Vischpoortstraat 22 (C 54)

1730
Eigenaar: Hendrick Nucke

01-12-1731
Henrick Nucke en vroue Elisabeth Wijnne verkopen aan Jan Lipke en Aaltje Boswinkel, echtelieden, een huis in de Nieuwepoortstraat staande op de hoek van de Kruijsstraete alwaar Gerrit Wijnne westwaarts en de gank van Henrik Wijnen oostwaarts gelegen voor F.545-

07-05-1734
Jan Lipke verkoopt het weer aan Gerrit Penninck en Heijltjen van Sittert voor 980 car. gld.

23-12-1739
Jan Hagen en Heijltjen van Sitteren verkopen voor F.900- aan Neeltjen Jans hun huis in de Nieuwepoortstraat, zuid- en westwaarts de gemeene straat, oostwaarts het huis van backer van Sitteren en noordwaarts dat van Gerrit Wijnen.

1749
Jan Beertsen, schipper/koopman met zijn vrouw.

28-01-1765
Comp. Henricus Bunskerken die verklaarde verkocht te hebben aan Jan Witteveen jr en Elisabeth Beunink voor F.1500- een huis in de Vischpoortstraat staande tussen de huizen van Janus van Sitteren en van coperen.

17-11-1789
Egbert Schallenberg wonende te Campen en Jacob Nienhout te Zwolle volmachten van wijlen Berent Engelberg verkopen aan Johannes Witteveen en Elizabeth Beunink een huis staande op de hoek van de Kruijsstraat naast het huis van Arent Wijnne en van J.R. Eckterveld.

1798
Huisnr. 51
Elisabeth Beunink, 63 jaar, wed.
Johanna Catharina Bekking, 29 jaar, schoolmatres

1818
Huisnr. 55
Eigenaar: Albert Feith, winkelier in hout en turf.

1830
Kadastraal eigenares: weduwe Albertus Feith

1829
Noord 55
Elisabeth Bekking, geb. Amsterdam, 54 jaar, winkelierster

19-02-1839
Notarieel archief:
Elisabeth Bekking, weduwe Feith en Hendrik Feith, bakker, aan Jan Fidder het huis NK C.54, staande op de hoek Ellestraat/ Vischpoortstraat, achter belend aan het huis van gebroeders Wolff en zuidwaarts aan de gang van Diesmer Rensen voor F.1000-.
Dat de 1e genoemde 1/4 verkregen heeft uit recht van versterf uit nalatenschap van Elisabeth Beuning in 1813 te Elburg overleden , 3/8 door aankoop van Geertje Witteveen cs bij acte 23-04-1816 en 3/64 door versterf van haar zoon Willem Johannes Feith overleden.
29-07-1837 laatste eigenaar voor 3/16 wegens versterf van zijn vader Albertus Feith in 1830 overleden en 9/64 part van versterf van zijn broeder Johannes Feith.

05-05-1840
Notarieel archief:
Nr. 930
Van Jan Fidder aan Gerrit van de Beek het huis C.54 voor F.1400-.

1839-1849
Noord 55
Hendrik Feith, geb. Elburg, 29 jaar, bakker
geh. Alijda Catharina Oorschot, geb. Zwolle, 29 jaar

Gerrit van Beek, bakker
geh. Diena Johanna Geerlofs, geb. 1819 Elburg

1850-1860
Noord 55
Gerrit van de Beek, bakker
geh. Diena Johanna Geerlofs, ol. 17-04-1859 Elburg

1860-1875
Noord 55 K
Gerrit van de Beek, geb. 10-12-1810 Elburg, bakker, wedn., ol. 10-12-1866 Elburg

14-03-1887
Notarieel archief:
Van Hendrika Bartha van de Beek en B. Kolthof aan W.C. van de Beek, huis stal en erf voor F.3700-.

1875-1900
Noord 55
Tijmen van de Beek, geb. 27-10-1844 Elburg, bakker
Op 23-12-1886 vertrokken naar Wortendijke (Amerika).

Noord 99
Willem Christiaan van de Beek, geb. 13-11-1845 Ermelo, bakker
geh. Christina Goedhart
Gekomen op 12-11-1887 van Doornspijk.

1900-1920
Vischpoortstraat 20
Arnold Cornelis Willem van de Beek, geb. 23-05-1875 Apeldoorn, bakker
geh. Elisabeth Francina Hengeveld, geb. 01-02-1880 Elburg.
Kind:
 - Willem Christiaan geb. 17-08-1913 Elburg

1920-1930
Lubbert Hup, geb. 28-03-1854 Elburg, slager
geh. Gerritje Doornwaard, 13-09-1853 Elburg, ol. 14-12-1925 Elburg.
Kind:
 - Bertha geb. 18-10-1893 Elburg
Gekomen op 12-04-1921 van Amsterdam.

Carolina Maghilde Paulina Sophia Assig, geb. 09-01-1874 Amsterdam
Vertrokken op 14-07-1921 naar Nunspeet.

1930-1940
Wolter Hengeveld, geb. 08-09-1849 Elburg, ol. 07-06-1931 Elburg
geh. Maria Docter, geb. 15-08-1849 Elburg, ol. 24-01-1929

Betje Hengeveld (zus van Wolter Hengeveld), geb. 30-10-1847 Elburg

1920-1940
Vischpoortstraat 22
A.C.W. van Beek
 

14-07-1937 Cornelis Geerlofs vorig adres Vischpoortstraat 21.
04-04-1972 Vertrokken naar Ellestraat 15.

02-06-1942 Pieter Kleve(kg) vorig adres Nijkerk.
15-09-1943 Vertrokken naar Ermelo.

06-04-1943 Gerrit van den Berg (kostganger) vorig adres Ermelo.
15-06-1945 Vertrokken naar Kampen.

10-10-1946 Marten de Beer vorig adres Den Haag.
10-11-1947 Vertrokken naar Noorderkerkstraat 26.

00-08-1972 Rijwielhandel J. Rump

Textielwinkel in gebruik bij de Fa. Bakker uit Oosterwolde.

12-05-1986 Johannes Sneevliet (fototgraaf) vorig adres Luttekenstraat 38.
12-05-1986 Alieda Radstaak (egn. van J. Sneevliet) vorig adres Luttekenstraat 38.