Noorderkerkstraat 12 (C 90)

13-06-1626
Agnis Schimmelpennincks, (weduwe van Johan van Wijnbergens broer) transporteert aan Olof Egberts en Geertruijdt ten Nuijl, zijn vrouw, een huis, hof en plaats in de Westerkerkstraat, aan de eene zijde Gerrit Albertsen Penninck, ter andere zijde Lambert Evertsen en achter aan de Stadsmuur bij de armenhuiskens.

1628
Eigenaar: Olof Egberts

1635
Olof Egberts met zijn vrouw

1653
Willemtje Feith

1664
Eigenaar: Oloff Egbertsen

1676
Schoorsteengeld: burgemeester Lutteken voor vier schoorstenen.

ca. 1700
Eigenaren: Willem Olofsen en Weijmina Rouws

1707
Vrou Oloff

28-02-1713
Weijmina Rouw, weduwe burgemeester Wilhem Olofsen, voogdes over de onmondige zoon Arent, item Belia Olofsen en Margrita, verkoopt voor F.1100- aan Benjamin Potgieter en Anna van Brienen een huis staande in de Westerkerckstraete tussen het huis van Gerrit Floere en van de weduwe Nest en de stal van weduwe Camp.

1725
Scholtis Potgieter

17-11-1747
Comp. Barent van Houten en anderen die verkopen voor F.2700- aan de heer Coenraad Willem van Dedem een huis met plaats staande in de Westerkerkstraat tussen de Steege en het huis van Gerrit Aartsen.

1749
Geen bewoners, maar verhuurd aan burgemeester Van Renesse.

01-12-1767
Huis van Coenraad Willem van Dedem en Arnoldina Hermanna Sloet, echtelieden.
Vrouwe Sloet trouwde 2e met Anthonij Lodewijk Daendels.
In het jaar 1795 had Elburg veel te lijden van de terugtrekkende Engelse troepen. Zo werd het huis van weduwe Daendels geheel gespolieerd, de planken vloeren, deuren en trappen verbrand en alles uitgeplunderd. Dat het erg met haar was blijkt wel uit haar testament waar een zekere Westerink F.50- krijgt omdat hij haar tegen de Engelsen zo goed bijgestaan had.

1798
Huisnr. 88
Aart van Dijken, cuiper, 59 jaar, geh.
Dirk van Dijken, 30 jaar

31-12-1805
Van J.A. van Dedem, wonende te Vosbergen aan Dries Hoefhamer voor F.1800-.

1818
Huisnr. 98
Eigenaar: Dries Hoefhamer, vrederechter
Een huis met zes en twintig deuren en vensters.

Noord 98
Dries Hoefhamer, vrederechter, burgemeester

1829
Noord 98
Dries Hoefhamer geb. Elburg, 65 jaar, burgemeester, wedn.

1832
Kadastrale eigenaar: Dries Hoefhamer

1844
Noord 98
Dries Hoefhamer, 76 jaar, ol. 11-02-1844 Elburg.

1850-1860
Noord 98
Gerrit Andreas Hoefhamer, geb. 1802 Elburg, notaris
geh. Henrica Elberta Elisabeth van Griethuijsen, geb. 1813 Woudenberg.

1860-1875
Noord 98 K
Gerrit Andreas Hoefhamer, geb. 30-09-1802 Elburg, notaris, ol. 12-09-1875 Elburg
geh. Henrica Elberta Elisabeth van Griethuijsen, geb. 04-06-1813 Woudenberg

1875-1900
Noord 37
Mr. Henricus Andries Hoefhamer, geb. 27-07-1845 te Elburg, notaris
geh. Catharina Rose Curtis, geb. 30-07-1853 Fremantle

1900-1920
Noorderkerkstraat 10
Mr. Henricus Andries Hoefhamer, notaris
geh. Catharina Rose Curtis.

1920-1940
Noorderkerkstraat 12
Notariskantoor Mr. G.A. Hoefhamer

Lammert Docter, geb. 27-02-1880 Elburg
geh. Rijkje Nagelhout, geb.25-03-1879 Elburg.

1987
Noorderkerkstraat 12
L. Wijnberg-Straatemeier

 

In de tuin van Kad.nr. C.90 stond in 1626 het huis van Gerrit Albertsen Penninck:

1653
Lutgertje Pennincks met haar zoon en dochter.

1664
Eigenares: Lutgertje Pennincks

ca. 1700
Eigenaar: Hendrick Jansen Nest

28-02-1713
Eigenares: wed. Nest
Zij woonde daar niet maar in het Oosterkwartier thans Beekstraat 25.

22-11-1715
Maijken Entrops, weduwe van Nest en haar zoon Evert Nest verkopen voor F.150- aan scholtis Potgieter en Anna van Brienen een huis op de hoek van de Stege staande, naast het huis van koper en thans aan kopers plaats geincorporeerd.