Ellestraat 30 (C 44)

W. de Gunst: Het pand was tot 1948 een timmerwerkplaats met erachter een woonhuis. Voor de sloop was de gevel voorzien van een voordeur, twee ramen en daarboven een zolderluik. Het dak werd aan de voorzijde beeindigd met een wolfsend waaronder een brede jaaroonlijst met goot.
Het voorhuis was geheel in gericht als timmerwerkplaats. Daarachter lag de huiskamer met twee bedsteden. Tussen beide vertrekken een houten schot met ramen voor verlichting van de kamer. In de werkplaats een open spiltrapje naar de hangzolder welke boven de huiskamer lag.
Onder de trap een aanrechtbladje.
Op de hangzolder was een bedstee en verder opbergruimte voor hang- en sluitwerk. Het tussen schot van beneden liep naar boven door, ook voorzien van ramen ter verlichting van de hangzolder. Via een trap kwam men op zolder waar de houtvoorraad, steigermaateriaal en ladders waren opgeslagen.
Het paas was afgedekt met een zadeldak met aan de voorzijde een wolfseind. Het regenwater werd aan de voorzijde opgevangen in een zinken goot waar omheen een brede houten kroonlijst. (Bouwen en wonen: tekening nav verbouwing 1948)

Tins gegevens van dr. mr. G. Westerink:

33.
1449: Lambert Condener, Jan Derickss. van 1/2 area: 8 din.
1560: Dezelfde
1568-1599: Henrick ten Goir te Zutphen, Henrick Egbertss Früstelman
1624-1666: Jan Lambertsen Zegerss., Reintgen Janss, Goosen Toeniss, Gerrit Henricx Uijlenbroeck, Bartolt Mommen
1667-1688: Dezelfde
1688-1693: Dezelfde. 1706-1754: Jacob Bartols Momme, schipper, Bernt Momme
1747-1788: Peter Kock
1788-1811: Dezelfde
Op 03-05-1805 wordt het goed van tins vrijgekocht. Ze bedroeg 2 stuiver.

1625
Rein Jansen

1628
Eigenaar: Jan Segertsen

1635
Bartgen Mommen mit twe soens ende moije

1653
Bartolt Mommen met zijn vrouw en knecht

1664
Eigenaar: Bartolt Mommen

14-12-1692
Comp. Jacob Bartoldsen, veerschipper en Aeltgen Egberts, echtelieden, die verklaarden verkocht te hebben voor F.1900- aan Herman Egbertsen en Annigjen Bartolsen, echtelieden, hun veerschip met seijlen, anckers en touwen soo als 't selve is reijlende en seijlende.

ca. 1700
Eigenaar: Jacob Bartoldsen

1707
Jacob Barteldsen

1725
Weduwe Jacob Barteltsen en kinderen

1730
Eigenaren: de erfgenamen van Jacob Bartels

1749
Barend Mom, schipper, met twee zusters en een knecht

02-08-1762
Comp. Arend Wijnne als volmacht van Geertje Momme, Jacob van Cleeff, Evertje Momme en Cornelis de Wit als moeder van haar onmondig kind bij Jacob Momme gewonnen, als erfgenamen van Maria Momme, die hebben verkocht voor F.760- aan Peter Beertsen en Geeltje Reijers, echtelieden, een huis op de Oldestraat staande tussen de huizen van weduwe Hans de Vries en Gerrit Balck.

24-01-1778
Peter Beertsen en Geeltje Rooseboom lenen F.300-.
Als pand hun huis op de Lange Elle staande tussen de huizen van Gerrit Teunissen en Peter de Vries, thans door hen bewoond.

09-12-1797
Peter en Geeltje lenen weer F.150-. Dan wonen ze tussen de huizen van Wolter Philips en Teunis Gerrits Voerman.

1798
Huisnr. 25
Peter Beerds Zwart, 66 jaar, visser, geh.

1804
Eigenaren: Hendrik Heimens en Dirkje Gerrits

17-07-1815
Notarieel archief:
Van Hendrik Heimens Visser en Dirkje Gerrits aan Jan van Tongeren, kuiper en vrouw Johanna Smit voor F.825-.

1818
Huisnr. 28
Eigenaar: Jan van Tongeren
Een huis met vier deuren en vensters.

1829
Noord 28
Jan van Tongeren, kuiper/ koopman
geh. Johanna Smit

Grietje Visscher, geb. Elburg, 28 jaar, naaister

1832
Kadastraal eigenaar: Jan van Tongeren, kuiper

1839-1849
Noord 28
Gerrit Pruis, geb. Elburg, 36 jaar, arbeider
geh. Jannetje Boerendans, geb. Oldebroek, 33 jaar

Jozef Schenk, geb. Bohemen, 58 jaar, schoenmaker
geh. Reintje Kremer, geb. Nijmegen, 55 jaar

Jan van Tongeren, kuiper
geh. Johanna Smit

1850-1860
Noord 28
Jan van Tongeren, geb. 1785 Heerde, wedn. Tijmentje van Tongeren, geb. 1828.

1860-1875
Noord 28
Willem Steven Deetman, geb. 24-09-1830 Elburg, ol. 06-06-1890 Elburg, timmerman
geh. Tiementje van Tongeren, geb. 09-12-1828 Elburg

1875-1900
Noord 103 (28) 
Willem Steven Deetman geh. Tiementje van Tongeren

Willem Joost Deetman, geb. 09-08-1863 Elburg, timmerman
geh. Roelofje Hagens, geb. 14-03-1865 Elburg

1900-1920
Ellestraat 38
Willem Joost Deetman
geh. Roelofje Hagens

1920-1940
Ellestraat 30
Willem Joost Deetman
geh. Roelofje Hagens


15-07-1940 Willem Joost Deetman vertrokken naar Beekstraat 35.
15-07-1940 Willem Steven Deetman vorig adres Nunspeterweg 43.
15-11-1970 Vertrokken naar Schipluidenstraat 10.

25-08-1954 Annigje Deetman (geh. d. van W.S. Deetman, egn van H.J. Ponstein)
01-09-1955 Vertrokken naar van Kinsbergenstraat 1b.

08-09-1953 Harm van Triest vorig adres Havenkade 25.
13-02-1958 Vertrokken naar H. Eduardstraat 7.

15-11-1970 Herman Johannes Hartgers vorig adres van Gulickstraat 4.
06-10-1988 Vertrokken naar Bas Backerlaan 1.

06-10-1988 Gerhardus Petersen geh. met Ida Oosterbroek vorig adres Ellestraat 32.