Noorderkerkstraat 28 (C 72)

1725
Het huis op de hoek van de Eendenhoek, naast het huis van juffrouw Van Ingen, waar juffrouw Poot woonde, thans door Hendrik Schut bewoond.

1730
Eigenares: Cecilia van der Beeck
 

1749
Hendrik Schut, metselaar/tapper, met zijn vrouw.

02-05-1763
Henrik Schut en Christina Amptmeijer hebben een huis op de hoek van de Eendenhoek, staande naast het huisje van juffrouw Van Ingen.

27-01-1775
Hendrik Schut en Christina Amptmeijer hebben verkocht voor F.600- aan Hendrik van Leeuwen en Hannisjen Fidder, echtelieden een huis in de Noorderkerkstraat staande, oostwaarts het huis van Hendrik van Essen en noordwaarts van Aart van Hoogelanden.

1798
Huisnr. 81
Hendrik van Leeuwen, winkelier, 56 jaar, geh.

1818
Huisnr. 91
Eigenaar: Hendrik van Leeuwen
Een huis met vier deuren en vensters.

13-04-1824
Notarieel archief:
Het huis gekocht door Jan Fidder voor F.315-.

20-11-1828
Notarieel archief:
Verkocht aan Reindert Poet voor F.450-.

1829
Noord 91
Reindert Poet, geb. 01-11-1799 Oldebroek, grofsmid
geh. Gerrigje Reinders, geb. Doornspijk , 32 jaar.

1832
Kadastraal eigenaar: Reindert Poet, smid

1839-1849
Noord 91
Reindert Poet, smid,
geh. Aartje van Triest, geb. 27-04-1794 Elburg.

1850-1860
Noord 91
Reindert Poet, smid
geh. Aartje van Triest.

1860-1875
Noord 91 K
Reindert Poet, smid
geh. Aartje van Triest.

Noord 91a K
Albertus Feith, geb. 30-03-1833 Elburg, schipper, ol. 06-02-1863 Elburg
geh. Heintje Weijenberg, geb. 08-01-1842 Elburg.

Jan Wessel van den Berkhof, geb. 16-06-1789 Utrecht, gepensioneerd militair
geh. Hilligje Schuursma, geb. 1799 Bleija, ol. 14-01-1868 Elburg.

1875-1900
Noord 81
Tijmen Frederik Hengeveld, geb. 13-03-1856 Elburg, dagloner
geh. Daatje Best, geb. 01-09-1859 Elburg.

1900-1920
Noorderkerkstraat 24
Jan Westerink, geb. 25-07-1867 Elburg
geh. Lubbigje Oldeman, geb. 17-06-1871 Stad-Ommen.

1920-1940
Noorderkerkstraat 28
Wed. van Jan Westerink
Kind:
 - Marinus Westerink, geb. 10-10-1910 Elburg.

02-12-1949 Marinus Westerink vorig adres Ellestraat 9a.
24-12-1972 ol. Marinus Westerink


24-12-1972 Wilhelmina Leusink (weduwe van M. Westerink)
10-09-1984 ol. Wilhelmina Leusink

1987
Noorderkerkstraat 28
H. van Deutekom