Eendenhoeksteeg 5

30-05-1939 Aart Engeltjes vorig adres Schapesteeg 11.
01-03-1960 Vertrokken naar Doelenlaan 15.

Stal J.W. Seijbel

Samengevoegd met nummer 3.