Ellestraat 24 (C 38)

16-07-1625
Claes Baeck en Janneke Lubberts, zijn huisvrouw, dragen op aan Cornelis Lubbertsen en Eesse Thonis de helft van hun huis waarvan de wederhelft aan Cornelis toekomt staande in de Olde straat noordwaarts Gerrit Jacobs, oostwaarts de straat en zuidwaarts Jan Gerritsen Koster.

1635
Cornelis Lubbertsen mit vrou ende twe soenen

1653
Jan Cornelissen

1664
Eigenaar: Jan Cornelissen

12-07-1680
Wijchman Stevens als volmacht van Hannisjen Eijberts en Frederik Eijberts neffens Arnt en Gerritje Gerremans transporteren aan Peter Heeck van Bundtschoten, chirurgijn, een huis in de Oldestraete staande tussen de huizen van Gerrit Coppsz en Henrick Joachimsen.

28-03-1683
Comp. Peter Heeck, chirurgus, en Trijntje Jansen, echtelieden, die hebben verkocht aan Cornelis Jacobs Stael en Beertje Petersen, echtelieden, sekere huijsinge met de kelder daarbij onder het huis van de weduwe Henrick Joachimsen tot aan de scheijtmuijaar, staande oostwaarts aan de Oldestraet, zuidwaarts aan de behuijsinge van Gerrit Coopsen en noordwaarts aan de weduwe voornoemd.

ca. 1700
Eigenaar: Cornelis Staal

24-05-1742
Jan Jansen en Reijntje Eijberts, echtelieden, transporteren voor F.400- een huis op de Elle staande tussen de huizen van Hendrik Jochems en Jan Jorden? aan Willem Hengevelt en Aaltje Pannekoek.

1749
Weduwe Gerrit Jansen

03-08-1750
D.C. Tulleken en vrouw verkopen voor 355 car. guldens aan Marten Reijersen en Henrikjen Lubberts een huis en plaats in de Oldestraat tussen het huis van coperen en dat van Henrik Jochems staande.

1798
Huisnr. 28
Eibert Oostendorp, 50 jaar, schipper, geh.

1818
Huisnr. 31
Eigenaar: Dirk Nagelholt
Een huis met vijf deuren en vensters.
Daarna is de eigenaresse de wed. van Willem Boerendans: Grietje Top.

1829
Noord 31
Eibertus Johannes Mendel, geb. Elburg, 27 jaar, schipper jacht "Vrouwe Hendrika" 31 ton
geh. Johanna Wilhelmina Groen, geb. Enkhuizen, 27 jaar

1832
Kadastraal eigenaar: Geurt Visscher

1833
Noord 31
Geurt Visscher, winkelier, kroeghouder per kan

1839-1849
Noord 31
George Karel Heinrich Hirsch, geb. Hamburg, 34 jaar, brouwer
geh. Johanna Frederika la Fèvre de Montigni, geb. Utrecht, 28 jaar

Wed. Hermina Visscher-Boerendans, winkelierster

1850-1860
Noord 31
Hermina Boerendans, winkelierster, wed.

1860-1875
Noord 31k
Peter de Beer, geb. 19-11-1823 Harderwijk, visser
geh. Reintje Schenk, geb. 27-12-1824 Epe

1864
Notarieel archief:
Nr. 5008
Van weduwe Hermina Boerendans aan Reijer van de Pol, schoenmaker, voor F.546- het huis NKC. 38 staande aan de Ellestraat.

Noord 31k
Reijer van de Pol, geb. 19-09-1824 Elburg, schoenmaker
geh. Beertje Sipkes, geb. 11-06-1822 Elburg

Hermina Boerendans, geb. 06-10-1796 Elburg, weduwe
Op 08-10-1867 vertrokken naar de Bilt. 

Jacob Visscher, geb. 16-10-1853 Elburg, visser
geh. Johanna Hendrika Leusink, geb. 23-02-1852 Elburg

1875-1900
Noord 108
Dirk Bokhorst, geb. 04-10-1861 Elburg, visser
geh. Elsjen Kronenberg, geb. 06-07-1864 Zaandam

1900-1920
Noord 108
Johannes Hendrik van Thiel, geb. 12-02-1831 Wissekerke, ol. 14-09-1910 Elburg
geh. Frederika Geerlofs, geb. 10-08-1840 Elburg, ol. 14-05-1918 Elburg

1920-1940
Ellestraat 24
Jan van Triest, geb. 10-10-1889 Elburg, visser,
geh. met Beerdje Zwep.

01-08-1946 Gerritje Magré (egn. van O. Bruins) vorig adres Wassenaar.
17-09-1948 Vertrokken naar Smilde.

10-12-1953 Johanna van Triest (egn. van J. Junte, geh. dochter van J. van Triest)
23-12-1953 Vertrokken naar Doornspijk.

23-09-1955 ol. Jan van Triest

23-09-1955 Beerdje Zwep (wed. van Jan van Triest)
01-02-1964 ol. Beerdje Zwep 

26-11-1959 Gerrit J. van Triest (inwoner van Beerdje Zwep)
14-07-1964 Vertrokken naar Ermelo.

13-08-1964 Roelof Bosman vorig adres Feithstaat 11.
04-06-1971 Vertrokken naar Doornspijk.

09-07-1971 Jacobus M. Dokter vorig adres Oldebroek.
13-06-1972 Vertrokken naar Tuinstraat 24.
06-09-1971 Aaltje Kroes vorig adres Zwolle.
13-06-1972 Vertrokken naar Tuinstraat 24.

22-09-1972 Roy Charles Portier vorig adres Nunspeet.
23-06-1976 Vertrokken naar Z. IJ Polders.

30-06-1976 Hendrik C. van Mourik vorig adres Harderwijk.
17-08-1977 Vertrokken naar Barneveld.

28-07-1978 Gerrit Stijf vorig adres Kampen.

04-12-1990 Marijke Fernandes vorig adres Epe.