Brouwersteeg 2

Stal E. van Olst

Stal mej. H. Deetman ( overleden)

Stal A. Deetman

Samengevoegd met Noorderkerkstraat 9

Boerderij en stallen in gebruik bij H. van Driesten Noorderkerkstraat 9.