Noorderkerkstraat 11 (C 97)


1635
Wijnand van Ommeren en zijn vrouw.

1653
Top Lambertsen

1664
Eigenaar: Rutger Uilenbroeck

 

1676
Schoorsteengeld: Rutger Uilenbroeck voor drie schoorstenen.

04-05-1708
Daniel van Diest, predikant te Zwartsluijs en vrouwe Gerharda Sas, verkopen voor F.300- aan Jan van Coot en Trientje Hals, echtelieden, een huis in de Westerkerckstraete staande tussen het huis van weduwe en erfgenamen van Beert Stuijaarman en van Joachim Greve.

27-04-1709
Jan van Coot en Trientje Hals verkopen het weer aan Maria van Coot: het voorhuis bezwaard met F.300- van de diakonie.

1725
Maria van Koot

14-08-1727
Maria van Coot verkoopt haar huis voor F.650- aan burgemeester Tulleken en Elisabeth Margaretha Wolfsen alwaar oostwaarts het huis van Henrik Stuijaarman en westwaarts de weduwe M. Wolfsen.

1749
D.C. Tulleken, burgemeester, met zijn vrouw en zoon.

1798
Huisnr. 75
Catharina Nicoletta Tulleken-Heineken, 28 jaar, weduwe

Jan van Olst, livreijbediende, 30 jaar, ongehuwd

08-09-1801
Het huis verkocht aan de heer Schermerts voor F.4000-, bewoond door weduwe Roschet.

1815
Noord 85
Maria Elisabeth Schermerts, winkelierster in garen en lint.

1818
Eigenaar: J.D. Schermerts
Het huis had toen 24 deuren en vensters.

1829
Noord 85
Hendrikus Hoefhamer, geb. Elburg, 46 jaar, rector van de latijnse school
geh. Helena Krudop, geb. Amsterdam, 31 jaar.

1832
Kadastraal eigenaar: rector Hoefhamer

1839-1849
Noord 85
Wed. Helena Hoefhamer-Krudop

Wed. Fenna Krudop-van Eerde, geb. Groningen, 64 jaar

Johan Koenraad Köhler, geb. Gilhausen (Duitsland), 82 jaar
geh. Fenneke Geertrui Nijland, geb. Lochem, 79 jaar.

1850-1860
Noord 85
Helena Hoefhamer-Krudop, geb.1798 Amsterdam, ol. 07-08-1858 Elburg, wed.

16-03-1859
Notarieel archief:
Van Gerrit Hoefhamer te Nijkerk, lasthebber Joost Hendrik Hoefhamer te Bloemendaal en Hermanna Helena Hoefhamer aan David Gildemeester voor het Weeshuis, een huis in de Noorderkerkstraat voor F.2515-.

1860-1875
Noord 85 K
Weeshuis
Geertje de Beer (d. v. Klaas de Beer en Everdina Hendrika van Koot)

1875-1900
Noord 36
Weeshuis

1900-1920
Noorderkerkstraat 11
Weeshuis

ca. 1930
Noorderkerkstraat 11
Weeshuis

11-07-1941 ol. Johannes Verveer

11-07-1941 Janna Jaarsveld (wed. van Johannes Verveer)
07-01-1946 Vertrokken naar Noordwijk aan Zee.

21-08-1943 Beert Westerink vorig adres Doornspijk.
03-06-1946 Vertrokken naar Doornspijk.

18-07-1945 Nenna Broekhuizen (wees) vorig adres Smeesteeg 11.
30-09-1949 Vertrokken naar Smedestraat 23.

00-00-0000 Roelof Willem Broekhuizen vorig adres Holten.
19-08-1947 Vertrokken naar Holten.

05-10-1945 Gerrit Meuleman vorig adres IJsselmuiden.
05-09-1949 Vertrokken naar Kampen.

16-07-1946 Jan Jansen en Mien Jansen vorig adres Ellestraat 54.
00-00-1989 Vertrokken naar het Nieuwe Feitenhof.

25-10-1949 Aart Zoet vorig adres Rozemarijnsteeg 29.
24-10-1960 Vertrokken naar Mheenpoortstraat 1.


29-05-1952 Gerritje Zoet (dochter van Aart Zoet)
08-07-1952 Gehuwd met Hendrik uit de Fles.

08-07-1952 Hendrik uit de Fles vorig adres Doornspijk.
18-10-1956 Vertrokken naar Noorderkerkstraat 12a.

28-07-1962 Arend Schenk en Evertje van Aperloo vorig adres Rozemarijnsteeg 2.
13-11-1990 Vertrokken naar Doelenlaan 2.

01-08-1990 Hendrik D.J. Walles vorig adres Vischpoortstraat 2.
01-03-2007 Vertrokken naar Hattem.

02-07-1990 Elisabeth Baauw (egn van Hendrik Walles) vorig adres Apeldoorn.
18-02-2010 Siemon Zwep vorig adres Hattem.

1987
Noorderkerkstraat 11
J. Jansen