Ellestraat 17 (C 62)

1653
Kersijn Segers

1664
Eigenaar: Karsjen Seegers

24-05-1683
Comp. Geerlich Engbertsen Dijck als volmacht van Gerrichjen Claessen en Alijda Willemsen als nagelaten kind en heeft verkocht voor F.360- aan Willem Hendricks Heerdinck en Willemtje Beerts, echctelieden, een huis op de Oldestraat staande tussen de huizen van Willem de Mandemakers erfgenamen en van Jacobus Louwe.

1707
Willem Heerdink en zijn moeder.

1725
Wed. Hendrick Heering

1749
Willem Heringh, klompmaker en zijn vrouw.

26-08-1749
Willem Haringh en Magteltje Teunis en Isebrand en Evert Haringh verkopen voor 1000 car. gld aan Luichjen Coops en Leijsjen Veltcamps een huis met achterhuis staande tussen de huizen van Hermanus Michielsen en Aaltje Jans.

1779
Eigenaar: Arnoldus Mouwe

1798
Huisnr. 47
Jan Brummel, 47 jaar, winkelier, geh.

Timon Eibrink, 86 jaar, wedn.

Jacob Peters, 55 jaar, daghuurder, geh.

07-05-1803
Compareerden familie Mouw die verklaarden voor F.800- verkocht te hebben aan Hendrik de Vries en Lutgertje Jans, echtelieden,een huis op de Elle staande naast het huis van Heimen Zwart en van Geurd Jansen.

1818
Huisnr. 51
Eigenaar: Hendrik de Vries, ol. 1822
Een huis met zes deuren en vensters.

1829
Noord 51
Lubbertje de Vries-Jans, geb. Doornspijk, 55 jaar, wed.

Aart Stoffer, geb. Elburg, 30 jaar, schippersknecht
geh. Reintje Baltzer, geb. Nijkerk, 30 jaar

1832
Kadastraal eigenares: wed. van Hendrik de Vries

1839-1849
Noord 51
Jan de Vries, geb. Elburg, 37 jaar, beurtschipper "De Onderneming" 102 ton, voor passagiers en goederen van Amsterdam-Elburg
geh. Anna Korver, geb. Zwartsluis, 27 jaar

Aart van Triest, geb. Elburg, 31 jaar, voerman g
eh. Johanna Noortman, geb. Zwolle, 28 jaar.

Gerrit Westerik, geb. Elburg, 23 jaar, hoefsmid
geh. Johanna Hoogers, geb. Hattem, 20 jaar.

Hendrik van der Veen, geb. Elburg, 23 jaar
geh. Christina Augusson, geb. Elburg, 26 jaar.

13-10-1843
Notarieel archief:
Lubbertje Jans, Reintje de Vries, Maria de Vries en Daniel de Fluiter, Geertje en Tjibbe de Vries, aan Jan de Vries 103/112 part van een huis in de Oudestraat NKC. 62 voor F.1471,43. De eerst genoemde verklaarde voor ca. 40 jaar met haar man Hendrik de Vries het te hebben aangekocht.

1850-1860
Noord 51
Anna de Vries-Korver, wed.

1860-1875
Noord 51 K
Anna de Vries-Korver, geb. 18-02-1813 Zwartsluis, wed.

1875-1900
Noord 93b
Tjibbe de Vries, geb. 13-11-1866 Elburg, schippersknecht, boterhandelaar
geh. Geertje Schuurman, geb. 29-03-1867 Doornspijk

Noord 93
Thijs Janssen, geb. 24-01-1869 Harderwijk, mandenmaker
geh. Janna Heerding, geb. 17-04-1872 Elburg

1900-1920
Noord 93
Wichert ten Have, geb. 04-03-1843 Elburg
geh. Lubberdina Lambertha de Vries, geb. 08-03-1845 Elburg

1920-1940
Ellestraat 17
Peter van de Pol

06-10-1947 Gerard van der Heide vertrokken naar Ellestraat 40.

06-10-1947 Hendrik J. Docter vorig adres Ellestraat 41.
18-02-1976 ol. Hendrik J. Docter

01-02-1974 Wilhelmina Stevens (kg) vorig adres Dronten.
09-05-1974 Vertrokken naar Ellestraat 54.

18-02-1976 Hendrikje Docter (wed. van Hendrik Docter)
13-01-1988Vertrokken naar Doelenlaan 10.

09-02-1988 Laurence M. Malone vorig adres Noorderkerkstraat 12a.
09-02-1988 Marharetha C. Schoneveld (egn. van L. Malone) vorig adres Noorderkerkstr. 12a.

30-10-1989 John Joseph Kenny vorig adres Ierland.
21-11-1990 Vertrokken naar Ellestraat 43.