Brouwersteeg 6

Stal mejuffrouw A. van Triest

In gebruik bij Van Tongeren.

Samengevoegd met Brouwersteeg 4.