Noorderkerkstraat 16 (C 86 en C 87)

1653
Elizabeth Bartols

1664
Eigenares: Elizabeth Bartols

 
1676
Schoorsteengeld: Bartolt de Snijder

 
08-01-1701
Jan Feith en Andries van Sittert, mombers van de kinderen van Peter Feith, glasemaker, hebben verkocht voor F.155- aan Olof Jurriaensen en Gerrichjen Gijsberts, echtelieden, een huis in de Westerkerkstraat staande tussen de huizen van Hermen Eijbertsen en Gerrit Floure.

 
1707
Olof de Boo en zijn vrouw.

 
1725
Olof Jurriaensen

 
19-08-1744
Olof Jurriaensen en Gerrit Olofs, erfgenamen van moeder Beeltjen Gerrits zaliger, het huis in de Noorderkerkstraat staande tussen de huizen van Gerrit Aartsen en Jan van Gelder.


22-06-1748

Gerrit Olofs van Daelen en Hendrina van der Vacht, echtelieden, verkopen aan Dirck Christiaan Tulleken, burgemeester en Elisabeth Margrita Wolfsen, echtelieden, een huis en plaats daarachter in de Noorderkerkstraat tussen de huizen van Gerrit Aartsen en Jan van Gelder.


12-11-1749

Oud-burgemeester D.C. Tulleken verkoopt voor 200 car. gld aan Eijbert Olthuijs en Fennetje Elderbeek een huis in de Kerkstraat tussen het huis van Gerrit Aartsen en Jan van Gelder.


1749

Jeronimus Hendriks, wever en zijn vrouw.


27-01-1770

Hermanus Vos verkoopt voor F.300- aan Gerrit Dreessen Coopman een huis in de Kerkstraat met een plaatsje daarachter, staande tussen de huizen van de erven van Jan van Gelder en Gerrit Aardsen, zodanig echter dat Regina Elderbeek dezelve zo lang zij leeft zal blijven bezitten volgens testament van jan.1767.


27-05-1775

Aan Jan Lambertsen en Gerrigjen Eijberts


27-08-1785

Eijbertjen Jans, weduwe van Jan Harmszen is F.200- schuldig aan weduwenhof. Als pand haar huis in de Noorderkerkstraat tussen de huizen van Andries van Gelder en Hendrik Beertsen.


06-11-1790

Aan Harmen Hulst en Janna Geerlofs, echtelieden, een huis in de Noorderkerkstraat tussen de huizen van Andries van Gelder en Hendrik Beertsen staande.


03-03-1798

Harmen Hulst en Johanna Geerlofs verkopen het dan voor F.600- aan Jan Westerink.


1798

Huisnr. 86
Jan Hendrik Westerink, visser, 26 jaar, gehuwd.


1818

Huisnr. 96
Eigenaar: Evert Hendrik Boele


1829

Noord 96
Dirk Bokhorst, geb. Elburg, 35 jaar, schipper van de "Vrouwe Aaltje" 56 ton, gemeten in 1830, voor vracht en negotie
geh.Aaltjen ten Hove, geb. Elburg, 32 jaar.


1832

Kadastraal eigenaar: Evert Hendrik Boele


1839-1849

Noord 96
Jan Reiersen Zwart, geb. Elburg, 48 jaar, winkelier
geh. Gijsbertha Frijlink, geb. Utrecht, 49 jaar.

Gerrit Militie en Hendrika Smit

Peter ter Beek, geb. 29-09-1816 Elburg, kleermaker
geh. Johanna Apeldoorn, geb. 1818 Heerde


1850-1860

Noord 96
Peter Terbeek
geh. Johanna Apeldoorn


1860-1875

Noord 96 K
Dirk Denekamp, geb. 14-10-1841 Elburg, metselaar
geh. Wilhelmina Roeloffina Hartman, geb. 17-11-1835 Hattem.


1875-1900

Noord 41
Hendrik Denekamp, geb.10-02-1866 Elburg, metselaar
geh. Petertien ten Have, geb. 21-11-1867 Elburg.

Berend van Hezel, geb. 29-11-1836 Zwolle, zeilmaker
geh. Margrieta Snel, geb. 28-02-1840 Kampen.


1900-1920

Noord 41
Noorderkerkstraat 14
Hendrik Ponstein, geb. 08-02-1880 Elburg, visser
geh. Elisabeth Leusink, geb. 22-10-1882 Elburg.


1920-1940

Noorderkerkstraat 16
Trijntje Westerink, geb. 01-02-1879 Elburg, ongeh. met haar oom Jan Westerink, geb. 22-02-1864 Elburg, wednr.

Jacob Westerink, geb. 04-11-1883 Elburg, visser
geh. Trijntje Westerink, geb. 01-02-1879 Elburg.

01-08-1952 Jacob Westerink vertrokken naar Doelenlaan 7.


04-09-1952
Marinus van der Wouden vorig adres Beekstraat 20.
25-04-1955 Vertrokken naar Nieuw Zeeland.


17-05-1955
Berend Bosch vorig adres Aalten.
06-09-1955 Vertrokken naar Jufferenstraat 21.


17-10-1955
Gerrit Zwep vorig adres Brouwersteeg 1.


12-07-1966 Jan Zwep (geh. zoon van Gerrit)
19-07-1966 Vertrokken naar Oldebroek.


16-07-1970
M. Schoonhoven-Zwep (geh. dochter)
08-01-1971 Vertrokken naar Zuidelijke IJsselmeerpolder.


29-12-1971
Jakob Schoonhoven vorig adres Swifterbant.
12-04-1972 Vertrokken naar Doornspijk.