Ellestraat 27

02-09-1949 Wed. B. Hulsman-Stephan vertrokken naar Ellestraat 25a.

02-07-1951 Jan Harmen Zoet vorig adres Ledige Stede 4.
09-04-1965 Vertrokken naar Z IJ Polders.
09-04-1965 Johanna Westerink (egn van Jan Harmen Zoet)

10-01-1968 Gerritje Kolkman-Zoet (geh. dochter van Johanna Westerink-Zoet)
26-05-1968 Vertrokken naar Oldebroek.

14-11-1969 Jan Harmen Zoet vorig adres Z IJ Polders.

06-12-1978 Johanna Zoet (d. van Jan Harmen Zoet, egn van van Lieshout).
28-06-1979 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 80.
19-12-1978 Johannes Lieshout vorig adres Dronten.
28-06-1979 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 80

27-08-1981 Albertus J. Zoet vorig adres Coragestraat 4.
30-03-1984 Vertrokken naar Havenstraat 3.