Brouwersteeg 3

Schuur G. v.d. Heide

Samengevoegd met Brouwersteeg 1.