Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Vischpoortstraat 28 (C 50)

1730
Eigenaar: Jelis Bunskerken
(De huizen Vischpoortstraat 28, 26 en 24 waren voor 1730 van één eigenaar.)

1749
Luijte Jans, schuijtevoerder, met zijn vrouw
Weduwe Amptmeijer (kg)

27-09-1787
Willem van Duuren en Maria van Sittert hebben voor F.500- verkocht aan Hannis Trip en Jenneke Weijers, echtelieden, een huis in de Vischpoortstraat staande tussen de huizen van Johannes Witteveen en Harmen Jansen.

1798
Huisnr. 20
Hannis Trip, chirurgijn met zijn vrouw

1815
Noord 23
Jan Trip Hzn, baardscheerder

1818
Huisnr. 23
Eigenaar: Hannis Trip, klompenmaker

1820
Noord 23
Eva Abrahams, weduwe Cracau, kraamster

1829 
Noord 23
Johan Adam Job, geb. Leeuwarden, 45 jaar, kleermaker/waagmeester
geh. Elisabeth Rein, geb. Delft, 43 jaar

1832
Kadastraal eigenaar: J.A. Job

30-04-1832
Notarieel archief:
Van Johan Adam Job, zeepzieder te Amsterdam voor F.450- aan Johannes van Koot en Geertjen Engeltjes NK 23.

1839-1849
Noord 23
Hendrik Plakke, geb. Nunspeet, 31 jaar, winkelier
geh. Johanna Benkers, geb. mei 1840 Nijmegen

Johannes van Koot, geb. Elburg, 48 jaar, zeilmaker, wedn.

1850-1860
Noord 23
Evert van Dijkhuizen, geb. 17-11-1803 Elburg
geh. Teuntje Overbosch, geb. 16-01-1816 Epe

08-10-1851
Notarieel archief:
Johannes van Koot, H.A. Vinke en Everdina Hendrika van Koot en Hendrik Termaat, en Evert Hendrik van Koot verkopen aan H.A. Vinke het huisje C.50 voor F.480-.

29-08-1856
Van H.A. Vinke aan G.J. Westerink voor F.650-.

Jan Boonenberg, geb. 1798 Elburg, bootschuiver
geh. Heintje van Dijkhuizen, geb. 1802 Elburg

1860-1875
Noord 23k
Gerrit Jan Westerink, geb. 12-07-1827 Elburg, klerk
geh. Maartjen Essenburg, geb. 03-05-1834 Harderwijk

18-06-1867
Notarieel archief:
Boedel scheiding van Gerrit Jan Westerink Reinszn, Martha Johanna Westerink minderjarig te Hattem, aan G.J. Westerink een huis in de Vischpoortstraat NK C.50 voor f.850-.

Noord 23k
Wed. Berendina Maria van de Kerk-Hooghordel, geb. 09-06-1808 Elburg, winkelierster

1875-1900
Noord 152 (24) 
Abraham Hengeveld, geb. 09-05-1811 Elburg, kleermaker
geh. Elizabeth Francina Nazelaar, geb. 12-07-1806 Elburg

Jan Venema, geb. 01-02-1860 Ulrum, commies
geh. Alida Cornelia Jacobs, geb. 27-05-1865 Beuningen

Cornelis Blom, geb. 09-11-1844 Alkmaar, gepensioneerd militair
geh. Catharina Geertruida Janssen, geb. 02-11-1866 Harderwijk

1900-1920
Noord 152
Christoffel Wijdoogen, geb. 03-04-1830 Haarlem
geh. Johanna Theresia van den Ende, geb. 06-11-1832 Goes

Luurt Kruithof, geb. 01-09-1879 Elburg, koopman in fruit en groeten. Gekomen op 04-12-1906 uit Putten.
geh. Hendrikje Kruithof, geb. 09-06-1880 Putten:
Kinderen:
 - Tijmen geb. 05-02-1904 Putten
 - Lubbertus Arent geb. 31-08-1907 Elburg
 - Hendrik Pieter geb. 19-05-1909 Elburg
 - Hendrikje geb. 12-05-1914 Elburg

1920-1940
Vischpoortstraat 26
Wed. Aartje Kruisweg-Hengeveld, geb. 12-08-1841 Elburg

Wed. Betje Wentzel-Hengeveld, geb. 30-10-1847 Elburg

Vischpoortstraat 28
Jacob Jansen, geb. 30-10-1886 Elburg, mandenmaker, in 23-04-1924 van Ermelo
geh. Aaltje Noorderijk, geb. 19-05-1893 Elspeet

1939-1963
Jan Sneller, geb. 25-11-1911, ol. 11-08-1990
geh. Reintje Broekhuizen, geb. 14-03-1909, ol. 11-06-1978 Zwolle

17-11-1939 Jan Sneller vorig adres Westerwalstraat 11.
14-08-1963 Vertrokken naar Hertog Eduardstraat 11.

18-09-1964 Aart Weijenberg vorig adres Amsterdam.
02-08-1976 Vertrokken naar Johan Brouwerweg 18.

01-06-1977 Adriana A. Plaisier vorig adres Noorderkerkstraat 12.
24-06-1977 Vertrokken naar Nunspeet.

13-06-1977 Henricus Gremmé vorig adres Flevoweg 5.
24-06-1977 Wordt hoofdbewoner.

24-06-1977 Henricus Gremmé was inwoner.
28-12-1977 Vertrokken naar Kerkenland 54.

00-01-1978 
In gebruik als zakenpand van G.J.E. Elings (antiek).

00-05-1980 
In gebruik als broodjeswinkel van H.C. Mellema.

00-06-1981
In gebruik als winkel 't Schimmeltje.


Mevr. A.M.F. Beemster-Schimmelpennink