Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Vischpoortstraat 24 (C 53)

W. de Gunst: In D en E van Westerink wordt op pagina 6 onder nummer 39 Jacob Dercx genoemd als muntmeester.
In Elburg 1233-1933: pag. 77.


26-08-1625
Gerrit Dircksen en Jutgen Greven transporteren aan Annigjen Greven, dochter van Andries Greve en Wobbichjen Feiths, een huis zo zij hebben gehad bij de Nijepoorte, noordwaarts het huis van Rein Jansen. (Andries en Jutgen Greven kinderen van Maurits Greve, Gerrit Dircksen was muntmeester). Dit huis stond altijd bekend als het Munthuis. In het jaar 1619 gaven de kerkmeesters opdracht om uit haar naam eigen munten te slaan).

1635
Jutgen Greven met haar nicht

1653
Gerrit Martens (Munter) en vrouw Grietje Barchers

1664
Eigenares: Beertien Greven

ca. 1700
Eigenaren: Rhijnvis Feith en kinderen

20-05-1717
Comp. Peter Feith als vader en mombaer van zijn kinderen bij Grietje Uijtslagers geprocreert, neffens Barent Feith en Metta Feith, echtelieden, mitsgaders Lambert Hegeman als vader en momber van zijn dochter Catharina Hegeman en Jan Sardon en Maria Hegeman, echtelieden, en ten laatste Jan Hegeman en Anna Amminks, echtelieden, samen erfgenamen van Marritje Barkers, en verklaarden verkocht te hebben voor F.550- aan Lubbert Augustijnsen en Harmtje Jans, echtelieden, een huis en schuur in de Nieuwepoorts straete op de hoek van de Kruijsstraete.

1725
Lubbert Augustijnsen

29-07-1732
Comp. Lubbert Augustijnsen en Harmtje Vos, echtelieden, die verklaarden verkocht te hebben voor F.500- aan de vier onmondige kinderen van Jelis Bunskerk bij Henrikje Lubberts in egten staat reeds verweckt of die nog verweckt mogten worden, een huis dat tot de Stege doorgaet staende op de hoek van de Kruijsstraete alwaer Harmen Jansen westwaarts en Jacob Eijbertsen noordwaarts aengehuijst zijn. (Dit huis liep niet door tot de steeg maar tot het huis van Harmen Jansen thans Vischpoortstraat 30 + 32, maar de gang liep door tot de steeg. Dat was reeds door Gerrit Martens aangekocht. Zie Vischpoorstraat 34 jaar 1652).

1749
Weduwe Buschman, rentenierster

07-04-1777
Comp. Adriana van Krissel, weduwe van Matthijs van Gelder, die heeft verkocht voor F.900- aan Hermen Jansen en Grietje Franks een huis staande op de hoek van de Kruijsstrate naast het huis van Jan Witteveen en thans door koperen bewoond.

03-05-1785
Transport van Hermen Jansen en Grietjen Franks aan Wolter Filips het huis staande op de hoek van de Kruisstraat laatst door verkopers bewoond geweest, dezelve staande naast het huis van Peter Kok en van Jan Witteveen.

02-06-1796
Wolter Filips heeft een huis op de hoek van de Kruisstraat in huur bij Gerrit van Hulsen.

1798
Huisnr. 22
Antoni de Vries

1804
Eigenaars: Philip Wolterson en Johanna G. Rooseboom

1818
Huisnr. 25
Eigenaars: Jacob Martens en Barta Koopman

04-01-1822
Notarieel archief:
Van Jacob van der Kaag, schipper te Amsterdam en Batje Koopman aan Cornelis van Ommen.

1829
Noord 25
Kornelis van Ommen. geb. Elburg, 47 jaar
geh. Hendrika Veldkamp, geb. Hattem, 53 jaar

1832
Kadastraal eigenaar: Cornelis van Ommen

1833
Noord 25
Ruth van Ommen, koopman en schipper van een onoverdekte schuit van 11 ton.

1839-1849
Noord 25
Kornelis van Ommen, visser
geh. Hendrika Veldkamp

Gerrit van Dragt, geb. Elburg, 35 jaar
geh. Hendrika Eikelboom, geb. Epe, 20 jaar

1850-1860
Noord 25
Weduwe Hendrika van Dragt-Eikelboom, geb. 1821 Epe, naaister

28-07-1852
Notarieel archief:
Van H.A. Vinke en J.W.A. van de Ramshorst te Elburg aan Gerbrig Boerendans voor F.500-.

17-01-1862
Notarieel archief:
Van Willem Boerendans, Gerrit Bokhorst, Lubbert, Hendrik Jan en Meindert Boerendans en F. van de Kamp en Sientje Boerendans aan Heintje Boerendans 5/6 part van het huis NK C.53 staande hoek Ellestraat/Vischpoortstraat voor F.560-.

1860-1875
Noord 25k
Jan van Triest, geb. 31-10-1826 Elburg, visser
geh. Cornelia de Beer, geb. 09-02-1831 Harderwijk

Meindert Boerendans, geb. 06-10-1830 Elburg, schipper
geh. Adriana Bokhorst, geb. 04-03-1832 Elburg

Hendrik Jan van Triest, geb. 07-07-1841 Elburg, voerman
geh. Geertruida Aleida Docter, geb. 30-03-1839 Elburg

1875-1900
Noord 25
Steven Hopman, geb. 10-05-1832 Bunschoten, visser
geh. Geertruida Westerik, geb. 30-07-1840 Elburg

16-05-1882
Notarieel archief:
Boedelbeschrijving: het huis hoek Elle /Vischpoortstraat C.53, door Heintje Boerendans gekocht 17-01-1862.

Noord 100
Jacobus Westerink, geb. 11-11-1839 Elburg
geh. Geertruida van de Wetering, geb. 16-03-1845 Elburg

1900-1920
Noord 100
Jacob Hulsman, geb. 20-08-1874 Elburg, barbier
geh. Hendrikje van den Beld, geb. 01-02-1874 Heerde

1920-1940
Vischpoortstraat 24
Willem Hulsman, geb. 19-04-1901 Elburg, kapper
geh. Gezina Samelina Hengeveld, geb. 22-01-1905 Elburg.
Kind:
 - Jacob Hulsman geb. 08-09-1927 Elburg
Inwonende Jacoba Hengeveld (zus van Gezina), geb. 28-01-1896 Elburg

1920-1930
Dirk Broekhuizen, geb. 30-03-1896 Elburg, visser
geh. Gerrigje Groot Karzijn, geb. 28-09-1898 Elburg. 
Kinderen:
 - Gerritje geb. 04-04-1926 Elburg
 - Hendrikje geb. 24-05-1928 Elburg
 - Dirk geb. 18-05-1930 Elburg

31-03-1931 Josephus Wilhelmina Theunissen, geb. 29-09-1911 vorige adres Bemmel.
03-03-1932 Vertrokken naar Huissen.

14-02-1948 Albert Hengeveld vorig adres Ledige Stede 6.
23-06-1955 Vertrokken naar Ledige Stede 6.

16-03-1982 ol. Willem Hulsman
16-03-1982 Gesina S. Hengeveld (wed. van Willem Hulsman)
26-07-1986 ol. Gesina S. Hengeveld