Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Noorderkerkstraat 9 (C 96)

1635
Reijn Segersen met zijn vrouw.

1664
Eigenaar: Rein Zegersen

1676
Schoorsteengeld: Jan Reijnsen voor twee schoorstenen.

05-08-1716
Geisje Reins, weduwe van Beert Stuijrman, en Jan Hulleman en Susanna Viret verkopen voor F.650- aan Henrik Stuurman en Maria van der Horst hun doorgaand huis in de Westerkerkstraat staande tussen het huis van comp. en van Maria van Coot.

1725
Henrick Stuurman

1730
Eigenaar: Hendrick van Duuren
Daarna aan Willem Mouwe en vrouw Aleida Nucke.

1749
Willem Mouwe, coopman/bakker, met zijn vrouw.

06-04-1782
Comp. Everd Mouwe en Aaltjen van Berkum, echtelieden, die verklaarden verkocht te hebben voor F.2000- aan Johannes Witteveen en Elizabeth Beunink, echtelieden, een doorgaand huis en achterhuis met winkel, staande in de Kerkstrate tussen de huizen van heer Tulleken en weduwe Kreeft.

04-04-1788
Johan Witteveen en Elizabeth Beunink verkopen dit huis dan weer voor F.1700- aan zusters Geertje en Maria Witteveen.

10-05-1790
Hendrik Geerlofs en Berendina Branderhorst, echtelieden, zijn schuldig aan Jacob Dirks Messeman F.300-. Als pand hun huis in de Noorderkerkstraat staande tussen het huis van de heer Tulleken en van weduwe Kreeft.

12-04-1794
Van erven Hendrik Geerlofs en Dina Branderhorst aan Geertje en Maria Witteveen voor F. 1375-.

1798
Huisnr. 74
Geertje Witteveen, koopvrouw, 66 jaar ongeh.

1818
Huisnr. 84
Eigenaar: Willem Top, bakker

1829
Noord 84
Willem Top sr. 69 jaar, winkelier
geh. Gerharda Witteveen, geb. Elburg 66 jr.

1832
Kadastraal eigenaar: Willem Top

1839-1849
Frederik Willem Freudenberg, geb. Rotterdam, 43 jaar, zeeofficier
geh. Benjamina Francoise Geiger, geb. Lousanne, 30 jaar

1850-1860
Noord 84
Jan Jacob Nauman, geb. 1783 's-Hertogenbosch, gepensioneerd kapitein, wednr.
Augustina Josina Louisa Villars, geb. 1800 Parijs, ol. 29-01-1851 Elburg

Jacobus Klee, geb. 1811, commies
geh. Zwaantje van Hurde, geb. 1813 Kampen

Gekomen op 22-101-1855.
Sara Helena Berghuis van Woortman-Hesselink, wed.

1860-1875
Noord 84 K
Sara Helena Hesselink, geb. 01-01-1816 Zutphen, wed.

Lucia Rompia Hooing, geb. 11-05-1814 Onderdendam, wed.

Jhr. Willem Frederik Alewijn, geb. 08-09-1832 Amsterdam
geh. Sophia Johanna de Groot, geb. 17-01-1835 Amsterdam
Op 02-04-1876 gekomen van Veenendaal.

1875-1900
Noord 84
Jhr. Willem Frederik Alewijn,
geh. Sophia Johanna de Groot, ol. 06-09-1877 Elburg
In 1877 vertrokken naar Amsterdam.

1900-1920
Noord 35
Noorderkerkstraat 9
Cornelis van Olst, geb. 06-09-1837 Elburg, landbouwer, ol. 27-06-1911 Elburg, ongeh.

1920-1940
Noorderkerkstraat 9
Egbert van Olst, geb. 06-02-1854 Elburg, landbouwer
Hilligje Deetman, nicht, geb. 06-11-1871Elburg, huishoudster.

Noorderkerkstraat 9a
Willem Smit, geb. 22-10-1902 Elburg, visser
geh. Zwaantje Visscher, geb. 01-12-1903 Elburg

04-06-1931
Noorderkerkstraat 9
Willem Docter, geb. 12-05-1906 Elburg, tuinder
geh. Petronella van der Heide, geb. 01-08-1908 Elburg
Kinderen:
 - Dreesje geb. 28-05-1932 Elburg
 - Philip geb. 21-05-1935 Elburg

22-04-1943 Dirk Bedijn (ev) vorig adres Noordwijk.
29-10-1945 Vertrokken naar Noordwijk.

29-09-1945 ol. Hilligje Deetman

21-05-1946 Aart Deetman (schoonvader) vorig adres Ellestraat 12.
09-03-1963 ol. Aart Deetman

10-01-1956 Grietje Labots (wed. van W. Deetman) vertrokken naar Jufferenstraat 35.

21-05-1946 Harmen van Driesten vorig adres Huikenswegje 1a.
15-11-1985 ol. Harmen van Driesten

15-11-1985 Dirkje Deetman (wed. van Harmen van Driesten)
15-08-1992 ol. Dirkje Deetman

30-03-1990 Gerhard van Driesten vorig adres Biesenkamp 51.
05-02-1993 Vertrokken naar Molenkampdwarsstraat 11.

15-08-1992 Jeannette H. van Driesten (dochter van Dirkje Deetman)

15-08-1992 Jakob H.J. van Driesten (zoon van Dirkje Deetman)
24-01-1994 Vertrokken naar Vrijheid 14.