Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Ellestraat 19 ( C 59 en C 60)

1615
Eigenaar: Jan Andriessen

1628
Eigenaar: Jan Andriesse

1635
Jan Andriessen mit sijn vrou

1653
Frans Jansen en zijn vrouw

1664
Eigenaar: Frans Jansen

ca. 1700
Eigenaar: Jan Lubbertsen

1707
Jan Lubbertsen

1725
Antonij Stael

28-04-1728
Van Jan Elbertsen verkocht voor F.600- aan Harmanus Michielsen Jode en Helena Aarts, echtelieden, een doorgaand huis op de Oldestraat alwaar Henrik Wijne zuidwaarts en noordwaarts Corporaal Dalwijk.

1749
Hermanus Machielsen, slager/koopman/Bank van Lening
vrouw Machielsen

Alex Levi en vrouw (kg)

 

06-02-1760
Comp. Hermanus Machielsen en Helena Moses, echtelieden, die verklaarden schuldig te zijn aan Teunis van der Salm 1277 gld en 2 st. en 8 penn. Geeft aan Teunis van der Salm in vollen eigendom het huis bij comp. bewoond staande alhier op de Elle tussen de huizen van Luigjen Coops en van Arend Wijnne jaar en nog een hof voor de Mheenpoort.

1766
Eigenaar: Jochem Hendriks

1784 maart
Van Jochem Hendriks en Dina van Putten aan Heimen Gerrits Zwart en Aartjen Jochems

1798
Huisnr. 48
Heimen Gerrits Zwart, 54 jaar, schipper, geh.

Hendrik Gerrits Zwart sr, 65 jaar, schippersknecht, ongeh.

Magteldje Stevens, 74 jaar. naaister, ongeh.

1818
Huisnr. 52
Eigenaar: Heijmen Zwart, koopman
Daarna was Klaas van Olst de eigenaar.

1829
Noord 52
Hendrik Albert Vinke
geh. Stijntje van Triest

Gerrit Smit, geb. Elburg, 27 jaar, schippersknecht
geh. Hendrikje Brouwer, geb. Oldebroek, 26 jaar.

1832
Kadastraal eigenaar: Hendrik Albert Vinke

1839-1849
Noord 52
Hendrik Albert Vinke, geb. Elburg, 39 jaar, timmerman
geh. Stijntje van Triest, geb. Elburg, 33 jaar

Evert Willem Vinke, geb. 15-09-1803 Elburg, schipper
geh. Hanna van Olst, geb. 24-03-1810 Doornspijk

1850-1860
Noord 52
Evert Willem Vinke
geh. Hanna van Olst

1860-1875
Noord 52 K
Gerhardus Ruijs, geb. 13-08-1829 Elburg, visser
geh. Hendrika Balk, geb. 06-06-1829 Elburg

Hermanus Geerlofs, geb. 21-04-1792 Elburg
geh. Gerrigje Huijer, geb. 22-06-1807 Oldebroek

Evert Willem Vinke, schipper
geh. Hanna van Olst

Noord 52a K
Martinus Vermaas, geb. 08-02-1814 Nijmegen, brigadier
geh. Reiniera Broekhuijzen, geb. 30-06-1824 Arnhem

Pieter Akkerhuis, geb. 14-11-1844 Wieringen, visser
geh. Dirkje van Doorm, geb. 19-11-1831 Elburg, naaister

Noord 52b K
Jannes Kroese, geb. 17-02-1832 Elburg, veehouder
geh. Gerritje Dul, geb. 23-04-1841 Elburg

Dirk Binnekamp, geb. 29-11-1808 Oldebroek, veehouder
geh. Hendrikje Borgers, geb. 25-07-1807 Dalfsen

Noord 52 K
Dries Pruis, geb. 10-02-1840 Elburg, dagloner
geh. Maria Binnenkamp, geb. 08-12-1849 Elburg

1875-1900
Noord 95
Dirk Westerink Jbzn, geb. 09-09-1835 Elburg, visser
geh. Gerritje Zwep, geb. 31-07-1834 Elburg

1900-1920
Noord 95
Jacob Westerink, geb. 15-10-1867 Elburg, visser
geh. Hermina Ruijter, geb. 29-03-1870 Elburg, ol. 25-11-1911 Elburg

1920-1940
Ellestraat 21
Jacob Westerink Dzn, geb. 15-10-1867 Elburg
geh. Gerritje Vos, geb. 24-12-1865 Elburg

23-06-1953 ol. Geertruida Hooghordel (wed. van A.W. van Doorn)

Pakhuis H. van Ommen

15-03-1961 Pieter Kruithof vorig adres Ellestraat 23.
21-04-1979 Vertrokken naar Ellestraat 22.

02-07-1979 Frank Seijbel vorig adres Hanzestraat 41.
04-01-1982 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 155.

31-03-1982 Dries Bos vorig adres Beekstraat 7.
21-02-1985 Vertrokken naar Orgelkampstraat 18.

29-04-1985 Hendrikje Nagelhout (wed. van Ruijter) vorig adres Wilgenkampstraat 27.

 

Hermannus Michieltsen en de bank van lening

Hermannus Michaels verzocht op 8 juli 1717 de Burgemeesters, Schepenen en Raad of hij en zijn ouders zich in de stad moch ten vestigen. Zijn verzoek werd ingewilligd mits zij zich maar gedroegen zoals "onderda nen verschuldigd zijn te doen".

Hermannus Michaels was een jood, en joden mochten zich alleen met toestemming van het stadsbestuur in de stad vestigen (dit was ook in andere Gelderse steden zo). Tussen 1736 en 1756 was Hermannus Michaels (ook wel Michielt sen en Michielsen de Jode genoemd) pachter van de bank van lening. Hij betaalde hiervoor 45 caroliguldens per jaar. De bank van lening functioneerde als veel andere banken. De rente die de pachter mocht berekenen was nauw omschreven in de pachtovereenkomst. Zo stond in de pachtovereenkomst van een van de voorgangers van Hermannus Michaels dat de bankhouder over alle panden beneden honderd gulden 1 duit rente over 30 geleende stuivers mocht berekenen (21,7% per jaar). Voor pan den boven de honderd gulden bedroeg de rente 1 duit over twee caroliguldens (= 20 stuivers).

Of Hermannus Michaels een goede bankier was is te betwijfelen. Op 6 februari 1760 transporteren hij en zijn vrouw Helena Moses hun huis aan de Ellestraat aan Teunis van der Salm wegens een schuld aan die van der Salm groot 1277 gulden en 2 stuivers.