Ellestraat 23 (C 58)

16-09-1615
Comp. voor de Gerigte Griete Pieters, welke opdraagt aan Andries Pieters als momber van vier onmondige kinderen van Eijbert Coepsen bij Grietgen van Heut verworven, haar huis staande in de Oldestraat strekkende oostwaarts tot aan de Steege, zuidwaarts aan het huis van Henrick Wijne en noordwaarts aan het huis van Jan Andriessen. 

Grietgen van Heut trouwde weer met Antonis Gerrits.
Namen der kinderen van Eijbert Coepsen zijn:
Henrick; Jan; Aertgen en Beert Coepsen.
Olde meuje is Griete Pieters.

1628
Griete Pieters

1635
Jan Coopsen mit sijn vrou

1653
Weduwe Joan Coopsen en haar dochter.

1664
Eigenaars: de erfgenamen van Joan Coopsen.

1676
Schoorsteengeld: Herbert Jacobs de metselaer betaald voor drie schoorstenen, waarvan er een is afgebroken.

25-10-1681
Erschenen Henrik Jansen tot Deventer volgens volmacht van Henrick Veerhuijs en Margaretha Coopsen, echtelieden, die transporteren aan Herbert Jacobs van Kleef en Harmtje Spaens, echtelieden, een huis in de Oldestraat, noordwaarts de kinderen van salige Frans Jansen, oostwaarts de Steege, zuidwaarts Roelof Willemsen en erfgenamen Rommelpot en westwaarts de Oldestraat.

1707
Vrou Van Kleef

05-01-1713
Teunis Gootink en Lubbertje van Cleef en Janna en Jacob van Cleef verkopen voor F.20- aan Meinard Wolfsen 2/8 part van een huis in de Oldestraat staande tussen de huizen van Jan Lubbertsen en Henrik Cuijlenburg en Gerrit Wijnne.

03-04-1713
Weduwe van Cleef verkoopt voor F.55- aan Stijntjen van Cleef een half huis bewoond door Mainard Wolfsen.

12-06-1715
Stijntje van Cleef verkoopt voor F.179- aan Mainard Wolfsen 5/8 part van het huis waarvan 2/8 hem reeds behoren.
Daarna nog 1/8 part van Berent Hendriks en Lucretia van Cleef.

1725
Hendrick Wijnne en Heiltje Wolfsen

1749
Weduwe Hendrik Wijnne, rentenierster/koopvrouw

14-04-1764
Arend Wijnne en Johanna Vos verkopen voor F.1400- aan Gerrit Hoefhamer jr. en Beertje Jans, echtelieden, een huis op de Oldestraat staande tussen de huizen van Teunis van der Salm en vercoperen, onder voorwaarde dat coperen nooit zullen mogen betimmeren het licht dat uit vercoperens huisje in de gang van coperen geschept wordt.

12-01-1782
Van boedel van Gerrit Hoefhamer verkocht voor F.1611- aan Hartger Rensen een huis in de Oudestraat tussen het huis van erven Jochem Hendriks en van Arend Wijnne en Jan Reinderts Eckterveld staande.

1798
Huisnr. 49
Gerbrand Balk, 52 jaar, loodgieter, wedn.

Jannis van der Beek, 28 jaar, scheepstimmerman, geh.

1818
Huisnr. 53
Eigenaar: Wiegman Rensen
Een huis met zeven deuren en vensters.

1829
Noord 53
Diesmer Rensen geb. 1764 Elburg, beurtschipper "De Hoop" 97 ton
geh. Jacoba Geertruida Balk

1832
Kadastraal eigenaar: Diesmer Rensen

1839-1849
Noord 53
Diesmer Rensen, geb. Elburg, 75 jaar geh. Jacoba Geertruida Balk,
geb. Amsterdam, 64 jaar, ol. 03-08-1840 Elburg

1850-1860
Noord 53
Diesmer Rensen, weduwnaar 

Pieter de Beer, geb. 19-11-1833 Harderwijk, visser
geh. Reintje Schenk, geb. 27-12-1824 Epe

1860-1875
Noord 53 K
Pieter de Beer, geb. 19-11-1833 Harderwijk, visser
geh. Reintje Schenk, geb. 27-12-1824 Epe

Gerhardus Ruijs, geb. 13-08-1829 Elburg, visser
geh. Hendrika Balk, geb. 06-06-1829 Elburg, ol. 26-12-1870 Elburg.

1875-1900
Noord 96
Johanna Gerhardina van Tongeren-Wijnbergen, weduwe

1900-1920
Noord 96
Johanna Gerhardina van Tongeren-Wijnbergen wed., geb. 01-12-1814 Epe, 07-08-1912 ol. Elburg

1920-1940
Ellestraat 23
Wed. Van Ommen-Van Tongeren.

13-07-1940 Aalt Pietersen vertrokken naar Smeesteeg 5.

08-05-1944 Aalt Broekhuizen vertrokken naar Beekstraat 1.

15-03-1961 Pieter Kruithof vertrokken naar Ellestraat 19.

15-03-1961 Jacob Scholten vorig adres Ellestraat 25.
03-04-1968 Vertrokken naar Vackenordestraat 76.

23-02-1968 Douwe de Vries vorig adres Zwolle.
22-02-1974 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 163.

14-06-1974 Evert J. van 't Land vorig adres Nunspeet.
14-02-1977 Vertrokken naar Nunspeet.

05-06-1979 Simon G. Osinga vorig adres Heemstede.
22-02-1984 Vertrokken naar Dronten.

14-02-1984 Johannes P. van Denderen vorig adres Ellestraat 20.
06-06-1985 Vertrokken naar Duitsland.

01-03-1984 Heinrich J.J. Thomassen vorig adres Eperweg 141-101.
27-06-1985 Vertrokken naar Eperweg 141-101.

04-07-1985 Jeroen T. Wigbels vorig adres Hengelo.
11-11-1987 Vertrokken naar Hengelo.
04-07-1985 Yvonne E.D. Floor (echtgenote van J.T. Wigbels) vorig adres Hengelo.
11-11-1987 Vertrokken naar Hengelo.

28-08-1986 Robertus P.A. Nooten vorig adres Veghel.
01-04-1987 Vertrokken naar Veghel.

01-12-1987 Janke S.R. Bosch (weduwe van Schouten) vorig adres Opsterland.
30-03-1988 Vertrokken naar Biesenkamp 48.

30-08-1988 Johannes P. van Denderen vorig adres Duitsland.
12-09-1988 Vertrokken naar Duitsland.

21-01-1992 Anne M. Hengeveld (egnote van Berghorst) vorig adres Kerkenland 58.
21-08-1992 Vertrokken naar Pluutstraat 75.

27-04-1992 Marika G. Postma (egn. van H. Woortmeijer) vorig adres Leeuwarden.

16-06-1992 Harm H.P. Woortmeijer vorig adres Epe.
15-06-1994 Vertrokken naar Maleisiƫ.