Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Noorderkerkstraat 28 (C 72)

1725
Het huis op de hoek van de Eendenhoek, naast het huis van juffrouw Van Ingen, waar juffrouw Poot woonde, thans door Hendrik Schut bewoond.

1730
Eigenares: Cecilia van der Beeck
 

1749
Hendrik Schut, metselaar/tapper, met zijn vrouw.

02-05-1763
Henrik Schut en Christina Amptmeijer hebben een huis op de hoek van de Eendenhoek, staande naast het huisje van juffrouw Van Ingen.

27-01-1775
Hendrik Schut en Christina Amptmeijer hebben verkocht voor F.600- aan Hendrik van Leeuwen en Hannisjen Fidder, echtelieden een huis in de Noorderkerkstraat staande, oostwaarts het huis van Hendrik van Essen en noordwaarts van Aart van Hoogelanden.

1798
Huisnr. 81
Hendrik van Leeuwen, winkelier, 56 jaar, geh.

1818
Huisnr. 91
Eigenaar: Hendrik van Leeuwen
Een huis met vier deuren en vensters.

13-04-1824
Notarieel archief:
Het huis gekocht door Jan Fidder voor F.315-.

20-11-1828
Notarieel archief:
Verkocht aan Reindert Poet voor F.450-.

1829
Noord 91
Reindert Poet, geb. 01-11-1799 Oldebroek, grofsmid
geh. Gerrigje Reinders, geb. Doornspijk , 32 jaar.

1832
Kadastraal eigenaar: Reindert Poet, smid

1839-1849
Noord 91
Reindert Poet, smid,
geh. Aartje van Triest, geb. 27-04-1794 Elburg.

1850-1860
Noord 91
Reindert Poet, smid
geh. Aartje van Triest.

1860-1875
Noord 91 K
Reindert Poet, smid
geh. Aartje van Triest.

Noord 91a K
Albertus Feith, geb. 30-03-1833 Elburg, schipper, ol. 06-02-1863 Elburg
geh. Heintje Weijenberg, geb. 08-01-1842 Elburg.

Jan Wessel van den Berkhof, geb. 16-06-1789 Utrecht, gepensioneerd militair
geh. Hilligje Schuursma, geb. 1799 Bleija, ol. 14-01-1868 Elburg.

1875-1900
Noord 81
Tijmen Frederik Hengeveld, geb. 13-03-1856 Elburg, dagloner
geh. Daatje Best, geb. 01-09-1859 Elburg.

1900-1920
Noorderkerkstraat 24
Jan Westerink, geb. 25-07-1867 Elburg
geh. Lubbigje Oldeman, geb. 17-06-1871 Stad-Ommen.

1920-1940
Noorderkerkstraat 28
Wed. van Jan Westerink
Kind:
 - Marinus Westerink, geb. 10-10-1910 Elburg.

02-12-1949 Marinus Westerink vorig adres Ellestraat 9a.
24-12-1972 ol. Marinus Westerink


24-12-1972 Wilhelmina Leusink (weduwe van M. Westerink)
10-09-1984 ol. Wilhelmina Leusink

1987
Noorderkerkstraat 28
H. van Deutekom

Noorderkerkstraat 26

19-01-1940  A. van Spijk vorig adres Doornspijk.
18-04-1941  Vertrokken naar Doornspijk.

27-05-1940 Marten de Beer vorig adres Doelenlaan 18.
09-07-1941 Vertrokken naar Den Haag.

08-12-1945 Wichert Engeltjes vorig adres Ellestraat 10.
26-10-1947 Vertrokken naar Ellestraat 10.

10-11-1947 Marten de Beer vorig adres Vischpoortstraat 22.
20-10-1951 Vertrokken naar Nunspeterweg 45.

20-11-1951 Tijmen Frederik Witter vorig adres Doelenlaan 19.
04-09-1958 Vertrokken naar Havenkade 20.
 

Schuur G. Binnennkamp
 

Samengevoegd met Oosterwalstraat 14.

 

Noorderkerkstraat 23

Stal H. Binnenkamp

Samengevoegd met Ellestraat 9B.

Noorderkerkstraat 24 (C 79)

1653
David Cotenberch en zijn vrouw.

1664
Eigenaar: David Cotenberch (burgemeester)

1676
Schoorsteengeld: burgemeester Van Ingen betaald voor 4 schoorstenen.

ca. 1700
Eigenaren: de erfgenamen van burgemeester Henrick van Ingen.

1707
Mijnheer Van Ingen met nog vier personen.

1725
Jonker Jor van Lennip

1749
Weduwe Pooth, rentenierster
Een huis met drie schoorstenen.

15-08-1764
Van juffrouw A.A. van Ingen verkocht voor 1000 car. gld aan burgemeester H.A. Brouwer en M.L. van Hoeclum, echtelieden, Wilhem Everes en Johanna Vos, echtelieden, en Gerrit Rooseboom en M.J. Sandberg, echtelieden, een huis staande in de Endenhoek tussem het huis van de weduwe Jan Ponsteen en van Hendrik Schut, en een open plaats aldaar aan de Stadsmuur gelegen zoals het een en ander thans door juffrouw Potgieter bewoond en gebruikt wordt. Bezwaard met verponding en 2 st. en 12 penn, thins.

15-04-1767
Comp. H.A. Brouwer, Wilhem Everes en Gerrit Rooseboom die verklaarden verkocht te hebben voor F.1125- aan Hendrik van Essen en Aartje Kuijper, echtelieden, een huis in de Endenhoek staande tussen de huizen van weduwe Jan Pontsteen en van Hendrik Schut, en een open plaats aan de Stadsmuur bij commies Welters bewoond.

1798
Huisnr. 82
Hendrik Holstein, schoenmakersknecht, 35 jaar, geh.

Harmen Hendriksen Westerink, 22 jaar, visser, ongeh.

Arend Gerrits, 29 jaar, schildersknecht, geh.

Peter van der Heide, 27 jaar, daghuurder, geh.

1807
Van Hendrik van Essen aan Jan van Essen.

1815
Noord 92
Jan van Essen, timmerman

1818
Huisnr. 92
Eigenaren: Jan van Essen cs. timmerman
Een huis met veertien deuren en vensters.

1829
Noord 92
Johanna van Essen-Fidder, wed.

Gerrit van Triest, voerman, wednr.

1832
Kadastraal eigenares: weduwe Jan van Essen

1839-1849
Noord 92
Gerrit van Triest, geb. Elburg, 78 jaar, voerman, wednr.

Aart van Triest, geb. 1808 Elburg, voerman
geh. Johanna Noortman, geb. 1811 Zwolle.

Johanna van Essen-Fidder, 66 jaar, wed.

Cornelis Militie, geb. Elburg, 62 jaar, visser
geh. Dora Verhoef, geb. Amsterdam, 61 jaar.

01-07-1846
Notarieel archief:
Van Hendrik Jan van Essen te Hierden aan Gerrit Jan van Essen te Elburg de helft van een huis in de Noorderkerkstraat, staande naast het huis van Bartus Karssen, waarvan de helft koper vroeger is aangekomen door erfenis voor F.350-. Verkregen door erfenis van Jan van Essen die het ook door versterfrecht kreeg 24-02-1801, geprotocolleerd 18-04-1807 doch vroeger niet overgeschreven in de registers van hypotheken.

1850-1860
Noord 92
Aart van Triest, geb. 1808 Elburg, voerman
geh. Johanna Noortman, geb. 1811 Zwolle, ol. 24-10-1853 Elburg.

Noord 92a
Eibert Kolleman, geb. 1799 Elburg, kleermaker
geh. Catharina Rijkers, geb. 1806 Den Helder, ol. 12-01-1855 Elburg.

1860-1875
Noord 92b K
Gerrit Jan van Essen, geb. 09-12-1811 Elburg, ol.14-03-1862 Elburg, timmerman
geh. Willemina Gerdina Rens, geb. 03-02-1807 Elburg.

Gerrit Willem Binnekamp, geb. 21-01-1841 Elburg, dagloner
geh. Geertje Pannekoek, geb. 06-12-1839 Elburg.

Jan Smit, geb. 27-12-1794 Doornspijk, landbouwer, wednr.

Beert Docter, geb. 28-03-1816 Elburg, timmerman.

Willemina Gerdia Rens, geb. 03-01-1807 Elburg, wed.

Noord 92a K
Eibert Kolleman, geb. 30-08-1799 Elburg, kleermaker, wednr.

Noord 92a
Dirk Westerink, geb. 09-09-1835 Elburg, visser
geh. Gerritje Zwep, geb. 15-06-1834 Elburg.

Noord 92 K
Aart van Triest, voerman
geh. Maria van Oene

1875-1900
Noord 92
Aart van Triest, geb. 23-05-1808 Elburg, voerman
geh. Maria van Oene, geb. 14-08-1824 Oldebroek.

Noord 85
Arie Cornelis van ter Toolen, geb. 13-02-1868 Barendrecht, onderwijzer
geh. Sara van Sintmaartensdijk, geb. 29-01-1871 Zuidland.

1900-1920
Noord 84
Noorderkerkstraat 22
Jan Hopman, geb. 02-05-1872 Elburg, visser
geh. Dirkje Militie, geb. 13-02-1871 Doornspijk.

1920-1940
Noorderkerkstraat 24
Jan Hopman, geb. 02-05-1872 Elburg
Wijntje van Apperlo, geb. 06-08-1872 Elburg.

Gerhardus Binnekamp, geb. 12-03-1901 Elburg
geh. Geertje Foeke, geboren te 09-09-1906 Oldebroek.

 

04-09-1956 Aaltje Binnenkamp (egn. van A. Petersen, geh. dochter van G. Binnenkamp)
06-09-1956 Aart Petersen vorig adres Harderwijk.
13-10-1959 Vertrokken naar Harderwijk.


19-04-1960 Aart Petersen vorig adres Harderwijk.
15-11-1960 Vertrokken naar Noorderkerkstraat 14.

07-09-1967 Roelof Binnenkamp (geh. zoon van G. Binnenkamp)
04-04-1968 Vertrokken naar Oude Bleeksweg 3.

20-02-1983 ol. Gerhardus Binnenkamp

20-02-1983 Dirk Binnenkamp (zoon van G. Binnenkamp)
10-07-1986 ol. Dirk Binnenkamp

28-10-1988 Aalt van de Weg vorig adres Havenkade 35.
28-10-1988 Lubbetje Bos (egn. van A. van de Weg) vorig adres havenkade 35.

 

Noorderkerkstraat 22 (C 80)

1653
Jannechien Herms


1664

Eigenaren: de erfgenamen van Hermen Wijnen.


27-01-1683

Comp. Aert Lucassen Bolt en Nicolaes Lutteken als wesemrs die verklaarden verkocht te hebben voor f.392- aan Willem Jansen Schae en vrouw Heiltjen Pelen seker behuisinge staande in de Westerkerckstraete tussen de huizen van burgemeester Henrick van Ingen en Hermen Jansen.


1707

Hendrick de Groote


1725

Jan de Graaf


23-03-1733

Cunera van Grootvelt verkoopt voor F.350- aan Jan Ponsteen en Grietjen Dries, echtelieden, een doorgaand huis in de Westerkerkstraat alwaar westwaarts het huis van de erfgenamen van burgemeester van Ingen en oostwaarts van weduwe Gelder.


1749

Jan Pontsteijn, cleermaker met zijn vrouw.


30-04-1778

Grietjen Koopman, weduwe van Jan Pontsteen, geassisteerd met Drees Pontsteen en Maria Vrerix, echtelieden, hebben verkocht voor F.662- en 10 stuijvers aan Gerrit ten Doojen Jansz en Weimpje Pontsteen, echtelieden, een huis in de Noorderkerkstraat staande tussen de huizen van de weduwe van Hendrik van Essen en weduwe Matthijs van Gelder, zoals het bij eerste comp. bewoond is geweest.


09-02-1784

Gerrit ten Doojen, weduwnaar van Weimpje Ponsteen, heeft een huis in de Westerkerkstraat, aangekocht van de erfgenamen van Jan Ponsteen staande huwelijk geschat op F.795- Een schuitje voor het vissen gebruikt, geschat op F.300-
46 haringfuiken, nieuwe als oude F.225-
50 netschutten zo goed als kwaad F. 25-
36 enge fuike F. 10-
2 kuilen F. 12-
6 drijfnetten F. 30-


15-08-1792

Gerrit ten Doojen en Niesje Eijlander leenden F.700- van Gerritjen de Gans, weduwe van Jan Buijtenhuijs, thans wonende te Amsterdam.
Als pand hun huis in de Noorderkerkstraat tussen de huizen van weduwe Hendrik van Essen en Reier Jans Swart.


1798

Huisnr. 83
Gerrit ten Doojen, bootschuijver, 53 jaar, geh.


10-11-1806

Van weduwe Gerrit ten Doojen aan Bartus Karssen, schilder.


1815

Noord 93
Bartus Karssen, schilder/glazemaker, in 1826 aannemer verlichting stadslantaarns.


1818

Huisnr. 93
Eigenaar: Bartus Karssen


1829

Noord 93
Bartus Karssen, geb. Harderwijk , schilder
geh. Geertje Visscher, geb. Oosterwolde.


1832

Kadastraal eigenaar: Bartus Karssen, glazenmaker


1839-1849

Noord 93
Bartus Karssen, geb. Harderwijk , 59 jaar, schilder
geh. Geertje Visscher, geb. Oosterwolde, 66 jaar.


1860-1875

Noord 93 K
Teunis Brouwer, geb. 07-09-1822 Harderwijk, zadelmaker
geh. Aaltje Bijvank, geb. 19-10-1823 Nijkerk.

Gerrit Jan Westerink, geb. 12-07-1827 Elburg, klerk
geh. Maartje van Essenburg, geb. 03-05-1834 Harderwijk.


1875-1900

Noord 93
Louis Ferdinand Schneider, geb. 29-10-1830 Leiden, poldersecretaris Oosterwolde
geh. Ida Sophia Engelhart, geb. 19-05-1842 Arnhem.


1900-1920

Noorderkerkstraat 20
Wijbe Wijnbelt, geb. 22-04-1870 Elburg, visser
geh. Jansje Westerink, geb. 27-02-1867 Elburg.


1920-1940

Noorderkerkstraat 22
Wijbe Wijnbelt

Hendrik Wijnbelt, geb. 08-09-1903 Elburg, visser
geh. Jentje Seijbel, geb. 29-12-1903 Elburg.


29-09-1955 Wijbe Wijnbelt (geh. zoon van Hendrik Wijnbelt)
03-10-1955 Vertrokken naar Oldebroek.


06-01-1984 ol. Hendrik Wijnbelt
06-01-1984 Jentje Seijbel (wed. van Hendrik Wijnbelt)
01-04-1987 Vertrokken naar Ledige Stede 6.


07-01-1988
Fokke J. Bakker vorig adres Klokbekerweg 48.
07-01-1988 Rinskje Kroes (egn van F.J. Bakker) vorig adres Klokbekerweg 48.


1988

Fokke J. Bakker,
geh. met Rinskje Kroes.