Noorderkerkstraat 9 (C 96)

1635
Reijn Segersen met zijn vrouw.

1664
Eigenaar: Rein Zegersen

1676
Schoorsteengeld: Jan Reijnsen voor twee schoorstenen.

05-08-1716
Geisje Reins, weduwe van Beert Stuijrman, en Jan Hulleman en Susanna Viret verkopen voor F.650- aan Henrik Stuurman en Maria van der Horst hun doorgaand huis in de Westerkerkstraat staande tussen het huis van comp. en van Maria van Coot.

1725
Henrick Stuurman

1730
Eigenaar: Hendrick van Duuren
Daarna aan Willem Mouwe en vrouw Aleida Nucke.

1749
Willem Mouwe, coopman/bakker, met zijn vrouw.

06-04-1782
Comp. Everd Mouwe en Aaltjen van Berkum, echtelieden, die verklaarden verkocht te hebben voor F.2000- aan Johannes Witteveen en Elizabeth Beunink, echtelieden, een doorgaand huis en achterhuis met winkel, staande in de Kerkstrate tussen de huizen van heer Tulleken en weduwe Kreeft.

04-04-1788
Johan Witteveen en Elizabeth Beunink verkopen dit huis dan weer voor F.1700- aan zusters Geertje en Maria Witteveen.

10-05-1790
Hendrik Geerlofs en Berendina Branderhorst, echtelieden, zijn schuldig aan Jacob Dirks Messeman F.300-. Als pand hun huis in de Noorderkerkstraat staande tussen het huis van de heer Tulleken en van weduwe Kreeft.

12-04-1794
Van erven Hendrik Geerlofs en Dina Branderhorst aan Geertje en Maria Witteveen voor F. 1375-.

1798
Huisnr. 74
Geertje Witteveen, koopvrouw, 66 jaar ongeh.

1818
Huisnr. 84
Eigenaar: Willem Top, bakker

1829
Noord 84
Willem Top sr. 69 jaar, winkelier
geh. Gerharda Witteveen, geb. Elburg 66 jr.

1832
Kadastraal eigenaar: Willem Top

1839-1849
Frederik Willem Freudenberg, geb. Rotterdam, 43 jaar, zeeofficier
geh. Benjamina Francoise Geiger, geb. Lousanne, 30 jaar

1850-1860
Noord 84
Jan Jacob Nauman, geb. 1783 's-Hertogenbosch, gepensioneerd kapitein, wednr.
Augustina Josina Louisa Villars, geb. 1800 Parijs, ol. 29-01-1851 Elburg

Jacobus Klee, geb. 1811, commies
geh. Zwaantje van Hurde, geb. 1813 Kampen

Gekomen op 22-101-1855.
Sara Helena Berghuis van Woortman-Hesselink, wed.

1860-1875
Noord 84 K
Sara Helena Hesselink, geb. 01-01-1816 Zutphen, wed.

Lucia Rompia Hooing, geb. 11-05-1814 Onderdendam, wed.

Jhr. Willem Frederik Alewijn, geb. 08-09-1832 Amsterdam
geh. Sophia Johanna de Groot, geb. 17-01-1835 Amsterdam
Op 02-04-1876 gekomen van Veenendaal.

1875-1900
Noord 84
Jhr. Willem Frederik Alewijn,
geh. Sophia Johanna de Groot, ol. 06-09-1877 Elburg
In 1877 vertrokken naar Amsterdam.

1900-1920
Noord 35
Noorderkerkstraat 9
Cornelis van Olst, geb. 06-09-1837 Elburg, landbouwer, ol. 27-06-1911 Elburg, ongeh.

1920-1940
Noorderkerkstraat 9
Egbert van Olst, geb. 06-02-1854 Elburg, landbouwer
Hilligje Deetman, nicht, geb. 06-11-1871Elburg, huishoudster.

Noorderkerkstraat 9a
Willem Smit, geb. 22-10-1902 Elburg, visser
geh. Zwaantje Visscher, geb. 01-12-1903 Elburg

04-06-1931
Noorderkerkstraat 9
Willem Docter, geb. 12-05-1906 Elburg, tuinder
geh. Petronella van der Heide, geb. 01-08-1908 Elburg
Kinderen:
 - Dreesje geb. 28-05-1932 Elburg
 - Philip geb. 21-05-1935 Elburg

22-04-1943 Dirk Bedijn (ev) vorig adres Noordwijk.
29-10-1945 Vertrokken naar Noordwijk.

29-09-1945 ol. Hilligje Deetman

21-05-1946 Aart Deetman (schoonvader) vorig adres Ellestraat 12.
09-03-1963 ol. Aart Deetman

10-01-1956 Grietje Labots (wed. van W. Deetman) vertrokken naar Jufferenstraat 35.

21-05-1946 Harmen van Driesten vorig adres Huikenswegje 1a.
15-11-1985 ol. Harmen van Driesten

15-11-1985 Dirkje Deetman (wed. van Harmen van Driesten)
15-08-1992 ol. Dirkje Deetman

30-03-1990 Gerhard van Driesten vorig adres Biesenkamp 51.
05-02-1993 Vertrokken naar Molenkampdwarsstraat 11.

15-08-1992 Jeannette H. van Driesten (dochter van Dirkje Deetman)

15-08-1992 Jakob H.J. van Driesten (zoon van Dirkje Deetman)
24-01-1994 Vertrokken naar Vrijheid 14.