Noorderkerkstraat 12D

09-12-1946 ol. Rutger A. Benthem Sijpkens
09-12-1946 Wed. R.F. Benthem Sijpkens
24-03-1947 Vertrokken naar Den Haag.

13-10-1948 Hendrik Schuijn vorig adres Zuiderkerkstraat 4.
31-01-1966 Vertrokken naar Noorderkerkstraat 2.

29-08-1957 Jetze Draaisma vorig adres Franeker.
16-12-1957 Vertrokken naar Burchtstraat 6.

01-09-1958 Karel C. Buddingh vorig adres Noordoost-Polder.
05-01-1959 Vertrokken naar Oldebroek.

29-03-1963 Geert R. Korte vorig adres Tuinstraat 15.
30-09-1963 Vertrokken naar Julianastraat 25.

25-09-1969 Jan Lassche vorig adres Meppel.
21-12-1970 Vertrokken naar Zwartsluis.

Samengevoegd met Noorderkerkstraat 10.