628
Eigenaar: Willem Jurriaens

1635
Wilhelm Jurriaens

1664
Eigenaar: Willem Jurriaensen

1676
Schoorsteengeld: betaald door Lubbert Geldorp.
Daarna is het huis eigendom van de weduwe.

1707
Abigael Hilarius

1725
Henrik Loefsen

02-05-1731
Comp. de Besjes meesteren en verkopen voor f 400.- aan Henrik Bierman en Jannetje Staal, echtelieden, een doorgaand huis aan de Beekstraat staande tussen het huis van Evert Nest en het huis van Juffrouw Bolts.

1749
Lucas Wijchman, koopman, met zijn vrouw.

Jennigje Jans Bloemen (kg)

Lammertje Hendriks (kg)

28-03-1769
Comp. Anna Wolfsen, weduwe van Lucas Westenbroek, Willem, Elisabeth, Jan, en Henricus Westenbroek, welke verklaren verkocht te hebben voor f 1018.- aan Evert Knijff en Anna Catharina Jansen voor een halfscheid, en Rutgerus Jansen voor de andere halfscheid, een huis aan de Beekstraat, staande tussen de huizen van Evert Knijff en Weduwe de Hes

1798
Huisnr. 138
Jan Hendrik Willem Janszen, 47 jaar, rentenier, geh. 

03-08-1779
Rutgerus Jansen en Maria Elizabeth Freriks, echtelieden, verkopen aan hun zoon ongerede goederen, o.a. hun doorgaand huis aan de Beekstraat tussen de huizen van Evert Knijff en Willem Staal.

1818
Huisnr. 149
Eigenaar: Manuel Wolff
Een huis met 7 deuren en vensters.

1829
Oost 149
Abraham Meinsma, geb. Leeuwarden , 33 jaar, artsenijmenger, winkelier, slijterij in dranken
geh. Gottfrisa Sandersleben, geb. Zwolle , 21 jaar

1830
Kadastrale eigenaren: de erven Manuel Wolff.

1839-1849
Oost 149
Jan Knoop, ambtenaar
geh. Helena van der Leeden

wed. Emilia Hillegonda Rijnsveld-Kruiff, geb. Leiden , 50 jaar
Kind:
 - Martha Jacoba Rijnsveld, 17 jaar

Oost 149a
Aart ten Have, geb. Elburg, 30 jaar voerman
geh. Petertje van der Meulen, geb. Kampen , 29 jaar

Gerrit Sloot, geb. Elburg, 43 jaar voerman
geh. Dirkje Keulsvaarder, geb. Elburg, 41 jaar

1850-1860
Oost 149a
Bart Hup, landbouwer
geh. Willemina Hagedoorn

Oost 149
Jan Knoop, geb. 1780 Gorinchem, stedelijk ambtenaar
geh. Helena van der Leede, geb. 1777 Leerdam

1860-1875
Oost 149K
Gerardus Top, geb. 07-03-1801 Elburg, ol. 17-11-1867 Elburg
geh. Martha Wolterson, geb. 17-10-1804 Elburg

Oost 149a K
Beert Hup, geb. 15-05-1806 Elburg, veehouder
geh. Willemina Hagendoorn, geb. 31-05-1796 Oldebroek, ol. 05-05-1868 Elburg

1875-1900
Oost 3
Gerrit Jan Westerink, geb. 12-07-1827 Elburg, polderontvanger
geh. Maartjen van Essenburg, geb. 03-05-1834 Harderwijk

1900-1920
Beekstraat 27
Gerrit Bosch, geb. 15-07-1877 Oldebroek
geh. Johanna Karssen, geb. 10-02-1889 Elburg

Oost 3
Johannes van der Pol, geb. 04-04-1876 Nijkerk, manufacturier
geh. Aleida Petronella van Tongeren, geb. 23-11-1879 Elburg

1931
Gerrit van de Vlekkert, klerk, geb. 17-12-1913 Enschede

1933
Johan Wilhelmus Sjoerdman, geb. 10-09-1910 Nijmegen, kantoorbediende

1934-1936
Christiaan Weijenberg, geb. 06-04-1879 Elburg, schilder
geh. Annette van Egteren, geb. 08-10-1879 Heerde.
Dit echtpaar had 4 kinderen.

1935
Wed. Hendrika Neeltje Weijenberg, geb. 04-11-1848 Ermelo, winkelierster


14-01-1952 Christiaan Weijenberg vertrokken naar Van Kinsbergenstraat 9.


29-11-1946 Lammert Weijenberg (geh. zoon C. Weijenberg)
05-01-1949 Vertrokken naar Noorderkerkstraat 7.

10-03-1952 Jan Hup vorig adres Jufferenstraat 13.
23-12-1962 Vertrokken naar Beekstraat 29.

23-09-1958 Pieter J. Hendriks (kg) vorig adres Rotterdam.
28-09-1959 ol. Pieter J. Hendriks.

 

Winkelpand H. Hulst


samengevoegd met Beekstraat 29.

1994 
H. Hulst, Hi-Fi spec. Music-shop