Noorderkerkstraat 24 (C 79)

1653
David Cotenberch en zijn vrouw.

1664
Eigenaar: David Cotenberch (burgemeester)

1676
Schoorsteengeld: burgemeester Van Ingen betaald voor 4 schoorstenen.

ca. 1700
Eigenaren: de erfgenamen van burgemeester Henrick van Ingen.

1707
Mijnheer Van Ingen met nog vier personen.

1725
Jonker Jor van Lennip

1749
Weduwe Pooth, rentenierster
Een huis met drie schoorstenen.

15-08-1764
Van juffrouw A.A. van Ingen verkocht voor 1000 car. gld aan burgemeester H.A. Brouwer en M.L. van Hoeclum, echtelieden, Wilhem Everes en Johanna Vos, echtelieden, en Gerrit Rooseboom en M.J. Sandberg, echtelieden, een huis staande in de Endenhoek tussem het huis van de weduwe Jan Ponsteen en van Hendrik Schut, en een open plaats aldaar aan de Stadsmuur gelegen zoals het een en ander thans door juffrouw Potgieter bewoond en gebruikt wordt. Bezwaard met verponding en 2 st. en 12 penn, thins.

15-04-1767
Comp. H.A. Brouwer, Wilhem Everes en Gerrit Rooseboom die verklaarden verkocht te hebben voor F.1125- aan Hendrik van Essen en Aartje Kuijper, echtelieden, een huis in de Endenhoek staande tussen de huizen van weduwe Jan Pontsteen en van Hendrik Schut, en een open plaats aan de Stadsmuur bij commies Welters bewoond.

1798
Huisnr. 82
Hendrik Holstein, schoenmakersknecht, 35 jaar, geh.

Harmen Hendriksen Westerink, 22 jaar, visser, ongeh.

Arend Gerrits, 29 jaar, schildersknecht, geh.

Peter van der Heide, 27 jaar, daghuurder, geh.

1807
Van Hendrik van Essen aan Jan van Essen.

1815
Noord 92
Jan van Essen, timmerman

1818
Huisnr. 92
Eigenaren: Jan van Essen cs. timmerman
Een huis met veertien deuren en vensters.

1829
Noord 92
Johanna van Essen-Fidder, wed.

Gerrit van Triest, voerman, wednr.

1832
Kadastraal eigenares: weduwe Jan van Essen

1839-1849
Noord 92
Gerrit van Triest, geb. Elburg, 78 jaar, voerman, wednr.

Aart van Triest, geb. 1808 Elburg, voerman
geh. Johanna Noortman, geb. 1811 Zwolle.

Johanna van Essen-Fidder, 66 jaar, wed.

Cornelis Militie, geb. Elburg, 62 jaar, visser
geh. Dora Verhoef, geb. Amsterdam, 61 jaar.

01-07-1846
Notarieel archief:
Van Hendrik Jan van Essen te Hierden aan Gerrit Jan van Essen te Elburg de helft van een huis in de Noorderkerkstraat, staande naast het huis van Bartus Karssen, waarvan de helft koper vroeger is aangekomen door erfenis voor F.350-. Verkregen door erfenis van Jan van Essen die het ook door versterfrecht kreeg 24-02-1801, geprotocolleerd 18-04-1807 doch vroeger niet overgeschreven in de registers van hypotheken.

1850-1860
Noord 92
Aart van Triest, geb. 1808 Elburg, voerman
geh. Johanna Noortman, geb. 1811 Zwolle, ol. 24-10-1853 Elburg.

Noord 92a
Eibert Kolleman, geb. 1799 Elburg, kleermaker
geh. Catharina Rijkers, geb. 1806 Den Helder, ol. 12-01-1855 Elburg.

1860-1875
Noord 92b K
Gerrit Jan van Essen, geb. 09-12-1811 Elburg, ol.14-03-1862 Elburg, timmerman
geh. Willemina Gerdina Rens, geb. 03-02-1807 Elburg.

Gerrit Willem Binnekamp, geb. 21-01-1841 Elburg, dagloner
geh. Geertje Pannekoek, geb. 06-12-1839 Elburg.

Jan Smit, geb. 27-12-1794 Doornspijk, landbouwer, wednr.

Beert Docter, geb. 28-03-1816 Elburg, timmerman.

Willemina Gerdia Rens, geb. 03-01-1807 Elburg, wed.

Noord 92a K
Eibert Kolleman, geb. 30-08-1799 Elburg, kleermaker, wednr.

Noord 92a
Dirk Westerink, geb. 09-09-1835 Elburg, visser
geh. Gerritje Zwep, geb. 15-06-1834 Elburg.

Noord 92 K
Aart van Triest, voerman
geh. Maria van Oene

1875-1900
Noord 92
Aart van Triest, geb. 23-05-1808 Elburg, voerman
geh. Maria van Oene, geb. 14-08-1824 Oldebroek.

Noord 85
Arie Cornelis van ter Toolen, geb. 13-02-1868 Barendrecht, onderwijzer
geh. Sara van Sintmaartensdijk, geb. 29-01-1871 Zuidland.

1900-1920
Noord 84
Noorderkerkstraat 22
Jan Hopman, geb. 02-05-1872 Elburg, visser
geh. Dirkje Militie, geb. 13-02-1871 Doornspijk.

1920-1940
Noorderkerkstraat 24
Jan Hopman, geb. 02-05-1872 Elburg
Wijntje van Apperlo, geb. 06-08-1872 Elburg.

Gerhardus Binnekamp, geb. 12-03-1901 Elburg
geh. Geertje Foeke, geboren te 09-09-1906 Oldebroek.

 

04-09-1956 Aaltje Binnenkamp (egn. van A. Petersen, geh. dochter van G. Binnenkamp)
06-09-1956 Aart Petersen vorig adres Harderwijk.
13-10-1959 Vertrokken naar Harderwijk.


19-04-1960 Aart Petersen vorig adres Harderwijk.
15-11-1960 Vertrokken naar Noorderkerkstraat 14.

07-09-1967 Roelof Binnenkamp (geh. zoon van G. Binnenkamp)
04-04-1968 Vertrokken naar Oude Bleeksweg 3.

20-02-1983 ol. Gerhardus Binnenkamp

20-02-1983 Dirk Binnenkamp (zoon van G. Binnenkamp)
10-07-1986 ol. Dirk Binnenkamp

28-10-1988 Aalt van de Weg vorig adres Havenkade 35.
28-10-1988 Lubbetje Bos (egn. van A. van de Weg) vorig adres havenkade 35.