Noorderkerkstraat 22 (C 80)

1653
Jannechien Herms


1664

Eigenaren: de erfgenamen van Hermen Wijnen.


27-01-1683

Comp. Aert Lucassen Bolt en Nicolaes Lutteken als wesemrs die verklaarden verkocht te hebben voor f.392- aan Willem Jansen Schae en vrouw Heiltjen Pelen seker behuisinge staande in de Westerkerckstraete tussen de huizen van burgemeester Henrick van Ingen en Hermen Jansen.


1707

Hendrick de Groote


1725

Jan de Graaf


23-03-1733

Cunera van Grootvelt verkoopt voor F.350- aan Jan Ponsteen en Grietjen Dries, echtelieden, een doorgaand huis in de Westerkerkstraat alwaar westwaarts het huis van de erfgenamen van burgemeester van Ingen en oostwaarts van weduwe Gelder.


1749

Jan Pontsteijn, cleermaker met zijn vrouw.


30-04-1778

Grietjen Koopman, weduwe van Jan Pontsteen, geassisteerd met Drees Pontsteen en Maria Vrerix, echtelieden, hebben verkocht voor F.662- en 10 stuijvers aan Gerrit ten Doojen Jansz en Weimpje Pontsteen, echtelieden, een huis in de Noorderkerkstraat staande tussen de huizen van de weduwe van Hendrik van Essen en weduwe Matthijs van Gelder, zoals het bij eerste comp. bewoond is geweest.


09-02-1784

Gerrit ten Doojen, weduwnaar van Weimpje Ponsteen, heeft een huis in de Westerkerkstraat, aangekocht van de erfgenamen van Jan Ponsteen staande huwelijk geschat op F.795- Een schuitje voor het vissen gebruikt, geschat op F.300-
46 haringfuiken, nieuwe als oude F.225-
50 netschutten zo goed als kwaad F. 25-
36 enge fuike F. 10-
2 kuilen F. 12-
6 drijfnetten F. 30-


15-08-1792

Gerrit ten Doojen en Niesje Eijlander leenden F.700- van Gerritjen de Gans, weduwe van Jan Buijtenhuijs, thans wonende te Amsterdam.
Als pand hun huis in de Noorderkerkstraat tussen de huizen van weduwe Hendrik van Essen en Reier Jans Swart.


1798

Huisnr. 83
Gerrit ten Doojen, bootschuijver, 53 jaar, geh.


10-11-1806

Van weduwe Gerrit ten Doojen aan Bartus Karssen, schilder.


1815

Noord 93
Bartus Karssen, schilder/glazemaker, in 1826 aannemer verlichting stadslantaarns.


1818

Huisnr. 93
Eigenaar: Bartus Karssen


1829

Noord 93
Bartus Karssen, geb. Harderwijk , schilder
geh. Geertje Visscher, geb. Oosterwolde.


1832

Kadastraal eigenaar: Bartus Karssen, glazenmaker


1839-1849

Noord 93
Bartus Karssen, geb. Harderwijk , 59 jaar, schilder
geh. Geertje Visscher, geb. Oosterwolde, 66 jaar.


1860-1875

Noord 93 K
Teunis Brouwer, geb. 07-09-1822 Harderwijk, zadelmaker
geh. Aaltje Bijvank, geb. 19-10-1823 Nijkerk.

Gerrit Jan Westerink, geb. 12-07-1827 Elburg, klerk
geh. Maartje van Essenburg, geb. 03-05-1834 Harderwijk.


1875-1900

Noord 93
Louis Ferdinand Schneider, geb. 29-10-1830 Leiden, poldersecretaris Oosterwolde
geh. Ida Sophia Engelhart, geb. 19-05-1842 Arnhem.


1900-1920

Noorderkerkstraat 20
Wijbe Wijnbelt, geb. 22-04-1870 Elburg, visser
geh. Jansje Westerink, geb. 27-02-1867 Elburg.


1920-1940

Noorderkerkstraat 22
Wijbe Wijnbelt

Hendrik Wijnbelt, geb. 08-09-1903 Elburg, visser
geh. Jentje Seijbel, geb. 29-12-1903 Elburg.


29-09-1955 Wijbe Wijnbelt (geh. zoon van Hendrik Wijnbelt)
03-10-1955 Vertrokken naar Oldebroek.


06-01-1984 ol. Hendrik Wijnbelt
06-01-1984 Jentje Seijbel (wed. van Hendrik Wijnbelt)
01-04-1987 Vertrokken naar Ledige Stede 6.


07-01-1988
Fokke J. Bakker vorig adres Klokbekerweg 48.
07-01-1988 Rinskje Kroes (egn van F.J. Bakker) vorig adres Klokbekerweg 48.


1988

Fokke J. Bakker,
geh. met Rinskje Kroes.