Ellestraat 16 (C 35)

Uit de tinsgegevens van dr. mr. G. Westerink:

17.
1449: Johan Hoppenbrouwer (eerder Geryt Picker) 1 area 16 din.
1560: dezelfde
1568-1599: Jan Bolle, Lubbert Egbertssz
1624-1666: Bernt Gerritsen, Arndt Cornelissen, Wilhem Toenissen, Wolter Willems.
1667-1688: de diakonie van der Elborch.
1688-1693: dezelfde
1706-1754: Frederick Jansen (sleper), Gerrit Driessen (koopman)
1747-1788: Coenraed Westerink
1788-1811: Dirk Coersen Westerink.
Aan tins werd in nieuw geld betaald: 3 st. 8 penningen.

16-11-1625
De onmondige kinderen van Albert Cornelissen transporteren aan Willem Thonissen en Aeltgen zijn huisvrouw een huis in de Oldestraat naast het huis van Gerrit Jacobsen en van Jan Aertsen westwaarts aan de stege van de stadsmuur.

13-07-1626
Willem Thonissen Ruitter en Aeltgen Wolters lenen 100 daalders. Als pand hun huis staande in de Oldestraat naast Gerrit Jacobsen zuidwaarts en noordwaarts Jacob Reijners.

1628
Eigenaar: Willem Thonissen

23-10-1652
Hendrick Willemsen en Aeltgen Hendricks echtelieden transporteren aan Wolter Willemsen, schoenmaecker, en Fenneken Lubberts, echtelieden, hun halve huis waar van Wolter de andere helft behoort, staande in de Oldestraete zuidwaarts Dijtzmar Jansen, noordwaarts Jenneken Tuites erfgenamen, oostwaarts de straat en westwaarts de Stadmuijaare.

1653
Wolter Willemsen met zijn vrouw.

1664
Eigenaar: Wolter Willemsen

1707
Frederik de Sleper, voor vier personen.

04-01-1710
De diakonen verkopen aan Frerik de Sleeper en Fennetje Peters, echtelieden, voor F.130- de helft van een huis op de Oldestraete, staande tussen de huizen van Egbert Groen en Jan Heijmensen, waarvan koper de andere helft behoord.

1725
Fredrik Jansen

01-06-1746
Comp. Jacob Hartman die had verkocht voor 550 caroli gld aan Gerrit Dreessen Coopman, een doorgaand huis in de Ouwestraat op de Elle staande tussen het huis van Barent Stuijaarman en van Marten Reijersen.

1749
Jacob Priester, karren- en bouwman met zijn vrouw

Willem Priester (kg)

23-05-1767
Gerrit Dreessen Coopman heeft verkocht voor F.900- aan Coert Westerink en Weimpje van Gelder, echtelieden, een huis in de Lange Elle staande tussen de huizen van W. Valckenier en Volkert Willems.

1798
Huisnr. 30
Coenraad Westerink, 69 jaar, visser,geh.

Dirk Westerink, 38 jaar, visser, geh.

Stijntje Been, 46 jaar, naaister,ongeh.

1818
Huisnr. 34
Eigenaar: Dirk Coenraads Westerink, haringroker en viszouter.
Een huis met vier deuren en vensters.

1829
Noord 34
Dirk Coenraad Westerink, geb. Elburg, 68 jaar, visser.

1832
Kadastraal eigenaar: Dirk Coertsen Westerink

1829
Noord 34
Dirk Balk, geb. Elburg, 34 jaar, schipper
geh. Wijmpje Westerink, geb. Elburg. 32 jaar

1839-1849
Noord 34
Hendrik van Ommen, geb. Elburg, 32 jaar, visser
geh. Willemina Ponstein, geb. Elburg, 26 jaar

Gerhardus Hulst, geb. Elburg, 32 jaar, visser
geh. J.C.Busweiler, geb. Amsterdam, 33 jaar 

Gerrit Gijgas, geb. Hattem, 62 jaar, wolkammer, wednr.

 

1850-1860
Noord 34b
Gerrit Jan Augusson, schippersknecht
geh. Aaltje Denekamp.

Noord 34a
Gerrit Willem van Triest, geb. 1834 Elburg, karman
geh. Geertje Smit, geb. 1831 Doornspijk.

Aart Stoffer, geb. 1799 Elburg, schippersknecht
geh. Reintje Baltzer, geb. 1799 Nijkerk, naaister.

Noord 34
Jan Westerink, geb. 1808 Elburg, visser
geh. Chrisje Docter, geb. 10-08-1813 Elburg, ol. 27-09-1861 Elburg

 

1860-1875
Noord 34b k
Jan Harmen Wijnbelt, geb. 29-01-1848 Elburg, dagloner
geh. Diena ten Hoope, geb. 03-06-1852 Elburg.

Dirk Westerink, geb. 15-12-1837 Elburg, visser
geh. Geertje van de Put, geb. 17-05-1840 Doornspijk.

Gerrit Jan Augusson, geb. 14-12-1814 Elburg, schipper
geh. Aaltje Denekamp, geb. 10-03-1811 Nunspeet.

Noord 34a k
Koenraad Westerink, geb. 24-06-1842 Elburg, visser
geh. Maria Boerendans, geb. 14-05-1844 Elburg.

Beert de Vries, geb. 20-02-1830 Elburg, schipper
geh. Dientje Stoffer, geb. 27-07-1830 Elburg.

Noord 34 k
Jan Westerink, geb. 28-09-1808 Elburg, visser, wednr, ol. 23-12-1879 Elburg

1875-1900
Noord 112
Gerrit Westerink Jaczn, geb. 28-01-1854 Elburg, visser
geh. Wijmpje Westerink, geb. 06-11-1852 Elburg.

1900-1920
Ellestraat 16
Gerrit Westerink,
geh. Wijmpje Westerink

1920-1940
Ellestraat 16
Gerrit Westerink, wednr.
Kind:
 - Jacob Westerink geboren te Elburg 17-10-1879.

05-05-1941 Albertus Visscher vorig adres Ellestraat 13.
04-03-1971 ol. Albertus Visscher

12-04-1946 Paul Wildeboer vorig adres Nijmegen.
29-09-1947 Vertrokken naar Doornspijk.

19-06-1951 Dirk Visscher (geh. zoon van Albertus Visscher)
01-12-1951 Vertrokken naar Ellestraat 20.

06-09-1956 Margaretha Wilhelmina Stronkhorst (schoonmoeder) vorig adres Jufferenstraat 3.
01-10-1957 ol. Margaretha Wilhelmina Stronkhorst

22-09-1960 Maria Visscher-van Oorschot (schoondochter) vorig adres afb(raak?) woonark.
04-01-1964 Vertrokken naar CJV.

04-03-1971 Zwaantje Westerink (wed. van Albertus Visscher)
28-12-1976 Vertrokken naar Biesenkamp 45.

15-10-1976 Liefert Docter vorig adres Ellestraat 17.