Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Ellestraat 20 (C 36)

Tins gegevens van dr. mr. G. Westerink:

40.
1449: Wilhelmus Assensz. ( eerder Gerardus Volkerss) 1 gr.
1560: Katrijn van Rossum c.s.
1568-1599: Geertyen Scherpincx, Andries Francken
1624-1666: Gerrit Jacobsen, Decemer Janssen
1667-1688: dezelfde
1688-1693: Lambert Decemers
1706-1754: Eybert Groen, Wijnand Wijnen, (schipper) Johannes Wijnen
1747-1788: predikant van Diermen te Elburgh.
1788-1811: I. van Erkelens, Hendrik van Sassenberg
Aan tins wordt betaald 3 stuiver, 8 penningen.

1625
Eigenaar: Gerrit Jacobsen

1628
Eigenaar: Gerrit Jacobsen

30-03-1632
Dijtzemer Jansen en Willemtje Egberts hebben een huis in de Oldestraat, staande tussen de huizen van Cornelis Lubberts zuidwaarts en Willem de Ruitter noordwaarts.

1635
Dijtmer Jansen mit sijn vrou

1653
Dijtmer Jansen en zijn vrouw

1664
Eigenaar: Dijtzmer Jansen

 

23-12-1681
Erschenen Lambert Diesemertsen en vrouw Aeltjen Goossens die verklaarden F.110- schuldig te zijn aan David Otten als momber van Egbert Jansen Groen.
Als pand het huis staande op de Oldestraat, noordwaarts Frederick de Sleper en zuidwaarts het huis van Jan Stael.

ca. 1700
Eigenaar: Eijbert Groen

1707
Eijbert Groen

1725
Eijbert Groen

 

20-11-1733
Comp. Wijntje Modderman voor haar zelf en als moeder van haar kinderen, Arnold van Zitteren en Aaltje Stuijvenberg, Jan van Zittert en Willemina Tros die verkopen voor F.514- aan Jan Lipke een doorgaand huis op de Oldestrate staande naast de huizen van Frerik Jansen en van Henrik Jochemse.

12-03-1734
Jan Lipke verkoopt het dan weer aan Peter Thomas Bolwerk, Cornet in dienst van de Staat en vrouwe Anna Elisabeth Bigge.
Deze verkopen het dezelfde dag aan Wijnand Wijne en Helena van Hoekelum.

01-02-1743
Juffrouw Magdalena C. van Hoeclum, weduwe van Wijnand Wijne.
In de nalatenschap o.a. de helft van het huis bij moeder bewoond, de helft van de booge bij dat huis en de helft van de holtschuijaare en pakhuijs en koolhokke.

1749
Barent Stuurman, koopman/winkelier, rentenier met twee meiden en een knecht.
Een huis met drie schoorstenen.

17-05-1769
Comp. H.A. Brouwer als volmacht van Wouter Valkenier Jansz. en vrouwe Aleijda van Dam, boedelhouderse van wijlen de wesemr Johan Wijnne, nevens D.G. van Hoeclum als test. erfgenamen van Johan Wijnne welke verklaarden verkocht te hebben voor F.2330- aan Jan Balk en Fijtje van Zuuk, echtelieden, een huis in de Oldestraat thans bij predikant van Diermen bewoond, staande tussen de huizen van weduwe Henrik Jochems en Coert Westerink, doende in verponding 5-1-4 en thins 0-2-0.

03-02-1770
Comp. Jan Balck die verklaarde nevens zijn overleden vrouw Trijntje van Zuuk voor F.1865- te hebben verkocht aan do Johannes van Diermen en juffrouw Catharina Izabetha Roschet, echtelieden, een doorgaand huis op de Elle staande tussen de huizen van Coenraad Westerink en Jochem Hendrix, bij Dries van Diermen thans bewoond.

06-01-1791
Comp. Johan van Erckelens en vrouwe Charlotta Haag die verklaarden F.625- schuldig te zijn aan Lammert van Essen.
Als pand hun huis met plaats en achterhuis op de Elle, volgens extract 24-12-1790 van Johannes van Diermen en vrouw aangekocht.

13-01-1791
Comp. de heer Geurt van Diermens als volmacht van Johannes van Diermen e.a. Aan Johan van Erckelens en vrouw een doorgaand huis op de Elle tussen de huizen van Coert Westerink en Eijbert Gerritsen, dat tussen Coert Westerink boven de gemetselde kamers geen staande gevel zal mogen worden gemaakt en dat de kopers de goot onderhouden moeten onder de pannen van het huis van C. Westerink, zover als de gemetselde kamers gaan op de plaats van het grote huis toe, maar tegen de gootsteen onder de pomp mag blijven tot aan de muur van het achterhuis van C. Westerink.

1798
Huisnr. 29
Johan van Erckelens, oud/secretaris, 60 jaar, geh.

07-08-1798
Johan van Erckelens en Willemina Charlotta Haag, echtelieden, die verklaarden verkocht te hebben voor F.1800- aan Hendrikje van Essen, weduwe van Gerrit Brouwer, wonende te Epe een huis staande tussen de huizen van Koert Westerink en Eibert Gerritsen Oostendorp.

02-07-1803
Van familie Brouwer uit Epe aan Hendrik van Sassenberg en Henriëtte Elisabé Coopsen voor F.2000-.

07-03-1807
Van weesmeester Hendrik van Sassenberg en vrouw aan vrouwe F.C. Roschet voor F.2500-.

13-09-1810
Van weduwe Christina Cornelia Roschet-Hoff aan Hendrik van Sassenberg voor F.2000-.

1818
Huisnr. 33
Eigenares: weduwe Timmerman-Romijn
Een huis met dertien deuren en vensters.

1832
Kadastraal eigenaar: W.E. Vinke

1839-1849
Noord 33
Adelaïde Johanna Henriëtte Boogaard Bussing, geb. 's-Gravenhage, 37 jaar

Baron Jacob Willem Eck, geb. Arnhem, 50 jaar, gepensioneerd controleur
geh. Fanny Hojel, geb. Dangerson (Ierland), 34 jaar

1850-1860
Noord 33
August Heinrich Gobée, gepensioneerd officier
geh. M.F. Blensler, geb. Amboine

1860-1875
Noord 33k
Sergus Heinrich A. Gobée, geb. 25-06-1812 Bruch... (Dtsl.), officier van gezondheid
geh. Maria Francisca Blensler, geb. Suboinco (N.I.)

Jeanetta H.C. de Pinéda, geb. 22-12-1817 Leuven (B)

Gezina A. Mijnard, geb. 13-02-1820 Rotterdam, geh.

22-06-1873
Notarieel archief:
Van Manuel Wolff aan Zeger van Raalten te Utrecht het huis NK C.36 voor F.1800-. Verkregen door koop van W.E.Vinke.

Noord 33k
Zeger van Raalten, geb. 11-11-1838 Harderwijk
geh. Margrietje Wijnne, geb. 12-06-1836 Elburg

1875-1900
Noord 111
Albert Kroese, geb. 20-10-1834 Elburg, landbouwer
geh. Hendrikje Docter, geb. 24-04-1835 Elburg, ol. 25-03-1913 Elburg

1900-1920
Ellestraat 42
Albert Kroese,
geh. Hendrikje Docter

1920-1940
Ellestraat 20
Albert Hendrik Kroese, geb. 26-08-1879 Elburg, landbouwer
geh. Aaltje Schouten, geb. 21-06-1888 Ermelo

13-09-1947 E.H. Walters (+ 2 kinderen) vorig adres Den Haag.
11-05-1951 Gehuwd met Beert Hulsman.

22-11-1946 Maria Kroese (geh. dochter)
25-04-1947 Vertrokken naar Hazerswoude.

11-05-1951 Beert Hulsman vorig adres Ellestraat 25a.
15-11-1951 Vertrokken naar Julianaweg 20.

13-10-1960 Wed. van Albert Hendrik Kroese vertrokken naar Hoogeveen.

01-12-1951 Dirk Visscher vorig adres Ellestraat 16.
11-09-1957 Vertrokken naar Ellestraat 13.

02-10-1961 Johan Zoet vorig adres Rheden.
24-07-1964 Vertrokken naar Korte Wijden 10.

27-10-1964 Coenraad Visscher vorig adres Den Haag.
15-11-1965 Vertrokken naar Hanzestraat 9.

18-11-1965 Jochum Postema vorig adres Heerenveen.
01-12-1966 Vertrokken naar Coragestraat 35.

07-09-1970 Marianne T. Adriaanse vorig adres Ermelo.
30-11-1970 Vertrokken naar Beekstraat 37.

08-10-1970 Grada A. Huinink vorig adres Doetinchem.
12-05-1971 Vertrokken naar Jufferenstraat 17.

09-11-1970 Geeske J. Schutten vorig adres Beilen.
01-02-1973 Vertrokken naar Loppersum.

29-12-1970 Willem J.L. Lusink vorig adres Utrecht.
27-09-1972 Vertrokken naar Winsum.

02-08-1971 Hendrika Adriana Rebel vorig adres Eindhoven.
14-10-1971 Vertrokken naar Coragestraat 35.

27-09-1971 Femmeke A. Paasman vorig adres Epe.
24-05-1972 Vertrokken naar Westerwalstraat 32.

08-10-1971 Anje Boer vorig adres Roden.
03-10-1972 Vertrokken naar Ellestraat 12.

08-11-1971 Arendje H. van Dijk vorig adres Z.IJ. Polder Dronten.
20-10-1972 Vertrokken naar Dronten.

27-09-1972 Johannes C.M. van Tilburg vorig adres Ellestraat 36.
16-10-1973 Vertrokken naar Putte (NB).

29-09-1972 Ingrid Marianne Lipowski (egn van B. Blasius)
18-01-1973 Vertrokken naar Harderwijk.
03-11-1972 Bernard H.A. Blasius vorig adres Oldebroek.
27-12-1972 Vertrokken naar Harderwijk.


18-01-1973 Bernard H.A. Blasius vorig adres Harderwijk.
01-03-1974 Vertrokken naar Ellestraat 32.

01-03-1973 Josephus Westerbos vorig adres Jufferenstraat 26.
01-12-1974 Vertrokken naar Oldebroek.

17-09-1973 Maartje J. Benjert vorig adres Ellestraat 32.

26-09-1973 Andries Koning (egn. van Maartje Benjert) vorig adres Barneveld.
15-01-1974 Vertrokken naar Barneveld.

10-12-1973 Brand Doornweerd vorig adres Doornspijk.
01-03-1974 Vertrokken naar Nijenbeekstraat 8.

26-04-1974 Hendrikus F. Broekhuizen vorig adres Bas Backerlaan 3.
16-02-1978 Vertrokken naar Westerwalstraat 20.

07-08-1974 Jacob Visch vorig adres Courageweg 1.
17-05-1977 Vertrokken naar Oude Courageweg 1.

25-09-1974 Geert L. Zigter vorig adres de Wijk.
27-03-1975 Vertrokken naar de Wijk.

12-12-1974 Gerrit Kroese vorig adres Oldebroek.
22-12-1976 Vertrokken naar Kuimhagenweg 20.

21-07-1975 Suzanna C. Landman vorig adres Nijkerk.
20-11-1979 Vertrokken naar Harderwijk.

18-05-1976 Lorena D.E. Marinus vorig adres Amersfoort.
31-05-1977 Vertrokken naar Menaldumadeel.

02-07-1976 Jacobus K. uit de Bosch vorig adres Harderwijk.
03-04-1979 Vertrokken naar Zwolle.

12-08-1976 Nicolette A. van Woudenberg vorig adres Utrecht.
05-01-1977 Vertrokken naar Oldebroek.

07-02-1977 Hendrikus A. Klaassen vorig adres Dronten.
05-02-1979 Vertrokken naar Kampen.

13-04-1977 Alijda M. Bokkers (egn. van J. uit de Bosch) vorig adres Nijkerk.
18-04-1979 Vertrokken naar Ommen.

31-10-1977 Jansje van der Born (egn. van H. Klaassen) vorig adres Kampen.
24-02-1978 Vertrokken naar onbekend.

03-02-1978 Roelof Strijker + echtgenote vorig adres Tuinstraat 19.
04-06-1980 Vertrokken naar B. Ulco de Vriesweg 18.

03-10-1983 Johannes P. van Denderen vorig adres Eperweg 141-107.
14-02-1984 Vertrokken naar Ellestraat 23.

16-02-1984 Jelke Tilstra vorig adres Nunspeet.
01-02-1985 Vertrokken naar Nunspeet.

17-09-1984 Janet van der Heide (egn. van Dijkhuizen) vorig adres Vrijheidsstraat 10.
11-10-1984 Vertrokken naar Ledige Stede 13.

02-01-1985 René de Jager vorig adres Ermelo.
28-05-1985 Vertrokken naar Ermelo.

15-01-1985 Egbert E. Dijkstra vorig adres Rode Landsweg 28.
07-10-1985 Vertrokken naar Haerderweg 12.

15-01-1985 Jennegien van ’t Goor vorig adres Bovenweg 34.
07-10-1985 Vertrokken naar Haerderweg 12.

23-01-1985 Rijkje Groothuis vorig adres Rode Landsweg 18.
01-07-1986 Vertrokken naar Brouwersteeg 1.

08-02-1985 Anthonie Waanders vorig adres Ellestraat 14.
01-07-1986 Vertrokken naar Brouwersteeg 1.

07-06-1985 Willem S. Ponstein vorig adres Molenstraat 16.
22-11-1985 Vertrokken naar Ellestraat 14.

07-06-1985 Gerriet Ruijter (egn. van S. Ponstein) vorig adres Korte Wijden 12.
22-11-1985 Vertrokken naar Ellestraat 14.

18-09-1985 Henrietta van ’t Goor vorig adres Meppel.
23-01-1986 Vertrokken naar Luttekenstraat 20.

27-09-1985 Hans R. Zoombelt vorig adres Oldebroek.
03-01-1986 Vertrokken naar Zwolle.

12-11-1985 Berend J. van Ommen vorig adres IJsselmuiden.
16-06-1986 Vertrokken naar Kampen.

03-01-1986 Hendrik de Heer vorig adres Oldebroek.
02-05-1986 Vertrokken naar Schipluidenstraat 13.

03-01-1986 Margareth van de Werfhorst (egn. van H. de Heer) vorig adres Oldebroek.
02-05-1986 Vertrokken naar Schipluidenstraat 13.

23-01-1986 Mirjam D. Kleeman vorig adres Hellendoorn.
02-06-1986 Vertrokken naar Kampen.

26-03-1986 Beertje van Bruggen vorig adres Oldebroek.
02-07-1986 Vertrokken naar Rozemarijnsteeg 17.

01-05-1986 Albert Dekker vorig adres Kruisweg 90.
24-08-1990 Vertrokken naar Zwitserland.

10-04-1979 Jacques van Leeuwen vorig adres Staphorst.
25-04-1985 Vertrokken naar Plecht 41.

22-11-1979 Sieger Ros vorig adres Kruisweg 52.
18-09-1980 Vertrokken naar Hertogstraat 4.

10-01-1980 Jannigje C. Visscher vorig adres Nunspeet.
04-07-1980 Vertrokken naar Nunspeet.

14-07-1980 Willempje Reezigt vorig adres Kruisweg 42.
10-12-1981 Vertrokken naar Pluutstraat 90.

07-07-1980 Eduard H. Logtenberg vorig adres Breda.
10-12-1981 Vertrokken naar Pluutstraat 90.

08-09-1980 Pieter W. van Rijs vorig adres Dronten.
27-04-1981 Vertrokken naar Zwolle.

07-05-1981 Christa H. de Leeuw vorig adres Prins Willem Alexanderlaan 34.
29-04-1982 Vertrokken naar Prins Willem Alexanderlaan 34.

30-09-1981 Brant Bisschop vorig adres Dr. H.J. Olthuisstraat 24.
07-10-1981 Vertrokken naar Molenkampdwarsstraat 3.

18-01-1983 Aalt Reezigt vorig adres Klokbekerweg 73.
23-08-1983 Vertrokken naar Blerckweg 21.

01-02-1983 Hendrik J.C.J van der Mheen vorig adres Dronten.
23-06-1983 Vertrokken naar Stadsweg 6.

18-07-1983 Josephine F. van den Berg vorig adres Holten.
02-01-1985 Vertrokken naar Dronten.

01-08-1983 Liliane de Klerk vorig adres Bierum.
19-11-1984 Vertrokken naar Rozemarijnsteeg 17.

26-06-1986 Willem Bolderman vorig adres Hellenbeekstraat 83.
09-01-1987 Vertrokken naar Amsterdam.

28-10-1986 Hester C. Rahm vorig adres Oldebroek.
09-09-1987 Vertrokken naar Harderwijk.

19-12-1986 Geert Broekhuizen vorig adres Lelystad.
03-11-1988 Vertrokken naar USA.

09-02-1987 Esther J. Kanis vorig adres Schapesteeg 13.
18-11-1987 Vertrokken naar Ledige Stede 3.

13-10-1987 Aart Put vorig adres Vrijheidsstraat 8.
04-01-1988 Vertrokken naar Molenkampdwarsstraat 5.

21-10-1987 Raymond Groenewoud vorig adres Dronten.
23-12-1988 Vertrokken naar Enschede.

12-04-1988 Edwin S.C. Soethout vorig adres Zwolle.
03-10-1988 Vertrokken naar Veghenhofplein 5.

07-06-1988 Geert Venema vorig adres Gouda.
18-09-1990 Vertrokken naar Ermelo.

17-08-1988 Pieter B. Soldaat vorig adres Eperweg 130.
25-01-1991 Vertrokken naar Ede.

06-02-1989 Cyrillus J. Wiegerink vorig adres Uitgeest.
06-09-1989 Vertrokken naar Wilgenkampstraat 3.

30-06-1989 Catharina Afra M. Heine vorig adres Heemskerk.
06-09-1989 Vertrokken naar Wilgenkampstraat 3.

20-09-1989 Aukje Walstra (egn. van De With) vorig adres Vooronder 59.
31-10-1989 Vertrokken naar Middelweg 25.

12-03-1990 Geertje Dijkhuizen vorig adres Graaf Ottostraat 7.
02-07-1991 Vertrokken naar Mast 10.

10-10-1990 Hendrikus Strijker vorig adres Klokbekerweg 110.
31-01-1991 Vertrokken naar Noorderwalstraat 9A.

07-02-1991 Willem H. Hilbink vorig adres Bovenweg 62a.
22-05-1991 Vertrokken naar Aperloheve 33.
07-02-1991 Angelique Mosterd vorig adres Bovenweg 62a.
22-05-1991 Vertrokken naar Aperlohove 33.

24-09-1990 Rensko G. Bolderdijk vorig adres Hattem.
01-03-1991 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 109.
24-09-1990 Jantje ten Have vorig adres Hattem.
01-03-1991 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 109.

25-02-1991 Peter C. Klaassen vorig adres Harderwijk.
23-03-1992 Vertrokken naar Harderwijk.

29-05-1991 Arend Hulleman vorig adres Kampen.
19-11-1991 Vertrokken naar vertrokken onbekend waarheen.

01-07-1991 Ina Kazemier (sv Steenbakkers) vorig adres Sint Michielsgestel.
03-11-1993 Vertrokken naar Vrijheidsstraat 15.

28-10-1993 Jacobus H.M. Erdkamp vorig adres Kerkenland 17.
28-10-1993 Anna M. Loonen (egn. van J. Erdkamp) vorig adres Kerkenland 17.